Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Event Partner AS
Juridisk navn:  Event Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90955911
Fornebuveien 42 Fornebuveien 42 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 986596631
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 2/11/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Schumacher & Hammer As
Regnskapsfører: Dekon Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
83.19%
Resultat  
  
774.29%
Egenkapital  
  
30.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.480.000 5.175.000 17.750.000 16.786.000 18.034.000
Resultat: 708.000 -105.000 1.565.000 1.282.000 2.531.000
Egenkapital: 1.578.000 1.209.000 1.320.000 176.000 191.000
Regnskap for  Event Partner AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.480.000 5.175.000 17.750.000 16.786.000 18.034.000
Driftskostnader -7.773.000 -5.187.000 -16.059.000 -15.402.000 -15.421.000
Driftsresultat 1.706.000 -12.000 1.690.000 1.384.000 2.612.000
Finansinntekter -1.000 -4.000 -4.000 2.000 26.000
Finanskostnader -997.000 -89.000 -120.000 -104.000 -107.000
Finans -998.000 -93.000 -124.000 -102.000 -81.000
Resultat før skatt 708.000 -105.000 1.565.000 1.282.000 2.531.000
Skattekostnad -340.000 -5.000 -422.000 -297.000 -613.000
Årsresultat 369.000 -111.000 1.144.000 985.000 1.918.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 684.000 1.781.000 2.448.000 3.009.000 3.135.000
Sum omløpsmidler 4.055.000 1.599.000 3.452.000 2.996.000 4.325.000
Sum eiendeler 4.739.000 3.380.000 5.900.000 6.005.000 7.460.000
Sum opptjent egenkapital 1.478.000 1.109.000 1.220.000 76.000 91.000
Sum egenkapital 1.578.000 1.209.000 1.320.000 176.000 191.000
Sum langsiktig gjeld 1.342.000 1.577.000 1.891.000 2.171.000 2.101.000
Sum kortsiktig gjeld 1.819.000 594.000 2.689.000 3.658.000 5.168.000
Sum gjeld og egenkapital 4.739.000 3.380.000 5.900.000 6.005.000 7.460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.589.000 4.441.000 17.745.000 16.786.000 18.016.000
Andre inntekter 891.000 734.000 5.000 0 18.000
Driftsinntekter 9.480.000 5.175.000 17.750.000 16.786.000 18.034.000
Varekostnad -3.342.000 -1.183.000 -8.890.000 -8.546.000 -5.941.000
Lønninger -2.466.000 -1.033.000 -4.661.000 -4.588.000 -4.727.000
Avskrivning -397.000 -540.000 -632.000 -592.000 -658.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.568.000 -2.431.000 -1.876.000 -1.676.000 -4.095.000
Driftskostnader -7.773.000 -5.187.000 -16.059.000 -15.402.000 -15.421.000
Driftsresultat 1.706.000 -12.000 1.690.000 1.384.000 2.612.000
Finansinntekter -1.000 -4.000 -4.000 2.000 26.000
Finanskostnader -997.000 -89.000 -120.000 -104.000 -107.000
Finans -998.000 -93.000 -124.000 -102.000 -81.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -2.400.000
Årsresultat 369.000 -111.000 1.144.000 985.000 1.918.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 24.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 589.000 776.000 1.363.000 1.995.000 2.131.000
Sum varige driftsmidler 589.000 776.000 1.363.000 1.995.000 2.131.000
Sum finansielle anleggsmidler 95.000 1.005.000 1.085.000 991.000 991.000
Sum anleggsmidler 684.000 1.781.000 2.448.000 3.009.000 3.135.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 394.000 36.000 933.000 478.000 2.098.000
Andre fordringer 920.000 991.000 299.000 850.000 939.000
Sum investeringer 6.000 13.000 17.000 24.000 29.000
Kasse, bank 2.735.000 559.000 2.204.000 1.644.000 1.259.000
Sum omløpsmidler 4.055.000 1.599.000 3.452.000 2.996.000 4.325.000
Sum eiendeler 4.739.000 3.380.000 5.900.000 6.005.000 7.460.000
Sum opptjent egenkapital 1.478.000 1.109.000 1.220.000 76.000 91.000
Sum egenkapital 1.578.000 1.209.000 1.320.000 176.000 191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.342.000 1.577.000 1.891.000 2.171.000 2.101.000
Leverandørgjeld 254.000 379.000 849.000 452.000 431.000
Betalbar skatt 340.000 5.000 398.000 308.000 626.000
Skyldig offentlige avgifter 956.000 77.000 753.000 646.000 862.000
Utbytte 0 -1.000.000 -2.400.000
Annen kortsiktig gjeld 269.000 132.000 690.000 1.252.000 849.000
Sum kortsiktig gjeld 1.819.000 594.000 2.689.000 3.658.000 5.168.000
Sum gjeld og egenkapital 4.739.000 3.380.000 5.900.000 6.005.000 7.460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.236.000 1.005.000 763.000 -662.000 -843.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.7 1.3 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 2.2 2.7 1.3 0.8 0.8
Soliditet 33.3 35.8 22.4 2.9 2.6
Resultatgrad 18.0 -0.2 9.5 8.2 14.5
Rentedekningsgrad 1.7 -0.1 14.1 13.3 24.4
Gjeldsgrad 2.0 1.8 3.5 33.1 38.1
Total kapitalrentabilitet 36.0 -0.5 28.6 23.1 35.4
Signatur
22.04.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
PAULSHUS HALLAN TROND
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
28.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex