Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eventus Sol-Li Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Sol-Li Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55085350
Mehaugen 24 Mehaugen 24 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 921360878
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 8/9/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.11%
Resultat  
  
163.89%
Egenkapital  
  
1273.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 21.953.000 19.408.000 17.449.000
Resultat: 3.011.000 1.141.000 1.668.000
Egenkapital: 1.690.000 123.000 -745.000
Regnskap for  Eventus Sol-Li Barnehage As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 21.953.000 19.408.000 17.449.000
Driftskostnader -18.702.000 -17.983.000 -15.473.000
Driftsresultat 3.252.000 1.424.000 1.976.000
Finansinntekter 61.000 0 2.000
Finanskostnader -301.000 -284.000 -309.000
Finans -240.000 -284.000 -307.000
Resultat før skatt 3.011.000 1.141.000 1.668.000
Skattekostnad -665.000 -273.000 -393.000
Årsresultat 2.347.000 868.000 1.275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.126.000 20.250.000 17.400.000
Sum omløpsmidler 3.054.000 969.000 4.461.000
Sum eiendeler 28.180.000 21.219.000 21.861.000
Sum opptjent egenkapital 1.660.000 93.000 -775.000
Sum egenkapital 1.690.000 123.000 -745.000
Sum langsiktig gjeld 18.221.000 13.230.000 13.512.000
Sum kortsiktig gjeld 8.268.000 7.867.000 9.093.000
Sum gjeld og egenkapital 28.179.000 21.220.000 21.860.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.422.000 3.329.000 17.121.000
Andre inntekter 18.531.000 16.079.000 328.000
Driftsinntekter 21.953.000 19.408.000 17.449.000
Varekostnad -598.000 -570.000 -520.000
Lønninger -15.197.000 -14.585.000 -12.238.000
Avskrivning -574.000 -546.000 -803.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.333.000 -2.282.000 -1.912.000
Driftskostnader -18.702.000 -17.983.000 -15.473.000
Driftsresultat 3.252.000 1.424.000 1.976.000
Finansinntekter 61.000 0 2.000
Finanskostnader -301.000 -284.000 -309.000
Finans -240.000 -284.000 -307.000
Konsernbidrag -780.000 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 2.347.000 868.000 1.275.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 18.746.000 18.908.000 15.904.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 1.084.000 1.203.000 1.496.000
Sum varige driftsmidler 19.830.000 20.111.000 17.400.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.296.000 139.000 0
Sum anleggsmidler 25.126.000 20.250.000 17.400.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 36.000 61.000 145.000
Andre fordringer 460.000 222.000 509.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.558.000 686.000 3.807.000
Sum omløpsmidler 3.054.000 969.000 4.461.000
Sum eiendeler 28.180.000 21.219.000 21.861.000
Sum opptjent egenkapital 1.660.000 93.000 -775.000
Sum egenkapital 1.690.000 123.000 -745.000
Sum avsetninger til forpliktelser 177.000 73.000 46.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.221.000 13.230.000 13.512.000
Leverandørgjeld 631.000 287.000 696.000
Betalbar skatt 340.000 246.000 347.000
Skyldig offentlige avgifter 805.000 782.000 544.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.492.000 6.552.000 7.506.000
Sum kortsiktig gjeld 8.268.000 7.867.000 9.093.000
Sum gjeld og egenkapital 28.179.000 21.220.000 21.860.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.214.000 -6.898.000 -4.632.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0.5
Soliditet 6.0 0.6 -3.4
Resultatgrad 14.8 7.3 11.3
Rentedekningsgrad 10.8 5 6.4
Gjeldsgrad 15.7 171.5 -30.3
Total kapitalrentabilitet 11.8 6.7 9
Signatur
06.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex