Evensen Bil AS
Juridisk navn:  Evensen Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74803650
Løkkveien 3 Løkkveien 3 Fax:
7530 Meråker 7530 Meråker
Fylke: Kommune:
Trøndelag Meråker
Org.nr: 978650848
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.59%
Resultat  
  
340.59%
Egenkapital  
  
3.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.154.000 1.114.000 985.000 939.000 5.391.000
Resultat: 243.000 -101.000 -68.000 -89.000 2.957.000
Egenkapital: 4.974.000 4.784.000 4.863.000 4.916.000 4.957.000
Regnskap for  Evensen Bil AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.154.000 1.114.000 985.000 939.000 5.391.000
Driftskostnader -946.000 -1.276.000 -1.137.000 -1.107.000 -2.210.000
Driftsresultat 209.000 -162.000 -152.000 -168.000 3.181.000
Finansinntekter 42.000 65.000 88.000 88.000 18.000
Finanskostnader -8.000 -4.000 -5.000 -10.000 -243.000
Finans 34.000 61.000 83.000 78.000 -225.000
Resultat før skatt 243.000 -101.000 -68.000 -89.000 2.957.000
Skattekostnad -54.000 22.000 15.000 48.000 -657.000
Årsresultat 190.000 -78.000 -53.000 -41.000 2.300.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 71.000 97.000 126.000 160.000
Sum omløpsmidler 5.554.000 5.432.000 5.487.000 5.594.000 8.019.000
Sum eiendeler 5.604.000 5.503.000 5.584.000 5.720.000 8.179.000
Sum opptjent egenkapital 3.591.000 3.401.000 3.480.000 3.533.000 3.574.000
Sum egenkapital 4.974.000 4.784.000 4.863.000 4.916.000 4.957.000
Sum langsiktig gjeld 411.000 516.000 659.000 650.000 3.081.000
Sum kortsiktig gjeld 219.000 204.000 63.000 155.000 142.000
Sum gjeld og egenkapital 5.604.000 5.504.000 5.585.000 5.721.000 8.180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.154.000 1.114.000 985.000 937.000 1.908.000
Andre inntekter 0 3.000 3.483.000
Driftsinntekter 1.154.000 1.114.000 985.000 939.000 5.391.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -131.000 -470.000 -320.000 -277.000 -869.000
Avskrivning -21.000 -27.000 -28.000 -24.000 -249.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -362.000 -390.000 -406.000 -476.000 -672.000
Driftskostnader -946.000 -1.276.000 -1.137.000 -1.107.000 -2.210.000
Driftsresultat 209.000 -162.000 -152.000 -168.000 3.181.000
Finansinntekter 42.000 65.000 88.000 88.000 18.000
Finanskostnader -8.000 -4.000 -5.000 -10.000 -243.000
Finans 34.000 61.000 83.000 78.000 -225.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 190.000 -78.000 -53.000 -41.000 2.300.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 71.000 97.000 126.000 160.000
Sum varige driftsmidler 50.000 71.000 97.000 126.000 160.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 71.000 97.000 126.000 160.000
Varebeholdning 29.000 32.000 49.000 30.000 50.000
Kundefordringer 73.000 55.000 73.000 220.000 11.000
Andre fordringer 39.000 32.000 39.000 34.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.413.000 5.313.000 5.326.000 5.310.000 7.851.000
Sum omløpsmidler 5.554.000 5.432.000 5.487.000 5.594.000 8.019.000
Sum eiendeler 5.604.000 5.503.000 5.584.000 5.720.000 8.179.000
Sum opptjent egenkapital 3.591.000 3.401.000 3.480.000 3.533.000 3.574.000
Sum egenkapital 4.974.000 4.784.000 4.863.000 4.916.000 4.957.000
Sum avsetninger til forpliktelser 403.000 513.000 594.000 609.000 657.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 411.000 516.000 659.000 650.000 3.081.000
Leverandørgjeld 44.000 29.000 10.000 67.000 0
Betalbar skatt 163.000 59.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 62.000 18.000 24.000 74.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 54.000 35.000 63.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 219.000 204.000 63.000 155.000 142.000
Sum gjeld og egenkapital 5.604.000 5.504.000 5.585.000 5.721.000 8.180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.335.000 5.228.000 5.424.000 5.439.000 7.877.000
Likviditetsgrad 1 25.4 26.6 87.1 36.1 56.5
Likviditetsgrad 2 25.2 26.5 86.3 35.9 56.1
Soliditet 88.8 86.9 87.1 85.9 60.6
Resultatgrad 18.1 -14.5 -15.4 -17.9 5
Rentedekningsgrad 26.1 -40.5 -30.4 -16.8 13.1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.2 0.7
Total kapitalrentabilitet 4.5 -1.8 -1.1 -1.4 39.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex