Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Europan Norge
Juridisk navn:  Europan Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23332500
Møllendalsveien 17 Møllendalsveien 17 Fax: 23332501
5009 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 985402248
Aksjekapital: 10.000 NOK
Etableringsdato: 8/22/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aketo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.51%
Resultat  
  
239.57%
Egenkapital  
  
150.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.413.000 3.114.000 1.855.000 3.270.000 1.513.000
Resultat: 649.000 -465.000 13.000 -85.000 17.000
Egenkapital: 219.000 -430.000 35.000 21.000 107.000
Regnskap for  Europan Norge
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.413.000 3.114.000 1.855.000 3.270.000 1.513.000
Driftskostnader -1.762.000 -3.579.000 -1.842.000 -3.357.000 -1.497.000
Driftsresultat 651.000 -465.000 13.000 -86.000 16.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 649.000 -465.000 13.000 -85.000 17.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 649.000 -465.000 13.000 -85.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 112.000 224.000 335.000
Sum omløpsmidler 791.000 392.000 238.000 93.000 376.000
Sum eiendeler 791.000 392.000 350.000 317.000 711.000
Sum opptjent egenkapital 209.000 -440.000 25.000 11.000 97.000
Sum egenkapital 219.000 -430.000 35.000 21.000 107.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 572.000 822.000 315.000 295.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 791.000 392.000 350.000 316.000 712.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.405.000 3.105.000 1.855.000 3.270.000 1.513.000
Andre inntekter 8.000 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.413.000 3.114.000 1.855.000 3.270.000 1.513.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -112.000 -112.000 -112.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.762.000 -3.467.000 -1.730.000 -3.245.000 -1.385.000
Driftskostnader -1.762.000 -3.579.000 -1.842.000 -3.357.000 -1.497.000
Driftsresultat 651.000 -465.000 13.000 -86.000 16.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 649.000 -465.000 13.000 -85.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 112.000 224.000 335.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 112.000 224.000 335.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 215.000 0 0
Andre fordringer 90.000 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 701.000 382.000 23.000 93.000 376.000
Sum omløpsmidler 791.000 392.000 238.000 93.000 376.000
Sum eiendeler 791.000 392.000 350.000 317.000 711.000
Sum opptjent egenkapital 209.000 -440.000 25.000 11.000 97.000
Sum egenkapital 219.000 -430.000 35.000 21.000 107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 91.000 16.000 138.000 223.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 569.000 732.000 299.000 158.000 381.000
Sum kortsiktig gjeld 572.000 822.000 315.000 295.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 791.000 392.000 350.000 316.000 712.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 219.000 -430.000 -77.000 -202.000 -229.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.5 0.8 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 1.4 0.5 0.8 0.3 0.6
Soliditet 27.7 -109.7 1 6.6 1
Resultatgrad 27.0 -14.9 0.7 -2.6 1.1
Rentedekningsgrad 325.5
Gjeldsgrad 2.6 -1.9 9 1 5.7
Total kapitalrentabilitet 82.3 -118.6 3.7 -26.9 2.2
Signatur
17.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex