Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
EuroFlorist Norge
Juridisk navn:  Euroflorist Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95515260
Postboks 43 C. J. Hambros Plass 2C Fax: 67176930
1309 Rud 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 943519668
Aksjekapital: 160.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.2%
Resultat  
  
27.54%
Egenkapital  
  
40.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 70.753.000 59.860.000 64.411.000 66.127.000 102.020.000
Resultat: 3.256.000 2.553.000 2.429.000 2.149.000 2.482.000
Egenkapital: 8.840.000 6.300.000 4.309.000 2.449.000 819.000
Regnskap for  EuroFlorist Norge
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 70.753.000 59.860.000 64.411.000 66.127.000 102.020.000
Driftskostnader -67.861.000 -57.375.000 -61.928.000 -64.209.000 -99.102.000
Driftsresultat 2.892.000 2.484.000 2.484.000 1.918.000 2.918.000
Finansinntekter 400.000 116.000 32.000 323.000 188.000
Finanskostnader -35.000 -48.000 -87.000 -91.000 -624.000
Finans 365.000 68.000 -55.000 232.000 -436.000
Resultat før skatt 3.256.000 2.553.000 2.429.000 2.149.000 2.482.000
Skattekostnad -717.000 -562.000 -569.000 -519.000 -681.000
Årsresultat 2.540.000 1.991.000 1.860.000 1.630.000 1.801.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 63.000 79.000 88.000
Sum omløpsmidler 21.163.000 14.181.000 14.653.000 12.080.000 24.909.000
Sum eiendeler 21.213.000 14.231.000 14.716.000 12.159.000 24.997.000
Sum opptjent egenkapital 8.680.000 6.140.000 4.149.000 2.289.000 659.000
Sum egenkapital 8.840.000 6.300.000 4.309.000 2.449.000 819.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.373.000 7.931.000 10.406.000 9.710.000 24.178.000
Sum gjeld og egenkapital 21.213.000 14.231.000 14.715.000 12.159.000 24.997.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.753.000 59.860.000 64.411.000 66.127.000 102.020.000
Andre inntekter 0 0 0 1.000
Driftsinntekter 70.753.000 59.860.000 64.411.000 66.127.000 102.020.000
Varekostnad -61.830.000 -51.754.000 -56.142.000 -57.079.000 -86.983.000
Lønninger -9.000 -631.000 -608.000 -1.279.000 -2.302.000
Avskrivning 0 0 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.002.000 -4.987.000 -5.162.000 -5.884.000 -9.668.000
Driftskostnader -67.861.000 -57.375.000 -61.928.000 -64.209.000 -99.102.000
Driftsresultat 2.892.000 2.484.000 2.484.000 1.918.000 2.918.000
Finansinntekter 400.000 116.000 32.000 323.000 188.000
Finanskostnader -35.000 -48.000 -87.000 -91.000 -624.000
Finans 365.000 68.000 -55.000 232.000 -436.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -9.500.000
Årsresultat 2.540.000 1.991.000 1.860.000 1.630.000 1.801.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 50.000 63.000 79.000 72.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 16.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 63.000 79.000 88.000
Varebeholdning 33.000 53.000 56.000 72.000 35.000
Kundefordringer 11.875.000 8.116.000 9.456.000 9.285.000 9.027.000
Andre fordringer 9.255.000 5.990.000 5.103.000 2.681.000 15.796.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 39.000 42.000 51.000
Sum omløpsmidler 21.163.000 14.181.000 14.653.000 12.080.000 24.909.000
Sum eiendeler 21.213.000 14.231.000 14.716.000 12.159.000 24.997.000
Sum opptjent egenkapital 8.680.000 6.140.000 4.149.000 2.289.000 659.000
Sum egenkapital 8.840.000 6.300.000 4.309.000 2.449.000 819.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.155.000 6.702.000 8.248.000 8.046.000 7.823.000
Betalbar skatt 717.000 550.000 552.000 526.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 328.000 352.000 398.000 425.000 417.000
Utbytte 0 0 0 -9.500.000
Annen kortsiktig gjeld 174.000 328.000 1.208.000 713.000 6.437.000
Sum kortsiktig gjeld 12.373.000 7.931.000 10.406.000 9.710.000 24.178.000
Sum gjeld og egenkapital 21.213.000 14.231.000 14.715.000 12.159.000 24.997.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.790.000 6.250.000 4.247.000 2.370.000 731.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 1.4 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.4 1.2 1
Soliditet 41.7 44.3 29.3 20.1 3.3
Resultatgrad 4.1 4.1 3.9 2.9 2.9
Rentedekningsgrad 82.6 51.8 28.6 21.1 4.7
Gjeldsgrad 1.4 1.3 2.4 4 29.5
Total kapitalrentabilitet 15.5 18.3 17.1 18.4 12.4
Signatur
16.05.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex