Europack AS
Juridisk navn:  Europack AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001801
Bøgata 26 Bøgata 26 Fax: 33347896
3114 Tønsberg 3114 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 934335457
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/1/1983
Foretakstype: AS
Tidligere navn: vestfold kalkservice as
Revisor: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.53%
Resultat  
  
9.91%
Egenkapital  
  
21.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.652.000 9.815.000 8.286.000 9.016.000 8.539.000
Resultat: 1.409.000 1.282.000 706.000 1.094.000 753.000
Egenkapital: 6.176.000 5.100.000 4.100.000 5.553.000 5.212.000
Regnskap for  Europack AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.652.000 9.815.000 8.286.000 9.016.000 8.539.000
Driftskostnader -9.042.000 -8.417.000 -7.502.000 -7.831.000 -7.681.000
Driftsresultat 1.610.000 1.398.000 785.000 1.184.000 858.000
Finansinntekter 6.000 4.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -208.000 -120.000 -80.000 -90.000 -105.000
Finans -202.000 -116.000 -79.000 -90.000 -104.000
Resultat før skatt 1.409.000 1.282.000 706.000 1.094.000 753.000
Skattekostnad -311.000 -282.000 -143.000 -255.000 -169.000
Årsresultat 1.098.000 1.000.000 562.000 839.000 584.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.931.000 8.119.000 7.692.000 7.504.000 5.944.000
Sum omløpsmidler 3.824.000 3.440.000 2.791.000 2.435.000 2.483.000
Sum eiendeler 12.755.000 11.559.000 10.483.000 9.939.000 8.427.000
Sum opptjent egenkapital 5.845.000 4.770.000 3.770.000 5.223.000 4.882.000
Sum egenkapital 6.176.000 5.100.000 4.100.000 5.553.000 5.212.000
Sum langsiktig gjeld 3.398.000 3.120.000 3.205.000 2.541.000 1.691.000
Sum kortsiktig gjeld 3.182.000 3.338.000 3.178.000 1.845.000 1.524.000
Sum gjeld og egenkapital 12.755.000 11.558.000 10.483.000 9.939.000 8.427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.122.000 9.815.000 8.286.000 9.016.000 8.539.000
Andre inntekter 530.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.652.000 9.815.000 8.286.000 9.016.000 8.539.000
Varekostnad -1.007.000 -888.000 -742.000 -1.107.000 -1.043.000
Lønninger -3.797.000 -3.830.000 -3.145.000 -3.175.000 -3.169.000
Avskrivning -1.549.000 -1.326.000 -1.290.000 -1.088.000 -839.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.689.000 -2.373.000 -2.325.000 -2.461.000 -2.630.000
Driftskostnader -9.042.000 -8.417.000 -7.502.000 -7.831.000 -7.681.000
Driftsresultat 1.610.000 1.398.000 785.000 1.184.000 858.000
Finansinntekter 6.000 4.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -208.000 -120.000 -80.000 -90.000 -105.000
Finans -202.000 -116.000 -79.000 -90.000 -104.000
Konsernbidrag -22.000 0 -2.015.000 -498.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.098.000 1.000.000 562.000 839.000 584.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.878.000 4.329.000 3.682.000 4.130.000 4.020.000
Maskiner anlegg 4.893.000 3.789.000 4.005.000 3.354.000 1.423.000
Driftsløsøre 0 0 0 463.000
Sum varige driftsmidler 8.931.000 8.119.000 7.687.000 7.484.000 5.907.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 5.000 21.000 38.000
Sum anleggsmidler 8.931.000 8.119.000 7.692.000 7.504.000 5.944.000
Varebeholdning 533.000 492.000 297.000 257.000 412.000
Kundefordringer 637.000 1.177.000 1.029.000 794.000 795.000
Andre fordringer 273.000 393.000 286.000 50.000 252.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.382.000 1.378.000 1.179.000 1.334.000 1.024.000
Sum omløpsmidler 3.824.000 3.440.000 2.791.000 2.435.000 2.483.000
Sum eiendeler 12.755.000 11.559.000 10.483.000 9.939.000 8.427.000
Sum opptjent egenkapital 5.845.000 4.770.000 3.770.000 5.223.000 4.882.000
Sum egenkapital 6.176.000 5.100.000 4.100.000 5.553.000 5.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 477.000 391.000 416.000 452.000 470.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.398.000 3.120.000 3.205.000 2.541.000 1.691.000
Leverandørgjeld 325.000 155.000 157.000 98.000 332.000
Betalbar skatt 218.000 307.000 174.000 271.000 249.000
Skyldig offentlige avgifter 597.000 557.000 537.000 680.000 644.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.042.000 2.320.000 2.311.000 797.000 299.000
Sum kortsiktig gjeld 3.182.000 3.338.000 3.178.000 1.845.000 1.524.000
Sum gjeld og egenkapital 12.755.000 11.558.000 10.483.000 9.939.000 8.427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 642.000 102.000 -387.000 590.000 959.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.9 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.8 1.2 1.4
Soliditet 48.4 44.1 39.1 55.9 61.8
Resultatgrad 15.1 14.2 9.5 13.1 1
Rentedekningsgrad 7.7 11.7 9.8 13.2 8.2
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.6 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 12.7 12.1 7.5 11.9 10.2
Signatur
13.01.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
HINNALAND ANN CHARLOTTE
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
13.01.2021
Styrets medlemmer hver for seg.
Prokura hver for seg
Hinnaland Ann Charlotte
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex