Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Everybase AS
Juridisk navn:  Everybase AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23120602
Oldtidsveien 703 Oldtidsveien 703 Fax: 23120510
1747 Skjeberg 1747 Skjeberg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 981694015
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/28/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-92.89%
Resultat  
  
-3.66%
Egenkapital  
  
16.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 938.000 13.189.000 997.000 937.000 735.000
Resultat: 7.054.000 7.322.000 9.787.000 1.065.000 1.226.000
Egenkapital: 50.928.000 43.853.000 39.092.000 29.305.000 28.240.000
Regnskap for  Everybase AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 938.000 13.189.000 997.000 937.000 735.000
Driftskostnader -1.797.000 -998.000 -887.000 -928.000 -883.000
Driftsresultat -859.000 12.191.000 111.000 9.000 -148.000
Finansinntekter 15.676.000 29.692.000 9.730.000 1.060.000 1.667.000
Finanskostnader -7.764.000 -34.561.000 -54.000 -4.000 -294.000
Finans 7.912.000 -4.869.000 9.676.000 1.056.000 1.373.000
Resultat før skatt 7.054.000 7.322.000 9.787.000 1.065.000 1.226.000
Skattekostnad 22.000 -2.561.000 0 0 0
Årsresultat 7.075.000 4.761.000 9.787.000 1.065.000 1.226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.444.000 19.400.000 44.683.000 22.585.000 6.870.000
Sum omløpsmidler 65.861.000 73.201.000 6.798.000 10.196.000 29.089.000
Sum eiendeler 82.305.000 92.601.000 51.481.000 32.781.000 35.959.000
Sum opptjent egenkapital 50.828.000 43.753.000 38.992.000 29.205.000 28.140.000
Sum egenkapital 50.928.000 43.853.000 39.092.000 29.305.000 28.240.000
Sum langsiktig gjeld 27.130.000 12.281.000 3.404.000 7.640.000
Sum kortsiktig gjeld 31.378.000 21.618.000 109.000 72.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 82.306.000 92.601.000 51.482.000 32.781.000 35.959.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 895.000 13.189.000 997.000 937.000 735.000
Andre inntekter 44.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 938.000 13.189.000 997.000 937.000 735.000
Varekostnad -17.000 0 0 0 0
Lønninger -644.000 -795.000 -769.000 -763.000 -873.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.136.000 -203.000 -118.000 -165.000 -10.000
Driftskostnader -1.797.000 -998.000 -887.000 -928.000 -883.000
Driftsresultat -859.000 12.191.000 111.000 9.000 -148.000
Finansinntekter 15.676.000 29.692.000 9.730.000 1.060.000 1.667.000
Finanskostnader -7.764.000 -34.561.000 -54.000 -4.000 -294.000
Finans 7.912.000 -4.869.000 9.676.000 1.056.000 1.373.000
Konsernbidrag 0 0 -14.915.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 7.075.000 4.761.000 9.787.000 1.065.000 1.226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 16.444.000 19.400.000 44.683.000 22.585.000 6.870.000
Sum anleggsmidler 16.444.000 19.400.000 44.683.000 22.585.000 6.870.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 -22.000.000 -53.000 57.000
Andre fordringer 31.731.000 8.534.000 3.569.000 1.207.000 2.461.000
Sum investeringer 0 0 0 2.565.000
Kasse, bank 432.000 561.000 149.000 136.000 32.000
Sum omløpsmidler 65.861.000 73.201.000 6.798.000 10.196.000 29.089.000
Sum eiendeler 82.305.000 92.601.000 51.481.000 32.781.000 35.959.000
Sum opptjent egenkapital 50.828.000 43.753.000 38.992.000 29.205.000 28.140.000
Sum egenkapital 50.928.000 43.853.000 39.092.000 29.305.000 28.240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 23.575.000 18.000.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.130.000 12.281.000 3.404.000 7.640.000
Leverandørgjeld 1.016.000 948.000 0 0 0
Betalbar skatt 2.561.000 2.561.000 0 0 -10.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 38.000 46.000 9.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.217.000 70.000 63.000 63.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 31.378.000 21.618.000 109.000 72.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 82.306.000 92.601.000 51.482.000 32.781.000 35.959.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.483.000 51.583.000 6.689.000 10.124.000 29.010.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3.4 62.4 141.6 368.2
Likviditetsgrad 2 2.1 3.4 62.4 141.6 368.2
Soliditet 61.9 47.4 75.9 89.4 78.5
Resultatgrad -91.6 92.4 11.1 1 -20.1
Rentedekningsgrad -0.1 0.4 2.1 2.3 -0.5
Gjeldsgrad 0.6 1.1 0.3 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 18.0 45.2 19.1 3.3 4.2
Signatur
08.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex