Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eriksen Elektriske AS
Juridisk navn:  Eriksen Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38099012
c/o Jon Eriksen Vardåslia 1 c/o Jon Eriksen Vardåslia 1 Fax: 38099014
4637 Kristiansand S 4637 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 983495141
Aksjekapital: 240.000 NOK
Etableringsdato: 6/21/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
492.86%
Resultat  
  
1391.43%
Egenkapital  
  
303.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 581.000 98.000 100.000 126.000 187.000
Resultat: 522.000 35.000 -1.006.000 -34.000 -7.000
Egenkapital: 545.000 135.000 91.000 1.082.000 1.107.000
Regnskap for  Eriksen Elektriske AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 581.000 98.000 100.000 126.000 187.000
Driftskostnader -56.000 -113.000 -110.000 -147.000 -178.000
Driftsresultat 525.000 -15.000 -10.000 -21.000 8.000
Finansinntekter 57.000 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -6.000 -997.000 -12.000 -15.000
Finans -3.000 51.000 -997.000 -12.000 -15.000
Resultat før skatt 522.000 35.000 -1.006.000 -34.000 -7.000
Skattekostnad -112.000 9.000 14.000 9.000 3.000
Årsresultat 410.000 44.000 -991.000 -25.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 445.000 816.000 2.276.000 1.599.000
Sum omløpsmidler 658.000 124.000 4.000 22.000 21.000
Sum eiendeler 658.000 569.000 820.000 2.298.000 1.620.000
Sum opptjent egenkapital 305.000 -105.000 -149.000 842.000 867.000
Sum egenkapital 545.000 135.000 91.000 1.082.000 1.107.000
Sum langsiktig gjeld 107.000 428.000 542.000 951.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 187.000 265.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 658.000 569.000 820.000 2.298.000 1.620.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 13.000 18.000 39.000 62.000
Andre inntekter 571.000 85.000 82.000 86.000 125.000
Driftsinntekter 581.000 98.000 100.000 126.000 187.000
Varekostnad -11.000 -11.000 -18.000 -38.000 -53.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -102.000 -92.000 -109.000 -125.000
Driftskostnader -56.000 -113.000 -110.000 -147.000 -178.000
Driftsresultat 525.000 -15.000 -10.000 -21.000 8.000
Finansinntekter 57.000 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -6.000 -997.000 -12.000 -15.000
Finans -3.000 51.000 -997.000 -12.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 410.000 44.000 -991.000 -25.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 445.000 445.000 445.000 445.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 445.000 445.000 445.000 445.000
Sum finansielle anleggsmidler 371.000 1.831.000 1.154.000
Sum anleggsmidler 445.000 816.000 2.276.000 1.599.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 10.000 0 18.000 11.000
Andre fordringer 3.000 1.000 1.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 655.000 114.000 3.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 658.000 124.000 4.000 22.000 21.000
Sum eiendeler 658.000 569.000 820.000 2.298.000 1.620.000
Sum opptjent egenkapital 305.000 -105.000 -149.000 842.000 867.000
Sum egenkapital 545.000 135.000 91.000 1.082.000 1.107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 107.000 9.000 23.000 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 183.000 221.000 188.000
Sum langsiktig gjeld 107.000 428.000 542.000 951.000 312.000
Leverandørgjeld 1.000 5.000 0 13.000 11.000
Betalbar skatt 5.000 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 4.000 2.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 29.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 187.000 265.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 658.000 569.000 820.000 2.298.000 1.620.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 652.000 118.000 -183.000 -243.000 -180.000
Likviditetsgrad 1 109.7 20.7 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 109.7 20.7 0 0.1 0.1
Soliditet 82.8 23.7 11.1 47.1 68.3
Resultatgrad 90.4 -15.3 -16.7 4.3
Rentedekningsgrad 175.0 -2.5 -1.8 0.5
Gjeldsgrad 0.2 3.2 8 1.1 0.5
Total kapitalrentabilitet 79.8 7.4 -1.2 -0.9 0.5
Signatur
21.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex