Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eventutstyr & Eventtjenester As
Juridisk navn:  Eventutstyr & Eventtjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55989810
Lønningsflaten 26 Lønningsflaten 26 Fax: 55989811
5258 Blomsterdalen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989299026
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Vest As
Regnskapsfører: Silva Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
14.32%
Resultat  
  
52.88%
Egenkapital  
  
19.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.131.000 5.363.000 6.289.000 5.095.000 4.267.000
Resultat: 983.000 643.000 1.074.000 720.000 739.000
Egenkapital: 2.265.000 1.901.000 1.833.000 1.336.000 1.103.000
Regnskap for  Eventutstyr & Eventtjenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.131.000 5.363.000 6.289.000 5.095.000 4.267.000
Driftskostnader -5.139.000 -4.702.000 -5.188.000 -4.360.000 -3.495.000
Driftsresultat 993.000 662.000 1.101.000 735.000 772.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 12.000
Finanskostnader -11.000 -19.000 -28.000 -15.000 -44.000
Finans -11.000 -18.000 -28.000 -14.000 -32.000
Resultat før skatt 983.000 643.000 1.074.000 720.000 739.000
Skattekostnad -219.000 -175.000 -277.000 -187.000 -137.000
Årsresultat 764.000 468.000 797.000 533.000 602.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.095.000 1.169.000 1.310.000 1.025.000 1.028.000
Sum omløpsmidler 2.013.000 1.594.000 1.641.000 900.000 902.000
Sum eiendeler 3.108.000 2.763.000 2.951.000 1.925.000 1.930.000
Sum opptjent egenkapital 2.165.000 1.801.000 1.733.000 1.236.000 1.003.000
Sum egenkapital 2.265.000 1.901.000 1.833.000 1.336.000 1.103.000
Sum langsiktig gjeld 0 228.000 402.000 0 393.000
Sum kortsiktig gjeld 842.000 634.000 716.000 588.000 433.000
Sum gjeld og egenkapital 3.107.000 2.763.000 2.951.000 1.924.000 1.929.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.131.000 5.363.000 6.231.000 5.016.000 4.267.000
Andre inntekter 0 0 58.000 79.000 0
Driftsinntekter 6.131.000 5.363.000 6.289.000 5.095.000 4.267.000
Varekostnad -968.000 -1.135.000 -1.506.000 -809.000 -601.000
Lønninger -2.296.000 -1.849.000 -1.912.000 -1.748.000 -1.409.000
Avskrivning -548.000 -648.000 -668.000 -513.000 -406.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.327.000 -1.070.000 -1.102.000 -1.290.000 -1.079.000
Driftskostnader -5.139.000 -4.702.000 -5.188.000 -4.360.000 -3.495.000
Driftsresultat 993.000 662.000 1.101.000 735.000 772.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 12.000
Finanskostnader -11.000 -19.000 -28.000 -15.000 -44.000
Finans -11.000 -18.000 -28.000 -14.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -300.000 -300.000 0
Årsresultat 764.000 468.000 797.000 533.000 602.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 34.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.060.000 1.156.000 1.288.000 1.025.000 1.028.000
Sum varige driftsmidler 1.095.000 1.156.000 1.288.000 1.025.000 1.028.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 13.000 22.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.095.000 1.169.000 1.310.000 1.025.000 1.028.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.191.000 278.000 481.000 60.000 25.000
Andre fordringer 90.000 352.000 195.000 503.000 192.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 731.000 965.000 965.000 337.000 685.000
Sum omløpsmidler 2.013.000 1.594.000 1.641.000 900.000 902.000
Sum eiendeler 3.108.000 2.763.000 2.951.000 1.925.000 1.930.000
Sum opptjent egenkapital 2.165.000 1.801.000 1.733.000 1.236.000 1.003.000
Sum egenkapital 2.265.000 1.901.000 1.833.000 1.336.000 1.103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 60.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 228.000 402.000 0 393.000
Leverandørgjeld 56.000 20.000 31.000 116.000 18.000
Betalbar skatt 219.000 175.000 277.000 187.000 137.000
Skyldig offentlige avgifter 325.000 247.000 223.000 52.000 99.000
Utbytte -400.000 -400.000 -300.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 243.000 192.000 185.000 173.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 842.000 634.000 716.000 588.000 433.000
Sum gjeld og egenkapital 3.107.000 2.763.000 2.951.000 1.924.000 1.929.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.171.000 960.000 925.000 312.000 469.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.5 2.3 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 2.4 2.5 2.3 1.5 2.1
Soliditet 72.9 68.8 62.1 69.4 57.2
Resultatgrad 16.2 12.3 17.5 14.4 18.1
Rentedekningsgrad 90.3 34.8 39.3 4 17.8
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 3 2 37.3 38.3 40.6
Signatur
09.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex