Eventyrsmak Sa
Juridisk navn:  Eventyrsmak Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32712325
Tonsveien 340 Tonsveien 340 Fax: 32712311
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 985736480
Aksjekapital: 341 NOK
Etableringsdato: 10/24/2002
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Modum Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.34%
Resultat  
  
-35.02%
Egenkapital  
  
80.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 102.000 286.000 1.576.000 2.265.000 3.365.000
Resultat: 141.000 217.000 -309.000 -403.000 -264.000
Egenkapital: -65.000 -326.000 -543.000 -234.000 -147.000
Regnskap for  Eventyrsmak Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 102.000 286.000 1.576.000 2.265.000 3.365.000
Driftskostnader 42.000 -60.000 -1.870.000 -2.655.000 -3.612.000
Driftsresultat 144.000 227.000 -294.000 -390.000 -248.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -13.000 -16.000 -13.000 -16.000
Finans -3.000 -10.000 -16.000 -13.000 -16.000
Resultat før skatt 141.000 217.000 -309.000 -403.000 -264.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 141.000 217.000 -309.000 -403.000 -264.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 163.000 57.000 549.000 1.014.000 891.000
Sum eiendeler 163.000 57.000 559.000 1.024.000 901.000
Sum opptjent egenkapital -309.000 -667.000 -884.000 -575.000 -172.000
Sum egenkapital -65.000 -326.000 -543.000 -234.000 -147.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 228.000 383.000 1.102.000 1.258.000 1.047.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 57.000 559.000 1.024.000 901.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 102.000 166.000 1.500.000 2.066.000 3.085.000
Andre inntekter 120.000 77.000 199.000 280.000
Driftsinntekter 102.000 286.000 1.576.000 2.265.000 3.365.000
Varekostnad -46.000 -1.261.000 -1.697.000 -2.421.000
Lønninger 87.000 -374.000 -666.000 -810.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 42.000 -101.000 -235.000 -292.000 -381.000
Driftskostnader 42.000 -60.000 -1.870.000 -2.655.000 -3.612.000
Driftsresultat 144.000 227.000 -294.000 -390.000 -248.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -13.000 -16.000 -13.000 -16.000
Finans -3.000 -10.000 -16.000 -13.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 141.000 217.000 -309.000 -403.000 -264.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000
Varebeholdning 222.000 278.000 231.000
Kundefordringer 57.000 14.000 209.000 457.000 450.000
Andre fordringer 5.000 7.000 109.000 263.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 101.000 36.000 9.000 16.000 81.000
Sum omløpsmidler 163.000 57.000 549.000 1.014.000 891.000
Sum eiendeler 163.000 57.000 559.000 1.024.000 901.000
Sum opptjent egenkapital -309.000 -667.000 -884.000 -575.000 -172.000
Sum egenkapital -65.000 -326.000 -543.000 -234.000 -147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 198.000 183.000 186.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 228.000 278.000 740.000 910.000 715.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 18.000 25.000 52.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 147.000 140.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 228.000 383.000 1.102.000 1.258.000 1.047.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 57.000 559.000 1.024.000 901.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -65.000 -326.000 -553.000 -244.000 -156.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.1 0.5 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.1 0.3 0.6 0.6
Soliditet -39.9 -571.9 -97.1 -22.9 -16.3
Resultatgrad 141.2 79.4 -18.7 -17.2 -7.4
Rentedekningsgrad 48.0 17.5 -18.4 -15.5
Gjeldsgrad -3.5 -1.2 -5.4 -7.1
Total kapitalrentabilitet 88.3 403.5 -52.6 -38.1 -27.6
Signatur
24.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.01.2020
Daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex