Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Evangeliet Til Muslimene
Juridisk navn:  Evangeliet Til Muslimene
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51481659
Steinvegen 1 Skrettingsvegen 280 Fax: 51487652
4347 Lye 4360 Varhaug
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 977146046
Aksjekapital: 166 NOK
Etableringsdato: 10/20/1992
Foretakstype: STI
Revisor: Abacus Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.12%
Resultat  
  
43.55%
Egenkapital  
  
16.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 768.000 673.000 587.000 667.000 644.000
Resultat: 89.000 62.000 -88.000 -8.000 -51.000
Egenkapital: 636.000 547.000 485.000 574.000 581.000
Regnskap for  Evangeliet Til Muslimene
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 768.000 673.000 587.000 667.000 644.000
Driftskostnader -679.000 -612.000 -677.000 -680.000 -687.000
Driftsresultat 89.000 60.000 -90.000 -13.000 -42.000
Finansinntekter 1.000 2.000 5.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -10.000
Finans 1.000 2.000 5.000 -9.000
Resultat før skatt 89.000 62.000 -88.000 -8.000 -51.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 89.000 62.000 -88.000 -8.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 637.000 547.000 486.000 563.000 582.000
Sum eiendeler 637.000 547.000 486.000 563.000 582.000
Sum opptjent egenkapital -64.000 -153.000 -215.000 -126.000 -119.000
Sum egenkapital 636.000 547.000 485.000 574.000 581.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 -11.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 637.000 547.000 485.000 563.000 582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 768.000 673.000 587.000 667.000 644.000
Driftsinntekter 768.000 673.000 587.000 667.000 644.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -679.000 -612.000 -677.000 -680.000 -687.000
Driftskostnader -679.000 -612.000 -677.000 -680.000 -687.000
Driftsresultat 89.000 60.000 -90.000 -13.000 -42.000
Finansinntekter 1.000 2.000 5.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -10.000
Finans 1.000 2.000 5.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 89.000 62.000 -88.000 -8.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 637.000 547.000 486.000 563.000 582.000
Sum omløpsmidler 637.000 547.000 486.000 563.000 582.000
Sum eiendeler 637.000 547.000 486.000 563.000 582.000
Sum opptjent egenkapital -64.000 -153.000 -215.000 -126.000 -119.000
Sum egenkapital 636.000 547.000 485.000 574.000 581.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 -11.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 -11.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 637.000 547.000 485.000 563.000 582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 636.000 547.000 486.000 574.000 581.000
Likviditetsgrad 1 637.0 -51.2 5
Likviditetsgrad 2 637.0 0 -51.2 5
Soliditet 99.8 100.0 1 1 99.8
Resultatgrad 11.6 8.9 -15.3 -1.9 -6.5
Rentedekningsgrad -4.2
Gjeldsgrad 0 - 0
Total kapitalrentabilitet 14.0 11.2 -18.1 -1.4
Signatur
08.12.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex