Es Gullskrift AS
Juridisk navn:  Es Gullskrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/o Eli Stangvik Lomviveien 8 Lomviveien 8 Fax:
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 994769138
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/26/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.14%
Resultat  
  
3.05%
Egenkapital  
  
15.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.509.000 1.449.000 1.521.000 1.802.000 1.626.000
Resultat: 406.000 394.000 422.000 857.000 79.000
Egenkapital: 957.000 831.000 709.000 584.000 504.000
Regnskap for  Es Gullskrift AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.509.000 1.449.000 1.521.000 1.802.000 1.626.000
Driftskostnader -1.103.000 -1.055.000 -1.099.000 -947.000 -1.547.000
Driftsresultat 407.000 393.000 421.000 856.000 78.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans 1.000 0 1.000 0
Resultat før skatt 406.000 394.000 422.000 857.000 79.000
Skattekostnad -89.000 -83.000 -97.000 -197.000 -19.000
Årsresultat 317.000 312.000 325.000 659.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.529.000 1.384.000 1.272.000 1.603.000 1.220.000
Sum eiendeler 1.529.000 1.384.000 1.272.000 1.603.000 1.220.000
Sum opptjent egenkapital 853.000 727.000 605.000 480.000 400.000
Sum egenkapital 957.000 831.000 709.000 584.000 504.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 572.000 554.000 563.000 1.019.000 715.000
Sum gjeld og egenkapital 1.529.000 1.385.000 1.272.000 1.603.000 1.219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.509.000 1.449.000 1.521.000 1.802.000 1.626.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.509.000 1.449.000 1.521.000 1.802.000 1.626.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -939.000 -932.000 -925.000 -815.000 -1.300.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -123.000 -174.000 -132.000 -247.000
Driftskostnader -1.103.000 -1.055.000 -1.099.000 -947.000 -1.547.000
Driftsresultat 407.000 393.000 421.000 856.000 78.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans 1.000 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -190.000 -190.000 -200.000 -580.000 0
Årsresultat 317.000 312.000 325.000 659.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 279.000 89.000 179.000 246.000 116.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.250.000 1.295.000 1.093.000 1.358.000 1.103.000
Sum omløpsmidler 1.529.000 1.384.000 1.272.000 1.603.000 1.220.000
Sum eiendeler 1.529.000 1.384.000 1.272.000 1.603.000 1.220.000
Sum opptjent egenkapital 853.000 727.000 605.000 480.000 400.000
Sum egenkapital 957.000 831.000 709.000 584.000 504.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 89.000 83.000 97.000 197.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 136.000 141.000 165.000 134.000
Utbytte -190.000 -190.000 -200.000 -580.000 0
Annen kortsiktig gjeld 292.000 145.000 125.000 77.000 562.000
Sum kortsiktig gjeld 572.000 554.000 563.000 1.019.000 715.000
Sum gjeld og egenkapital 1.529.000 1.385.000 1.272.000 1.603.000 1.219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 957.000 830.000 709.000 584.000 505.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.5 2.3 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 2.7 2.5 2.3 1.6 1.7
Soliditet 62.6 60.0 55.7 36.4 41.3
Resultatgrad 27.0 27.1 27.7 47.5 4.8
Rentedekningsgrad 203.5 196.5 140.3 4 3
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 1.7 1.4
Total kapitalrentabilitet 26.7 28.6 33.3 53.6 6.6
Signatur
16.08.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex