Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eventus Midtun Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Midtun Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55014658
Midtunhaugen 179 Midtunhaugen 179 Fax:
5224 Nesttun 5224 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912823881
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 10/31/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.93%
Resultat  
  
-17.17%
Egenkapital  
  
58.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.514.000 18.776.000 17.631.000 17.006.000 16.504.000
Resultat: 2.214.000 2.673.000 602.000 126.000 369.000
Egenkapital: -1.247.000 -2.973.000 1.488.000 1.046.000 963.000
Regnskap for  Eventus Midtun Barnehage As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.514.000 18.776.000 17.631.000 17.006.000 16.504.000
Driftskostnader -17.017.000 -15.741.000 -17.035.000 -16.871.000 -16.126.000
Driftsresultat 2.497.000 3.036.000 595.000 134.000 379.000
Finansinntekter 14.000 207.000 8.000 6.000 11.000
Finanskostnader -298.000 -571.000 -2.000 -12.000 -20.000
Finans -284.000 -364.000 6.000 -6.000 -9.000
Resultat før skatt 2.214.000 2.673.000 602.000 126.000 369.000
Skattekostnad -488.000 -588.000 -159.000 -44.000 -103.000
Årsresultat 1.726.000 2.084.000 442.000 83.000 266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.109.000 16.868.000 1.277.000 2.518.000 3.099.000
Sum omløpsmidler 1.218.000 1.240.000 3.305.000 2.029.000 1.432.000
Sum eiendeler 13.327.000 18.108.000 4.582.000 4.547.000 4.531.000
Sum opptjent egenkapital -1.347.000 -3.073.000 1.388.000 946.000 863.000
Sum egenkapital -1.247.000 -2.973.000 1.488.000 1.046.000 963.000
Sum langsiktig gjeld 11.308.000 17.585.000 0 949.000 1.583.000
Sum kortsiktig gjeld 3.265.000 3.495.000 3.093.000 2.552.000 1.985.000
Sum gjeld og egenkapital 13.326.000 18.107.000 4.581.000 4.547.000 4.531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.045.000 3.325.000 3.195.000 3.097.000 3.001.000
Andre inntekter 16.469.000 15.451.000 14.436.000 13.909.000 13.503.000
Driftsinntekter 19.514.000 18.776.000 17.631.000 17.006.000 16.504.000
Varekostnad -431.000 -475.000 -433.000 -504.000 -393.000
Lønninger -13.332.000 -12.270.000 -11.573.000 -11.106.000 -10.786.000
Avskrivning -403.000 -383.000 -1.383.000 -1.419.000 -1.368.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.851.000 -2.613.000 -3.646.000 -3.842.000 -3.579.000
Driftskostnader -17.017.000 -15.741.000 -17.035.000 -16.871.000 -16.126.000
Driftsresultat 2.497.000 3.036.000 595.000 134.000 379.000
Finansinntekter 14.000 207.000 8.000 6.000 11.000
Finanskostnader -298.000 -571.000 -2.000 -12.000 -20.000
Finans -284.000 -364.000 6.000 -6.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.726.000 2.084.000 442.000 83.000 266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 1.260.000 2.520.000
Sum Immatrielle midler 0 432.000 1.550.000 2.706.000
Fast eiendom 11.454.000 11.518.000 240.000 286.000 332.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 655.000 530.000 605.000 682.000 61.000
Sum varige driftsmidler 12.109.000 12.048.000 845.000 968.000 393.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.820.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.109.000 16.868.000 1.277.000 2.518.000 3.099.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 70.000 20.000 318.000 16.000
Andre fordringer 588.000 571.000 497.000 937.000 914.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 626.000 599.000 2.788.000 775.000 502.000
Sum omløpsmidler 1.218.000 1.240.000 3.305.000 2.029.000 1.432.000
Sum eiendeler 13.327.000 18.108.000 4.582.000 4.547.000 4.531.000
Sum opptjent egenkapital -1.347.000 -3.073.000 1.388.000 946.000 863.000
Sum egenkapital -1.247.000 -2.973.000 1.488.000 1.046.000 963.000
Sum avsetninger til forpliktelser 417.000 342.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.308.000 17.585.000 0 949.000 1.583.000
Leverandørgjeld 382.000 861.000 509.000 645.000 98.000
Betalbar skatt 413.000 496.000 301.000 148.000 215.000
Skyldig offentlige avgifter 728.000 641.000 618.000 582.000 547.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.742.000 1.497.000 1.665.000 1.177.000 1.125.000
Sum kortsiktig gjeld 3.265.000 3.495.000 3.093.000 2.552.000 1.985.000
Sum gjeld og egenkapital 13.326.000 18.107.000 4.581.000 4.547.000 4.531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.047.000 -2.255.000 212.000 -523.000 -553.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 1.1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 1.1 0.8 0.7
Soliditet -9.4 -16.4 32.5 2 21.3
Resultatgrad 12.8 16.2 3.4 0.8 2.3
Rentedekningsgrad 8.4 5.3 297.5 11.2 18.9
Gjeldsgrad -11.7 -7.1 2.1 3.3 3.7
Total kapitalrentabilitet 18.8 17.9 13.2 3.1 8.6
Signatur
04.12.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.12.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex