Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eventus Tiriltoppen Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Tiriltoppen Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55137770
Søråshøgda 311 Søråshøgda 311 Fax: 55227700
5235 Rådal 5235 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976216563
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 12/18/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.52%
Resultat  
  
17.68%
Egenkapital  
  
-0.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.624.000 18.956.000 18.635.000 18.224.000 17.317.000
Resultat: 2.949.000 2.506.000 3.977.000 2.662.000 2.634.000
Egenkapital: 9.972.000 10.011.000 10.045.000 9.277.000 7.239.000
Regnskap for  Eventus Tiriltoppen Barnehage As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.624.000 18.956.000 18.635.000 18.224.000 17.317.000
Driftskostnader -16.699.000 -16.478.000 -14.676.000 -15.505.000 -14.609.000
Driftsresultat 2.925.000 2.477.000 3.959.000 2.718.000 2.709.000
Finansinntekter 107.000 114.000 105.000 44.000 47.000
Finanskostnader -84.000 -84.000 -87.000 -101.000 -121.000
Finans 23.000 30.000 18.000 -57.000 -74.000
Resultat før skatt 2.949.000 2.506.000 3.977.000 2.662.000 2.634.000
Skattekostnad -649.000 -551.000 -898.000 -625.000 -642.000
Årsresultat 2.300.000 1.955.000 3.078.000 2.037.000 1.992.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.262.000 19.674.000 17.887.000 17.253.000 14.201.000
Sum omløpsmidler 1.460.000 922.000 3.484.000 1.504.000 3.023.000
Sum eiendeler 20.722.000 20.596.000 21.371.000 18.757.000 17.224.000
Sum opptjent egenkapital 9.572.000 9.611.000 9.645.000 8.877.000 6.839.000
Sum egenkapital 9.972.000 10.011.000 10.045.000 9.277.000 7.239.000
Sum langsiktig gjeld 4.950.000 5.272.000 5.813.000 6.455.000 7.105.000
Sum kortsiktig gjeld 5.801.000 5.313.000 5.512.000 3.025.000 2.879.000
Sum gjeld og egenkapital 20.723.000 20.596.000 21.370.000 18.757.000 17.223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.196.000 3.557.000 3.463.000 3.290.000 3.188.000
Andre inntekter 16.429.000 15.399.000 15.172.000 14.934.000 14.129.000
Driftsinntekter 19.624.000 18.956.000 18.635.000 18.224.000 17.317.000
Varekostnad -452.000 -480.000 -451.000 -492.000 -550.000
Lønninger -13.262.000 -13.337.000 -11.197.000 -11.824.000 -11.293.000
Avskrivning -338.000 -329.000 -337.000 -352.000 -310.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.647.000 -2.332.000 -2.691.000 -2.837.000 -2.456.000
Driftskostnader -16.699.000 -16.478.000 -14.676.000 -15.505.000 -14.609.000
Driftsresultat 2.925.000 2.477.000 3.959.000 2.718.000 2.709.000
Finansinntekter 107.000 114.000 105.000 44.000 47.000
Finanskostnader -84.000 -84.000 -87.000 -101.000 -121.000
Finans 23.000 30.000 18.000 -57.000 -74.000
Konsernbidrag -2.340.000 -1.989.000 -2.310.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.300.000 1.955.000 3.078.000 2.037.000 1.992.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 10.623.000 10.770.000 10.957.000 11.144.000 8.822.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 337.000 458.000 491.000 558.000 458.000
Sum varige driftsmidler 10.960.000 11.228.000 11.448.000 11.702.000 9.280.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.302.000 8.446.000 6.439.000 5.551.000 4.921.000
Sum anleggsmidler 19.262.000 19.674.000 17.887.000 17.253.000 14.201.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 38.000 5.000 20.000 20.000
Andre fordringer 416.000 370.000 419.000 629.000 494.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.040.000 513.000 3.060.000 855.000 2.509.000
Sum omløpsmidler 1.460.000 922.000 3.484.000 1.504.000 3.023.000
Sum eiendeler 20.722.000 20.596.000 21.371.000 18.757.000 17.224.000
Sum opptjent egenkapital 9.572.000 9.611.000 9.645.000 8.877.000 6.839.000
Sum egenkapital 9.972.000 10.011.000 10.045.000 9.277.000 7.239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 330.000 349.000 360.000 387.000 413.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.950.000 5.272.000 5.813.000 6.455.000 7.105.000
Leverandørgjeld 544.000 236.000 436.000 467.000 249.000
Betalbar skatt 8.000 1.000 235.000 651.000 657.000
Skyldig offentlige avgifter 728.000 685.000 561.000 582.000 572.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.521.000 4.391.000 4.280.000 1.325.000 1.401.000
Sum kortsiktig gjeld 5.801.000 5.313.000 5.512.000 3.025.000 2.879.000
Sum gjeld og egenkapital 20.723.000 20.596.000 21.370.000 18.757.000 17.223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.341.000 -4.391.000 -2.028.000 -1.521.000 144.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.6 0.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.6 0.5 1.1
Soliditet 48.1 48.6 4 49.5 4
Resultatgrad 14.9 13.1 21.2 14.9 15.6
Rentedekningsgrad 34.8 29.5 45.5 26.9 22.4
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.1 1 1.4
Total kapitalrentabilitet 14.6 12.6 1 14.7 1
Signatur
24.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex