Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ergotech AS
Juridisk navn:  Ergotech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90151510
Magasinv 9 Magasinv 9 Fax:
9360 Bardu 9360 Bardu
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Bardu
Org.nr: 979693842
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 3/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorene Helberg & Øverås AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-36.27%
Egenkapital  
  
-8.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 87.000 270.000 270.000
Resultat: -139.000 -102.000 -99.000 49.000 137.000
Egenkapital: 1.113.000 1.221.000 1.308.000 1.369.000 1.356.000
Regnskap for  Ergotech AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 87.000 270.000 270.000
Driftskostnader -136.000 -102.000 -185.000 -109.000 -105.000
Driftsresultat -136.000 -101.000 -99.000 161.000 164.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 -112.000 -28.000
Finans -3.000 -1.000 0 -112.000 -28.000
Resultat før skatt -139.000 -102.000 -99.000 49.000 137.000
Skattekostnad 31.000 15.000 37.000 -36.000 -70.000
Årsresultat -108.000 -87.000 -61.000 14.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.779.000 1.941.000 2.005.000 2.156.000 1.403.000
Sum omløpsmidler 12.000 16.000 37.000 123.000 746.000
Sum eiendeler 1.791.000 1.957.000 2.042.000 2.279.000 2.149.000
Sum opptjent egenkapital 1.008.000 1.116.000 1.203.000 1.264.000 1.251.000
Sum egenkapital 1.113.000 1.221.000 1.308.000 1.369.000 1.356.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 51.000 77.000 104.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 658.000 685.000 657.000 806.000 693.000
Sum gjeld og egenkapital 1.791.000 1.957.000 2.042.000 2.279.000 2.150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 87.000 270.000 270.000
Driftsinntekter 0 0 87.000 270.000 270.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -3.000 -9.000
Avskrivning -42.000 -43.000 -43.000 -44.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -94.000 -59.000 -142.000 -62.000 -52.000
Driftskostnader -136.000 -102.000 -185.000 -109.000 -105.000
Driftsresultat -136.000 -101.000 -99.000 161.000 164.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 -112.000 -28.000
Finans -3.000 -1.000 0 -112.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -108.000 -87.000 -61.000 14.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.043.000 2.085.000 2.127.000 2.170.000 2.215.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.043.000 2.085.000 2.127.000 2.170.000 2.215.000
Sum finansielle anleggsmidler -264.000 -143.000 -122.000 -14.000 -811.000
Sum anleggsmidler 1.779.000 1.941.000 2.005.000 2.156.000 1.403.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 12.000 12.000 0 593.000
Andre fordringer 0 0 0 75.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 4.000 25.000 48.000 114.000
Sum omløpsmidler 12.000 16.000 37.000 123.000 746.000
Sum eiendeler 1.791.000 1.957.000 2.042.000 2.279.000 2.149.000
Sum opptjent egenkapital 1.008.000 1.116.000 1.203.000 1.264.000 1.251.000
Sum egenkapital 1.113.000 1.221.000 1.308.000 1.369.000 1.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 51.000 77.000 104.000 101.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 51.000 77.000 104.000 101.000
Leverandørgjeld 254.000 281.000 253.000 370.000 239.000
Betalbar skatt 21.000 21.000 0 33.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 383.000 383.000 404.000 404.000 388.000
Sum kortsiktig gjeld 658.000 685.000 657.000 806.000 693.000
Sum gjeld og egenkapital 1.791.000 1.957.000 2.042.000 2.279.000 2.150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -646.000 -669.000 -620.000 -683.000 53.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.2 1.1
Soliditet 62.1 62.4 64.1 60.1 63.1
Resultatgrad -113.8 59.6 60.7
Rentedekningsgrad -45.3 1.4 5.9
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -7.6 -5.2 -4.8 7.1 7.6
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex