Euroweld As
Juridisk navn:  Euroweld As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67920220
Postboks 420 Haralds vei 9 Fax: 67906641
1471 Lørenskog 1470 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 920484891
Aksjekapital: 293.250 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 8/27/1963
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Spilling Consult
Utvikling:
Omsetning  
  
15.7%
Resultat  
  
49.7%
Egenkapital  
  
-4.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 32.958.000 28.486.000 39.020.000 33.159.000 36.483.000
Resultat: 7.310.000 4.883.000 5.211.000 2.853.000 2.863.000
Egenkapital: 7.012.000 7.310.000 5.902.000 3.696.000 2.736.000
Regnskap for  Euroweld As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 32.958.000 28.486.000 39.020.000 33.159.000 36.483.000
Driftskostnader -25.641.000 -23.558.000 -33.737.000 -30.063.000 -33.689.000
Driftsresultat 7.316.000 4.927.000 5.284.000 3.096.000 2.794.000
Finansinntekter 120.000 55.000 90.000 58.000 166.000
Finanskostnader -126.000 -99.000 -163.000 -301.000 -98.000
Finans -6.000 -44.000 -73.000 -243.000 68.000
Resultat før skatt 7.310.000 4.883.000 5.211.000 2.853.000 2.863.000
Skattekostnad -1.608.000 -1.076.000 -1.205.000 -694.000 -724.000
Årsresultat 5.702.000 3.808.000 4.006.000 2.160.000 2.138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 946.000 667.000 511.000 491.000 534.000
Sum omløpsmidler 17.285.000 14.497.000 13.360.000 12.018.000 9.880.000
Sum eiendeler 18.231.000 15.164.000 13.871.000 12.509.000 10.414.000
Sum opptjent egenkapital 5.767.000 6.065.000 4.657.000 2.451.000 1.491.000
Sum egenkapital 7.012.000 7.310.000 5.902.000 3.696.000 2.736.000
Sum langsiktig gjeld 2.398.000 1.282.000 364.000 464.000 364.000
Sum kortsiktig gjeld 8.821.000 6.571.000 7.605.000 8.349.000 7.314.000
Sum gjeld og egenkapital 18.231.000 15.163.000 13.871.000 12.509.000 10.414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.839.000 28.364.000 38.844.000 33.030.000 36.368.000
Andre inntekter 119.000 122.000 176.000 128.000 115.000
Driftsinntekter 32.958.000 28.486.000 39.020.000 33.159.000 36.483.000
Varekostnad -14.574.000 -11.830.000 -19.571.000 -17.424.000 -18.247.000
Lønninger -8.013.000 -8.607.000 -10.722.000 -9.523.000 -12.019.000
Avskrivning -249.000 -167.000 -119.000 -125.000 -137.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.805.000 -2.954.000 -3.325.000 -2.991.000 -3.286.000
Driftskostnader -25.641.000 -23.558.000 -33.737.000 -30.063.000 -33.689.000
Driftsresultat 7.316.000 4.927.000 5.284.000 3.096.000 2.794.000
Finansinntekter 120.000 55.000 90.000 58.000 166.000
Finanskostnader -126.000 -99.000 -163.000 -301.000 -98.000
Finans -6.000 -44.000 -73.000 -243.000 68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.400.000 -1.800.000 -1.200.000 -3.200.000
Årsresultat 5.702.000 3.808.000 4.006.000 2.160.000 2.138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 75.000 89.000 260.000 334.000 366.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 850.000 553.000 221.000 122.000 147.000
Driftsløsøre 4.000 9.000 14.000 0
Sum varige driftsmidler 850.000 557.000 230.000 136.000 147.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum anleggsmidler 946.000 667.000 511.000 491.000 534.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.097.000 6.414.000 7.364.000 5.068.000 3.789.000
Andre fordringer 256.000 122.000 29.000 495.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.932.000 7.961.000 5.968.000 6.456.000 5.508.000
Sum omløpsmidler 17.285.000 14.497.000 13.360.000 12.018.000 9.880.000
Sum eiendeler 18.231.000 15.164.000 13.871.000 12.509.000 10.414.000
Sum opptjent egenkapital 5.767.000 6.065.000 4.657.000 2.451.000 1.491.000
Sum egenkapital 7.012.000 7.310.000 5.902.000 3.696.000 2.736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.398.000 1.282.000 364.000 364.000 364.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.398.000 1.282.000 364.000 464.000 364.000
Leverandørgjeld 1.232.000 1.525.000 1.384.000 2.454.000 786.000
Betalbar skatt 493.000 0 1.144.000 684.000 975.000
Skyldig offentlige avgifter 2.384.000 1.584.000 1.782.000 2.862.000 1.124.000
Utbytte -3.000.000 -2.400.000 -1.800.000 -1.200.000 -3.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.712.000 1.062.000 1.496.000 1.149.000 1.229.000
Sum kortsiktig gjeld 8.821.000 6.571.000 7.605.000 8.349.000 7.314.000
Sum gjeld og egenkapital 18.231.000 15.163.000 13.871.000 12.509.000 10.414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.464.000 7.926.000 5.755.000 3.669.000 2.566.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.2 1.8 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 2.0 2.2 1.8 1.4 1.4
Soliditet 38.5 48.2 42.5 29.5 26.3
Resultatgrad 22.2 17.3 13.5 9.3 7.7
Rentedekningsgrad 58.1 49.8 32.4 10.3 28.5
Gjeldsgrad 1.6 1.1 1.4 2.4 2.8
Total kapitalrentabilitet 40.8 32.9 38.7 25.2 28.4
Signatur
07.01.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex