Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eventus Haugland Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Haugland Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55082196
Hauglandsvegen 16 Hauglandsvegen 16 Fax: 55082197
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 987744154
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 12/28/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.89%
Resultat  
  
20.13%
Egenkapital  
  
-7.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.192.000 3.838.000 5.818.000 5.281.000 4.916.000
Resultat: -361.000 -452.000 109.000 15.000 95.000
Egenkapital: -365.000 -340.000 -377.000 -478.000 -493.000
Regnskap for  Eventus Haugland Barnehage As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.192.000 3.838.000 5.818.000 5.281.000 4.916.000
Driftskostnader -2.522.000 -4.254.000 -5.680.000 -5.233.000 -4.788.000
Driftsresultat -330.000 -416.000 138.000 49.000 128.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -32.000 -38.000 -31.000 -35.000 -35.000
Finans -31.000 -37.000 -29.000 -33.000 -33.000
Resultat før skatt -361.000 -452.000 109.000 15.000 95.000
Skattekostnad 80.000 108.000 -8.000 0 0
Årsresultat -281.000 -345.000 101.000 15.000 95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.569.000 1.569.000 2.003.000 1.637.000 1.755.000
Sum omløpsmidler 714.000 1.280.000 1.710.000 1.040.000 1.233.000
Sum eiendeler 2.283.000 2.849.000 3.713.000 2.677.000 2.988.000
Sum opptjent egenkapital -467.000 -442.000 -479.000 -580.000 -595.000
Sum egenkapital -365.000 -340.000 -377.000 -478.000 -493.000
Sum langsiktig gjeld 2.161.000 2.281.000 1.970.000 2.057.000 2.143.000
Sum kortsiktig gjeld 487.000 908.000 2.120.000 1.097.000 1.338.000
Sum gjeld og egenkapital 2.283.000 2.849.000 3.713.000 2.676.000 2.988.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 302.000 639.000 5.818.000 890.000 804.000
Andre inntekter 1.889.000 3.199.000 0 4.391.000 4.112.000
Driftsinntekter 2.192.000 3.838.000 5.818.000 5.281.000 4.916.000
Varekostnad -46.000 -92.000 -132.000 -107.000 -106.000
Lønninger -1.655.000 -2.765.000 -4.267.000 -4.079.000 -4.055.000
Avskrivning -66.000 -74.000 -121.000 -119.000 -119.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -755.000 -1.323.000 -1.160.000 -928.000 -508.000
Driftskostnader -2.522.000 -4.254.000 -5.680.000 -5.233.000 -4.788.000
Driftsresultat -330.000 -416.000 138.000 49.000 128.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -32.000 -38.000 -31.000 -35.000 -35.000
Finans -31.000 -37.000 -29.000 -33.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -281.000 -345.000 101.000 15.000 95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.542.000 1.539.000 1.508.000 1.610.000 1.712.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 30.000 43.000 27.000 44.000
Sum varige driftsmidler 1.569.000 1.569.000 1.552.000 1.637.000 1.755.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 452.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.569.000 1.569.000 2.003.000 1.637.000 1.755.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 8.000 38.000 40.000 18.000
Andre fordringer 92.000 371.000 364.000 205.000 164.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 289.000 412.000 1.308.000 795.000 1.051.000
Sum omløpsmidler 714.000 1.280.000 1.710.000 1.040.000 1.233.000
Sum eiendeler 2.283.000 2.849.000 3.713.000 2.677.000 2.988.000
Sum opptjent egenkapital -467.000 -442.000 -479.000 -580.000 -595.000
Sum egenkapital -365.000 -340.000 -377.000 -478.000 -493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.161.000 2.281.000 1.970.000 2.057.000 2.143.000
Leverandørgjeld 95.000 97.000 191.000 95.000 38.000
Betalbar skatt 0 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 93.000 312.000 288.000 229.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 331.000 717.000 1.608.000 715.000 1.071.000
Sum kortsiktig gjeld 487.000 908.000 2.120.000 1.097.000 1.338.000
Sum gjeld og egenkapital 2.283.000 2.849.000 3.713.000 2.676.000 2.988.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 227.000 372.000 -410.000 -57.000 -105.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 0.8 0.9 0.9
Soliditet -16.0 -11.9 -10.2 -17.9 -16.5
Resultatgrad -15.1 -10.8 2.4 0.9 2.6
Rentedekningsgrad -10.3 -10.9 4.5 1.4 3.7
Gjeldsgrad -7.3 -9.4 -10.8 -6.6 -7.1
Total kapitalrentabilitet -14.4 -14.6 3.8 1.9 4.4
Signatur
06.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex