Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Esso Norge AS
Juridisk navn:  Esso Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51606060
Essoveien 100 Essoveien 100 Fax:
3153 Tolvsrød 3153 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 914803802
Aksjekapital: 637.500.000 NOK
Antall ansatte: 132
Etableringsdato: 10/29/1892
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.72%
Resultat  
  
-639.29%
Egenkapital  
  
-68.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.464.000.000 32.289.000.000 31.061.000.000 26.675.000.000 18.444.000.000
Resultat: -2.292.000.000 425.000.000 -322.000.000 514.000.000 826.000.000
Egenkapital: 610.000.000 1.942.000.000 1.024.000.000 1.129.000.000 1.241.000.000
Regnskap for  Esso Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.464.000.000 32.289.000.000 31.061.000.000 26.675.000.000 18.444.000.000
Driftskostnader -21.583.000.000 -31.810.000.000 -31.396.000.000 -26.180.000.000 -17.571.000.000
Driftsresultat -2.119.000.000 479.000.000 -335.000.000 495.000.000 873.000.000
Finansinntekter 38.000.000 34.000.000 95.000.000 3.000.000 4.000.000
Finanskostnader -211.000.000 -88.000.000 -82.000.000 16.000.000 -51.000.000
Finans -173.000.000 -54.000.000 13.000.000 19.000.000 -47.000.000
Resultat før skatt -2.292.000.000 425.000.000 -322.000.000 514.000.000 826.000.000
Skattekostnad 299.000.000 -94.000.000 86.000.000 -142.000.000 -218.000.000
Årsresultat -1.993.000.000 331.000.000 -236.000.000 372.000.000 608.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.071.000.000 2.875.000.000 2.903.000.000 2.804.000.000 3.546.000.000
Sum omløpsmidler 5.048.000.000 7.268.000.000 5.256.000.000 4.597.000.000 4.207.000.000
Sum eiendeler 7.119.000.000 10.143.000.000 8.159.000.000 7.401.000.000 7.753.000.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 610.000.000 1.942.000.000 1.024.000.000 1.129.000.000 1.241.000.000
Sum langsiktig gjeld 3.763.000.000 4.428.000.000 1.671.000.000 1.867.000.000 2.017.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.746.000.000 3.773.000.000 5.464.000.000 4.405.000.000 4.495.000.000
Sum gjeld og egenkapital 7.119.000.000 10.143.000.000 8.159.000.000 7.401.000.000 7.753.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.464.000.000 32.289.000.000 31.061.000.000 26.675.000.000 18.444.000.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.464.000.000 32.289.000.000 31.061.000.000 26.675.000.000 18.444.000.000
Varekostnad -18.911.000.000 -29.936.000.000 -29.381.000.000 -23.833.000.000 -15.463.000.000
Lønninger -419.000.000 -501.000.000 -532.000.000 -602.000.000 -597.000.000
Avskrivning -89.000.000 -103.000.000 -112.000.000 -160.000.000 -156.000.000
Nedskrivning -1.113.000.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.051.000.000 -1.270.000.000 -1.371.000.000 -1.585.000.000 -1.355.000.000
Driftskostnader -21.583.000.000 -31.810.000.000 -31.396.000.000 -26.180.000.000 -17.571.000.000
Driftsresultat -2.119.000.000 479.000.000 -335.000.000 495.000.000 873.000.000
Finansinntekter 38.000.000 34.000.000 95.000.000 3.000.000 4.000.000
Finanskostnader -211.000.000 -88.000.000 -82.000.000 16.000.000 -51.000.000
Finans -173.000.000 -54.000.000 13.000.000 19.000.000 -47.000.000
Konsernbidrag 0 0 -160.000.000 -450.000.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.993.000.000 331.000.000 -236.000.000 372.000.000 608.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 299.000.000 73.000.000 173.000.000 126.000.000 267.000.000
Fast eiendom 75.000.000 1.057.000.000 1.005.000.000 1.017.000.000 1.511.000.000
Maskiner anlegg 110.000.000 228.000.000 253.000.000 294.000.000 328.000.000
Driftsløsøre 97.000.000 122.000.000 127.000.000 117.000.000 275.000.000
Sum varige driftsmidler 354.000.000 1.492.000.000 1.474.000.000 1.466.000.000 2.178.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.418.000.000 1.310.000.000 1.256.000.000 1.212.000.000 1.101.000.000
Sum anleggsmidler 2.071.000.000 2.875.000.000 2.903.000.000 2.804.000.000 3.546.000.000
Varebeholdning 2.037.000.000 2.358.000.000 2.283.000.000 1.847.000.000 1.836.000.000
Kundefordringer 1.318.000.000 1.983.000.000 2.265.000.000 2.215.000.000 1.592.000.000
Andre fordringer 18.000.000 51.000.000 31.000.000 24.000.000 117.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000
Sum omløpsmidler 5.048.000.000 7.268.000.000 5.256.000.000 4.597.000.000 4.207.000.000
Sum eiendeler 7.119.000.000 10.143.000.000 8.159.000.000 7.401.000.000 7.753.000.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 610.000.000 1.942.000.000 1.024.000.000 1.129.000.000 1.241.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.433.000.000 1.417.000.000 1.671.000.000 1.867.000.000 2.017.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 940.000.000 1.117.000.000 1.968.000.000
Sum langsiktig gjeld 3.763.000.000 4.428.000.000 1.671.000.000 1.867.000.000 2.017.000.000
Leverandørgjeld 1.447.000.000 2.324.000.000 3.274.000.000 1.948.000.000 1.380.000.000
Betalbar skatt 159.000.000 0 12.000.000 16.000.000
Skyldig offentlige avgifter 904.000.000 1.158.000.000 1.156.000.000 1.221.000.000 769.000.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 395.000.000 132.000.000 94.000.000 107.000.000 362.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.746.000.000 3.773.000.000 5.464.000.000 4.405.000.000 4.495.000.000
Sum gjeld og egenkapital 7.119.000.000 10.143.000.000 8.159.000.000 7.401.000.000 7.753.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.302.000.000 3.495.000.000 -208.000.000 192.000.000 -288.000.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 0.5 0.6 0.5
Soliditet 8.6 19.1 12.6 15.3 1
Resultatgrad -10.9 1.5 -1.1 1.9 4.7
Rentedekningsgrad -10.0 5.4 -4.1 -30.9 17.1
Gjeldsgrad 10.7 4.2 7 5.6 5.2
Total kapitalrentabilitet -29.2 5.1 -2.9 6.7 11.3
Signatur
18.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
MAURITZEN MORTEN
SLETTEBAKK KAI INGMAR
Prokurister
18.05.2022
Prokura hver for seg
Baksaas Helge Sten
Prokura hver for seg
Aasum Per-Erik
Prokura hver for seg
Rudberg Øyvind
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex