Equitum AS
Juridisk navn:  Equitum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45515185
Langgata 10 Mykenveien 70 Fax:
4306 Sandnes 8181 Myken
Fylke: Kommune:
Nordland Rødøy
Org.nr: 994023527
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/15/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Flyt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
71.03%
Resultat  
  
105.41%
Egenkapital  
  
1.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.464.000 856.000 2.918.000 1.268.000 312.000
Resultat: 28.000 -518.000 812.000 -98.000 -317.000
Egenkapital: 1.617.000 1.596.000 2.001.000 1.380.000 2.039.000
Regnskap for  Equitum AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.464.000 856.000 2.918.000 1.268.000 312.000
Driftskostnader -1.443.000 -1.383.000 -2.117.000 -1.348.000 -598.000
Driftsresultat 20.000 -527.000 800.000 -79.000 -286.000
Finansinntekter 8.000 10.000 19.000 40.000 37.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -6.000 -58.000 -68.000
Finans 7.000 9.000 13.000 -18.000 -31.000
Resultat før skatt 28.000 -518.000 812.000 -98.000 -317.000
Skattekostnad -7.000 113.000 -191.000 26.000 80.000
Årsresultat 20.000 -405.000 621.000 -71.000 -237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.810.000 1.993.000 2.211.000 2.383.000 3.088.000
Sum omløpsmidler 661.000 176.000 804.000 649.000 212.000
Sum eiendeler 2.471.000 2.169.000 3.015.000 3.032.000 3.300.000
Sum opptjent egenkapital 1.517.000 1.496.000 1.901.000 1.280.000 1.351.000
Sum egenkapital 1.617.000 1.596.000 2.001.000 1.380.000 2.039.000
Sum langsiktig gjeld 167.000 160.000 189.000 104.000 624.000
Sum kortsiktig gjeld 687.000 413.000 825.000 1.548.000 637.000
Sum gjeld og egenkapital 2.471.000 2.169.000 3.015.000 3.032.000 3.300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.416.000 856.000 2.918.000 1.268.000 312.000
Andre inntekter 48.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.464.000 856.000 2.918.000 1.268.000 312.000
Varekostnad -1.000 -48.000 -203.000 -5.000 -47.000
Lønninger -1.034.000 -686.000 -1.205.000 -805.000 -28.000
Avskrivning -83.000 -118.000 -119.000 -118.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -325.000 -531.000 -590.000 -420.000 -405.000
Driftskostnader -1.443.000 -1.383.000 -2.117.000 -1.348.000 -598.000
Driftsresultat 20.000 -527.000 800.000 -79.000 -286.000
Finansinntekter 8.000 10.000 19.000 40.000 37.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -6.000 -58.000 -68.000
Finans 7.000 9.000 13.000 -18.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 -405.000 621.000 -71.000 -237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.317.000 1.400.000 1.518.000 1.583.000 1.700.000
Sum varige driftsmidler 1.317.000 1.400.000 1.518.000 1.583.000 1.700.000
Sum finansielle anleggsmidler 493.000 593.000 693.000 800.000 1.388.000
Sum anleggsmidler 1.810.000 1.993.000 2.211.000 2.383.000 3.088.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 529.000 74.000 488.000 287.000 2.000
Andre fordringer 8.000 94.000 10.000 254.000 209.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 124.000 8.000 306.000 108.000 1.000
Sum omløpsmidler 661.000 176.000 804.000 649.000 212.000
Sum eiendeler 2.471.000 2.169.000 3.015.000 3.032.000 3.300.000
Sum opptjent egenkapital 1.517.000 1.496.000 1.901.000 1.280.000 1.351.000
Sum egenkapital 1.617.000 1.596.000 2.001.000 1.380.000 2.039.000
Sum avsetninger til forpliktelser 167.000 160.000 189.000 82.000 108.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 495.000 487.000
Sum langsiktig gjeld 167.000 160.000 189.000 104.000 624.000
Leverandørgjeld 20.000 21.000 31.000 34.000 61.000
Betalbar skatt 0 84.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 94.000 6.000 225.000 224.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 572.000 386.000 485.000 795.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 687.000 413.000 825.000 1.548.000 637.000
Sum gjeld og egenkapital 2.471.000 2.169.000 3.015.000 3.032.000 3.300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000 -237.000 -21.000 -899.000 -425.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.4 1 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 1.0 0.4 1 0.4 0.3
Soliditet 65.4 73.6 66.4 45.5 61.8
Resultatgrad 1.4 -61.6 27.4 -6.2 -91.7
Rentedekningsgrad 20.0 133.3 -1.4 -4.2
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 1.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 1.1 -23.8 27.2 -1.3 -7.5
Signatur
05.10.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex