Eriksen & Welmer Mur Og Flis AS
Juridisk navn:  Eriksen & Welmer Mur Og Flis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93035850
Tørfestveien 1A Tørfestveien 1A Fax:
3124 Tønsberg 3124 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 989713841
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet J Bruserud & Co As
Regnskapsfører: Vestfold Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.77%
Resultat  
  
-52.78%
Egenkapital  
  
25.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2023 2022 2021 2020 2019
Omsetning: 3.435.000 3.938.000 4.123.000 4.033.000 3.495.000
Resultat: 509.000 1.078.000 1.049.000 1.178.000 823.000
Egenkapital: 1.954.000 1.558.000 1.318.000 1.500.000 1.383.000
Regnskap for  Eriksen & Welmer Mur Og Flis AS
Resultat 2023 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 3.435.000 3.938.000 4.123.000 4.033.000 3.495.000
Driftskostnader -2.926.000 -2.861.000 -3.075.000 -2.855.000 -2.673.000
Driftsresultat 508.000 1.077.000 1.049.000 1.178.000 822.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 509.000 1.078.000 1.049.000 1.178.000 823.000
Skattekostnad -113.000 -237.000 -231.000 -260.000 -182.000
Årsresultat 396.000 840.000 817.000 918.000 641.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 158.000 224.000 321.000 107.000 110.000
Sum omløpsmidler 2.357.000 2.612.000 1.722.000 2.902.000 2.524.000
Sum eiendeler 2.515.000 2.836.000 2.043.000 3.009.000 2.634.000
Sum opptjent egenkapital 1.854.000 1.458.000 1.218.000 1.400.000 1.283.000
Sum egenkapital 1.954.000 1.558.000 1.318.000 1.500.000 1.383.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 561.000 1.279.000 726.000 1.509.000 1.251.000
Sum gjeld og egenkapital 2.515.000 2.837.000 2.044.000 3.009.000 2.634.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.435.000 3.923.000 4.123.000 4.033.000 3.495.000
Andre inntekter 15.000 0
Driftsinntekter 3.435.000 3.938.000 4.123.000 4.033.000 3.495.000
Varekostnad -1.046.000 -980.000 -1.227.000 -1.183.000 -953.000
Lønninger -1.420.000 -1.432.000 -1.390.000 -1.420.000
Avskrivning -69.000 -100.000 -83.000 -39.000 -40.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -328.000 -361.000 -333.000 -243.000 -260.000
Driftskostnader -2.926.000 -2.861.000 -3.075.000 -2.855.000 -2.673.000
Driftsresultat 508.000 1.077.000 1.049.000 1.178.000 822.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -600.000 -800.000 -600.000
Årsresultat 396.000 840.000 817.000 918.000 641.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 7.000 4.000 1.000 4.000 5.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 152.000 220.000 288.000 37.000 4.000
Driftsløsøre 32.000 66.000 100.000
Sum varige driftsmidler 152.000 220.000 320.000 103.000 105.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 158.000 224.000 321.000 107.000 110.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 389.000 130.000 332.000 146.000 137.000
Andre fordringer 59.000 61.000 83.000 123.000 121.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.909.000 2.421.000 1.307.000 2.633.000 2.266.000
Sum omløpsmidler 2.357.000 2.612.000 1.722.000 2.902.000 2.524.000
Sum eiendeler 2.515.000 2.836.000 2.043.000 3.009.000 2.634.000
Sum opptjent egenkapital 1.854.000 1.458.000 1.218.000 1.400.000 1.283.000
Sum egenkapital 1.954.000 1.558.000 1.318.000 1.500.000 1.383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 142.000 49.000 116.000 31.000 67.000
Betalbar skatt 116.000 240.000 228.000 260.000 185.000
Skyldig offentlige avgifter 173.000 265.000 257.000 294.000 274.000
Utbytte -600.000 -800.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 131.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 561.000 1.279.000 726.000 1.509.000 1.251.000
Sum gjeld og egenkapital 2.515.000 2.837.000 2.044.000 3.009.000 2.634.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.796.000 1.333.000 996.000 1.393.000 1.273.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.0 2.4 1.9 2
Likviditetsgrad 2 4.2 2.0 2.4 1.9 2
Soliditet 77.7 54.9 64.5 49.9 52.5
Resultatgrad 14.8 27.3 25.4 29.2 23.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.8 0.6 1.0 0.9
Total kapitalrentabilitet 20.2 38.0 51.3 39.1 31.2
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2023
Normal beretning
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex