Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eurostores AS
Juridisk navn:  Eurostores AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66852690
Høgdaveien 41 Høgdaveien 41 Fax: 66852691
1397 Nesøya 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 980762408
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 4/29/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nrp Procurator As
Utvikling:
Omsetning  
  
95.17%
Resultat  
  
94.71%
Egenkapital  
  
-13.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: -353.000 -7.307.000 6.428.000 1.315.000 0
Resultat: -441.000 -8.332.000 -21.943.000 -41.420.000 16.866.000
Egenkapital: -3.662.000 -3.240.000 13.316.000 35.481.000 82.707.000
Regnskap for  Eurostores AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter -353.000 -7.307.000 6.428.000 1.315.000 0
Driftskostnader -119.000 -629.000 -28.427.000 -42.693.000 -259.000
Driftsresultat -472.000 -7.936.000 -21.999.000 -41.379.000 -259.000
Finansinntekter 107.000 243.000 66.000 75.000 17.286.000
Finanskostnader -75.000 -639.000 -10.000 -116.000 -161.000
Finans 32.000 -396.000 56.000 -41.000 17.125.000
Resultat før skatt -441.000 -8.332.000 -21.943.000 -41.420.000 16.866.000
Skattekostnad 19.000 -325.000 -222.000 -146.000 0
Årsresultat -422.000 -8.656.000 -22.165.000 -41.566.000 16.866.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.767.000 3.749.000 3.912.000 3.912.000 3.912.000
Sum omløpsmidler 4.000 2.269.000 14.777.000 33.097.000 80.505.000
Sum eiendeler 3.771.000 6.018.000 18.689.000 37.009.000 84.417.000
Sum opptjent egenkapital -3.904.000 -3.481.000 13.075.000 35.240.000 82.506.000
Sum egenkapital -3.662.000 -3.240.000 13.316.000 35.481.000 82.707.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.433.000 9.258.000 5.373.000 1.529.000 1.711.000
Sum gjeld og egenkapital 3.770.000 6.018.000 18.689.000 37.010.000 84.418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter -353.000 -7.307.000 6.428.000 1.315.000 0
Driftsinntekter -353.000 -7.307.000 6.428.000 1.315.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -19.000 -19.000 -11.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -118.000 -610.000 -28.408.000 -42.682.000 -259.000
Driftskostnader -119.000 -629.000 -28.427.000 -42.693.000 -259.000
Driftsresultat -472.000 -7.936.000 -21.999.000 -41.379.000 -259.000
Finansinntekter 107.000 243.000 66.000 75.000 17.286.000
Finanskostnader -75.000 -639.000 -10.000 -116.000 -161.000
Finans 32.000 -396.000 56.000 -41.000 17.125.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -7.900.000 0 0 -8.000.000
Årsresultat -422.000 -8.656.000 -22.165.000 -41.566.000 16.866.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 8.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 250.000 250.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 250.000 250.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.491.000 3.491.000 3.912.000 3.912.000 3.912.000
Sum anleggsmidler 3.767.000 3.749.000 3.912.000 3.912.000 3.912.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 180.000 180.000 0
Andre fordringer 3.000 5.706.000 30.000 30.000
Sum investeringer 1.000 313.000 6.707.000 32.030.000 74.046.000
Kasse, bank 3.000 1.953.000 2.184.000 858.000 6.429.000
Sum omløpsmidler 4.000 2.269.000 14.777.000 33.097.000 80.505.000
Sum eiendeler 3.771.000 6.018.000 18.689.000 37.009.000 84.417.000
Sum opptjent egenkapital -3.904.000 -3.481.000 13.075.000 35.240.000 82.506.000
Sum egenkapital -3.662.000 -3.240.000 13.316.000 35.481.000 82.707.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.192.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 897.000 820.000 788.000 841.000 870.000
Betalbar skatt 333.000 415.000 222.000 146.000 87.000
Skyldig offentlige avgifter -10.000 -15.000 19.000 87.000 0
Utbytte -7.900.000 0 0 -8.000.000
Annen kortsiktig gjeld 6.213.000 5.846.000 0 454.000 754.000
Sum kortsiktig gjeld 7.433.000 9.258.000 5.373.000 1.529.000 1.711.000
Sum gjeld og egenkapital 3.770.000 6.018.000 18.689.000 37.010.000 84.418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.429.000 -6.989.000 9.404.000 31.568.000 78.794.000
Likviditetsgrad 1 0.2 2.8 21.6 47.1
Likviditetsgrad 2 0.2 2.8 21.6 47.1
Soliditet -97.1 -53.8 71.3 95.9 9
Resultatgrad 133.7 108.6 -342.2 -3146.7
Rentedekningsgrad -6.3 -12.4 -2199.9 -356.7 -1.6
Gjeldsgrad -2.0 -2.9 0.4 0 0
Total kapitalrentabilitet -9.7 -127.8 -117.4 -111.6 20.2
Signatur
08.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex