Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eva Tenden AS
Juridisk navn:  Eva Tenden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64938990
Niels Carlsens Gate 11 Niels Carlsens Gate 11 Fax:
1440 Drøbak 1440 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 933753719
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 12/28/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Safe Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.6%
Resultat  
  
208.14%
Egenkapital  
  
17.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.481.000 12.300.000 14.797.000 13.837.000 12.969.000
Resultat: 571.000 -528.000 709.000 -130.000 -379.000
Egenkapital: 3.704.000 3.140.000 3.688.000 3.155.000 3.272.000
Regnskap for  Eva Tenden AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.481.000 12.300.000 14.797.000 13.837.000 12.969.000
Driftskostnader -12.789.000 0 -13.947.000 -13.816.000 -13.179.000
Driftsresultat 693.000 -381.000 850.000 22.000 -209.000
Finansinntekter 38.000 0 38.000 31.000 34.000
Finanskostnader -160.000 -5000 -180.000 -183.000 -203.000
Finans -122.000 -146.000 -142.000 -152.000 -169.000
Resultat før skatt 571.000 -528.000 709.000 -130.000 -379.000
Skattekostnad -7.000 -20.000 -176.000 13.000 267.000
Årsresultat 564.000 -548.000 533.000 -117.000 -112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.233.000 4.457.000 4.457.000 4.879.000 5.319.000
Sum omløpsmidler 5.432.000 3.268.000 5.475.000 4.990.000 4.334.000
Sum eiendeler 9.665.000 9.170.000 9.932.000 9.869.000 9.653.000
Sum opptjent egenkapital 3.604.000 3.040.000 3.588.000 3.055.000 3.172.000
Sum egenkapital 3.704.000 3.140.000 3.688.000 3.155.000 3.272.000
Sum langsiktig gjeld 2.771.000 0 3.271.000 3.521.000 3.771.000
Sum kortsiktig gjeld 3.190.000 3.009.000 2.973.000 3.193.000 2.610.000
Sum gjeld og egenkapital 9.665.000 9.170.000 9.932.000 9.869.000 9.653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.871.000 11.933.000 14.255.000 13.314.000 12.524.000
Andre inntekter 610.000 367.000 542.000 523.000 444.000
Driftsinntekter 13.481.000 12.300.000 14.797.000 13.837.000 12.969.000
Varekostnad -4.334.000 -3.773.000 -4.348.000 -3.759.000 -3.972.000
Lønninger -6.378.000 -6.196.000 -6.972.000 -7.473.000 -6.951.000
Avskrivning -176.000 -177.000 -442.000 -561.000 -753.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.901.000 -2.536.000 -2.185.000 -2.023.000 -1.503.000
Driftskostnader -12.789.000 0 -13.947.000 -13.816.000 -13.179.000
Driftsresultat 693.000 -381.000 850.000 22.000 -209.000
Finansinntekter 38.000 0 38.000 31.000 34.000
Finanskostnader -160.000 -5000 -180.000 -183.000 -203.000
Finans -122.000 -146.000 -142.000 -152.000 -169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 564.000 -548.000 533.000 -117.000 -112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 183.000 190.000 210.000 280.000 267.000
Fast eiendom 3.832.000 4.125.000 3.877.000 4.194.000 4.523.000
Maskiner anlegg 3.000 6..000 14.000 30.000 46.000
Driftsløsøre 157.000 4.391.000 262.000 264.000 353.000
Sum varige driftsmidler 3.992.000 222.000 4.153.000 4.488.000 4.922.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 0 94.000 112.000 130.000
Sum anleggsmidler 4.233.000 4.457.000 4.457.000 4.879.000 5.319.000
Varebeholdning 168.000 170.000 138.000 146.000 113.000
Kundefordringer 187.000 759.000 734.000 571.000 450.000
Andre fordringer 359.000 577.000 365.000 234.000 297.000
Sum investeringer 5.000 0 5.000 0 0
Kasse, bank 4.713.000 3.268.000 4.233.000 4.039.000 3.475.000
Sum omløpsmidler 5.432.000 3.268.000 5.475.000 4.990.000 4.334.000
Sum eiendeler 9.665.000 9.170.000 9.932.000 9.869.000 9.653.000
Sum opptjent egenkapital 3.604.000 3.040.000 3.588.000 3.055.000 3.172.000
Sum egenkapital 3.704.000 3.140.000 3.688.000 3.155.000 3.272.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.771.000 0 3.271.000 3.521.000 3.771.000
Leverandørgjeld 456.000 462.000 281.000 382.000 116.000
Betalbar skatt 0 106.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 823.000 984.000 1.029.000 973.000 1.190.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.912.000 1.563.000 1.557.000 1.838.000 1.305.000
Sum kortsiktig gjeld 3.190.000 3.009.000 2.973.000 3.193.000 2.610.000
Sum gjeld og egenkapital 9.665.000 9.170.000 9.932.000 9.869.000 9.653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.242.000 2.502.000 1.797.000 1.724.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.5 1.6
Soliditet 38.3 37.1 3 33.9
Resultatgrad 5.1 5.7 0.2 -1.6
Rentedekningsgrad 4.3 4.7 0.1
Gjeldsgrad 1.6 1.7 2.1 2
Total kapitalrentabilitet 7.6 8.9 0.5 -1.8
Signatur
19.01.2022
SIGNATUR
TENDEN EVA RANDI
Prokurister
19.01.2022
Prokura hver for seg
Tenden Eva Randi
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex