Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ev Norge As
Juridisk navn:  Ev Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Eike Nedre Eike Fax:
4182 Skartveit 4182 Skartveit
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 920673678
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.61%
Resultat  
  
113.89%
Egenkapital  
  
-21.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 325.000 348.000
Resultat: 5.000 -36.000
Egenkapital: 50.000 64.000
Regnskap for  Ev Norge As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 325.000 348.000
Driftskostnader -321.000 -384.000
Driftsresultat 5.000 -35.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 5.000 -36.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 5.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 25.000
Sum omløpsmidler 78.000 85.000
Sum eiendeler 130.000 110.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 -36.000
Sum egenkapital 50.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 79.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 135.000 253.000
Andre inntekter 190.000 95.000
Driftsinntekter 325.000 348.000
Varekostnad -83.000 -266.000
Lønninger 0 -10.000
Avskrivning -16.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -108.000
Driftskostnader -321.000 -384.000
Driftsresultat 5.000 -35.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 5.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 52.000 25.000
Sum varige driftsmidler 52.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 52.000 25.000
Varebeholdning 63.000 39.000
Kundefordringer 0 3.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 14.000 43.000
Sum omløpsmidler 78.000 85.000
Sum eiendeler 130.000 110.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 -36.000
Sum egenkapital 50.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 26.000 65.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -20.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 0
Sum kortsiktig gjeld 79.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 40.000
Likviditetsgrad 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.2 1
Soliditet 38.8 58.7
Resultatgrad 1.5 -10.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 3.9 -32.1
Signatur
19.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex