Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eventus Kvernslåtten Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Kvernslåtten Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92828333
Kvernslåttvegen 41 Kvernslåttvegen 41 Fax: 55130727
5237 Rådal 5237 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991346694
Aksjekapital: 200.200 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 6/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.85%
Resultat  
  
-17.76%
Egenkapital  
  
1.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.298.000 21.267.000 20.874.000 19.779.000 20.231.000
Resultat: 1.570.000 1.909.000 1.623.000 1.479.000 2.995.000
Egenkapital: 8.065.000 7.916.000 7.902.000 7.383.000 6.222.000
Regnskap for  Eventus Kvernslåtten Barnehage As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.298.000 21.267.000 20.874.000 19.779.000 20.231.000
Driftskostnader -20.578.000 -19.214.000 -19.099.000 -18.060.000 -16.960.000
Driftsresultat 1.720.000 2.053.000 1.775.000 1.719.000 3.272.000
Finansinntekter 123.000 142.000 123.000 60.000 45.000
Finanskostnader -273.000 -286.000 -275.000 -299.000 -322.000
Finans -150.000 -144.000 -152.000 -239.000 -277.000
Resultat før skatt 1.570.000 1.909.000 1.623.000 1.479.000 2.995.000
Skattekostnad -345.000 -420.000 -335.000 -318.000 -714.000
Årsresultat 1.225.000 1.489.000 1.288.000 1.161.000 2.281.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.856.000 29.241.000 28.036.000 28.253.000 27.660.000
Sum omløpsmidler 1.039.000 1.384.000 2.559.000 1.719.000 1.346.000
Sum eiendeler 29.895.000 30.625.000 30.595.000 29.972.000 29.006.000
Sum opptjent egenkapital 6.953.000 6.804.000 6.790.000 6.272.000 5.110.000
Sum egenkapital 8.065.000 7.916.000 7.902.000 7.383.000 6.222.000
Sum langsiktig gjeld 17.139.000 17.814.000 18.512.000 19.233.000 19.919.000
Sum kortsiktig gjeld 4.691.000 4.894.000 4.181.000 3.356.000 2.865.000
Sum gjeld og egenkapital 29.895.000 30.624.000 30.595.000 29.973.000 29.006.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.479.000 3.858.000 3.871.000 3.468.000 3.267.000
Andre inntekter 18.819.000 17.409.000 17.002.000 16.310.000 16.964.000
Driftsinntekter 22.298.000 21.267.000 20.874.000 19.779.000 20.231.000
Varekostnad -496.000 -514.000 -529.000 -569.000 -595.000
Lønninger -16.342.000 -15.255.000 -14.348.000 -13.623.000 -12.271.000
Avskrivning -589.000 -585.000 -581.000 -589.000 -522.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.151.000 -2.860.000 -3.641.000 -3.279.000 -3.572.000
Driftskostnader -20.578.000 -19.214.000 -19.099.000 -18.060.000 -16.960.000
Driftsresultat 1.720.000 2.053.000 1.775.000 1.719.000 3.272.000
Finansinntekter 123.000 142.000 123.000 60.000 45.000
Finanskostnader -273.000 -286.000 -275.000 -299.000 -322.000
Finans -150.000 -144.000 -152.000 -239.000 -277.000
Konsernbidrag -1.076.000 -1.474.000 -770.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.225.000 1.489.000 1.288.000 1.161.000 2.281.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 20.037.000 20.574.000 20.674.000 21.223.000 21.773.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 49.000 81.000 113.000 72.000
Sum varige driftsmidler 20.059.000 20.623.000 20.755.000 21.336.000 21.845.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.797.000 8.618.000 7.281.000 6.917.000 5.815.000
Sum anleggsmidler 28.856.000 29.241.000 28.036.000 28.253.000 27.660.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 7.000 14.000 20.000
Andre fordringer 398.000 516.000 750.000 748.000 621.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 641.000 841.000 1.802.000 958.000 705.000
Sum omløpsmidler 1.039.000 1.384.000 2.559.000 1.719.000 1.346.000
Sum eiendeler 29.895.000 30.625.000 30.595.000 29.972.000 29.006.000
Sum opptjent egenkapital 6.953.000 6.804.000 6.790.000 6.272.000 5.110.000
Sum egenkapital 8.065.000 7.916.000 7.902.000 7.383.000 6.222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 885.000 843.000 840.000 861.000 864.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.139.000 17.814.000 18.512.000 19.233.000 19.919.000
Leverandørgjeld 617.000 287.000 703.000 636.000 251.000
Betalbar skatt 1.000 126.000 321.000 485.000
Skyldig offentlige avgifter 837.000 764.000 788.000 871.000 670.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.237.000 3.843.000 2.564.000 1.529.000 1.459.000
Sum kortsiktig gjeld 4.691.000 4.894.000 4.181.000 3.356.000 2.865.000
Sum gjeld og egenkapital 29.895.000 30.624.000 30.595.000 29.973.000 29.006.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.652.000 -3.510.000 -1.622.000 -1.637.000 -1.519.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.6 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.6 0.5 0.5
Soliditet 27.0 25.8 25.8 24.6 21.5
Resultatgrad 7.7 9.7 8.5 8.7 16.2
Rentedekningsgrad 6.3 7.2 6.5 5.7 10.2
Gjeldsgrad 2.7 2.9 2.9 3.1 3.7
Total kapitalrentabilitet 6.2 7.2 6.2 5.9 11.4
Signatur
03.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex