Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eventus Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55014658
Kvernslåttvegen 41 Kvernslåttvegen 41 Fax: 55014659
5237 Rådal 5237 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988256455
Aksjekapital: 82.500 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 5/13/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.94%
Resultat  
  
-28.84%
Egenkapital  
  
11.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.923.000 7.862.000 8.375.000 7.038.000 7.113.000
Resultat: 3.465.000 4.869.000 966.000 536.000 599.000
Egenkapital: 25.566.000 23.008.000 19.544.000 18.779.000 18.345.000
Regnskap for  Eventus Barnehage As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.923.000 7.862.000 8.375.000 7.038.000 7.113.000
Driftskostnader -5.813.000 -6.725.000 -6.974.000 -6.000.000 -5.920.000
Driftsresultat 1.109.000 1.137.000 1.401.000 1.038.000 1.193.000
Finansinntekter 4.790.000 4.271.000 151.000 100.000 107.000
Finanskostnader -2.434.000 -540.000 -587.000 -601.000 -700.000
Finans 2.356.000 3.731.000 -436.000 -501.000 -593.000
Resultat før skatt 3.465.000 4.869.000 966.000 536.000 599.000
Skattekostnad -907.000 -1.249.000 -201.000 -103.000 -105.000
Årsresultat 2.558.000 3.620.000 765.000 434.000 494.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.383.000 27.630.000 51.243.000 46.662.000 45.736.000
Sum omløpsmidler 6.924.000 36.859.000 1.804.000 885.000 726.000
Sum eiendeler 90.307.000 64.489.000 53.047.000 47.547.000 46.462.000
Sum opptjent egenkapital 25.484.000 22.925.000 19.444.000 18.679.000 18.245.000
Sum egenkapital 25.566.000 23.008.000 19.544.000 18.779.000 18.345.000
Sum langsiktig gjeld 56.354.000 21.231.000 28.979.000 26.837.000 26.643.000
Sum kortsiktig gjeld 8.386.000 20.251.000 4.523.000 1.931.000 1.473.000
Sum gjeld og egenkapital 90.307.000 64.490.000 53.046.000 47.547.000 46.461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.825.000 6.866.000 7.085.000 5.788.000 7.075.000
Andre inntekter 97.000 996.000 1.289.000 1.250.000 38.000
Driftsinntekter 6.923.000 7.862.000 8.375.000 7.038.000 7.113.000
Varekostnad -1.349.000 -1.300.000 -1.251.000 -940.000 -854.000
Lønninger -3.452.000 -4.274.000 -4.591.000 -4.363.000 -4.329.000
Avskrivning -123.000 -280.000 -354.000 -319.000 -311.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -889.000 -871.000 -778.000 -378.000 -426.000
Driftskostnader -5.813.000 -6.725.000 -6.974.000 -6.000.000 -5.920.000
Driftsresultat 1.109.000 1.137.000 1.401.000 1.038.000 1.193.000
Finansinntekter 4.790.000 4.271.000 151.000 100.000 107.000
Finanskostnader -2.434.000 -540.000 -587.000 -601.000 -700.000
Finans 2.356.000 3.731.000 -436.000 -501.000 -593.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.558.000 3.620.000 765.000 434.000 494.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 62.000 0 0 0 0
Fast eiendom 4.069.000 1.849.000 13.631.000 13.646.000 12.271.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 528.000 734.000 329.000 312.000 158.000
Sum varige driftsmidler 4.597.000 2.583.000 13.960.000 13.958.000 12.429.000
Sum finansielle anleggsmidler 78.724.000 25.047.000 37.283.000 32.704.000 33.306.000
Sum anleggsmidler 83.383.000 27.630.000 51.243.000 46.662.000 45.736.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.209.000 1.563.000 1.472.000 268.000 223.000
Andre fordringer 4.584.000 34.237.000 195.000 140.000 122.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 1.060.000 137.000 477.000 382.000
Sum omløpsmidler 6.924.000 36.859.000 1.804.000 885.000 726.000
Sum eiendeler 90.307.000 64.489.000 53.047.000 47.547.000 46.462.000
Sum opptjent egenkapital 25.484.000 22.925.000 19.444.000 18.679.000 18.245.000
Sum egenkapital 25.566.000 23.008.000 19.544.000 18.779.000 18.345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 17.000 722.000 763.000 795.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.771.000 0 704.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 56.354.000 21.231.000 28.979.000 26.837.000 26.643.000
Leverandørgjeld 358.000 368.000 386.000 225.000 44.000
Betalbar skatt 29.000 1.130.000 146.000 135.000 165.000
Skyldig offentlige avgifter 407.000 401.000 762.000 448.000 478.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.821.000 18.351.000 2.526.000 1.123.000 787.000
Sum kortsiktig gjeld 8.386.000 20.251.000 4.523.000 1.931.000 1.473.000
Sum gjeld og egenkapital 90.307.000 64.490.000 53.046.000 47.547.000 46.461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.462.000 16.608.000 -2.719.000 -1.046.000 -747.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.8 0.4 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 1.8 0.4 0.5 0.5
Soliditet 28.3 35.7 36.8 39.5 39.5
Resultatgrad 1 14.5 16.7 14.7 16.8
Rentedekningsgrad 0.5 2.1 2.4 1.7 1.9
Gjeldsgrad 2.5 1.8 1.7 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 6.5 8.4 2.9 2.4 2.8
Signatur
15.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex