Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Erik Langeland AS
Juridisk navn:  Erik Langeland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 983 Birkedalsveien 80 Fax:
4682 Søgne 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 992105623
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/14/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.62%
Resultat  
  
-152.7%
Egenkapital  
  
-2.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.000 26.000 105.000 70.000 105.000
Resultat: -187.000 -74.000 32.000 26.000 63.000
Egenkapital: 6.718.000 6.905.000 3.825.000 3.808.000 3.782.000
Regnskap for  Erik Langeland AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.000 26.000 105.000 70.000 105.000
Driftskostnader -63.000 -101.000 -76.000 -50.000 -54.000
Driftsresultat -46.000 -74.000 29.000 20.000 51.000
Finansinntekter 2.000 7.000 12.000
Finanskostnader -141.000 0 -1.000 0
Finans -141.000 2.000 6.000 12.000
Resultat før skatt -187.000 -74.000 32.000 26.000 63.000
Skattekostnad 0 -1.000 0
Årsresultat -187.000 -74.000 32.000 26.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.114.000 4.121.000 4.141.000 180.000 180.000
Sum omløpsmidler 4.415.000 4.434.000 1.154.000 3.631.000 3.622.000
Sum eiendeler 8.529.000 8.555.000 5.295.000 3.811.000 3.802.000
Sum opptjent egenkapital 3.464.000 3.651.000 3.724.000 3.707.000 3.681.000
Sum egenkapital 6.718.000 6.905.000 3.825.000 3.808.000 3.782.000
Sum langsiktig gjeld 1.807.000 1.650.000 1.430.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 40.000 3.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 8.529.000 8.555.000 5.295.000 3.811.000 3.801.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.000 26.000 45.000 70.000 105.000
Andre inntekter 60.000 0 0
Driftsinntekter 17.000 26.000 105.000 70.000 105.000
Varekostnad -31.000 -25.000 -11.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -20.000 -20.000 -9.000 0 -21.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -81.000 -36.000 -25.000 -22.000
Driftskostnader -63.000 -101.000 -76.000 -50.000 -54.000
Driftsresultat -46.000 -74.000 29.000 20.000 51.000
Finansinntekter 2.000 7.000 12.000
Finanskostnader -141.000 0 -1.000 0
Finans -141.000 2.000 6.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -14.000 0 0
Årsresultat -187.000 -74.000 32.000 26.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 152.000 172.000 192.000 180.000 180.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 152.000 172.000 192.000 180.000 180.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.963.000 3.950.000 3.950.000 0 0
Sum anleggsmidler 4.114.000 4.121.000 4.141.000 180.000 180.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 41.000 20.000 93.000 160.000 131.000
Andre fordringer 3.379.000 3.391.000 12.000 24.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 995.000 1.022.000 1.048.000 3.446.000 3.476.000
Sum omløpsmidler 4.415.000 4.434.000 1.154.000 3.631.000 3.622.000
Sum eiendeler 8.529.000 8.555.000 5.295.000 3.811.000 3.802.000
Sum opptjent egenkapital 3.464.000 3.651.000 3.724.000 3.707.000 3.681.000
Sum egenkapital 6.718.000 6.905.000 3.825.000 3.808.000 3.782.000
Sum avsetninger til forpliktelser 217.000 217.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.807.000 1.650.000 1.430.000 0 0
Leverandørgjeld 4.000 1.000 2.000 1.000
Betalbar skatt 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 0 18.000
Utbytte -14.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 40.000 3.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 8.529.000 8.555.000 5.295.000 3.811.000 3.801.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.411.000 4.434.000 1.114.000 3.628.000 3.603.000
Likviditetsgrad 1 1.103.8 28.9 1210.3 190.6
Likviditetsgrad 2 1.103.8 28.9 1210.3 190.6
Soliditet 78.8 80.7 72.2 99.9 99.5
Resultatgrad -270.6 -284.6 27.6 28.6 48.6
Rentedekningsgrad -0.3 2
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.4 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.9 0.6 0.7 1.7
Signatur
02.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex