Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Evo Maskin As
Juridisk navn:  Evo Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91109098
Kjølnesvegen 47 Kjølnesvegen 47 Fax:
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 996897494
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/25/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.37%
Resultat  
  
14.55%
Egenkapital  
  
-6.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 296.000 402.000 620.000 1.028.000 1.006.000
Resultat: -47.000 -55.000 -54.000 209.000 27.000
Egenkapital: 701.000 748.000 803.000 857.000 696.000
Regnskap for  Evo Maskin As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 296.000 402.000 620.000 1.028.000 1.006.000
Driftskostnader -341.000 -457.000 -671.000 -811.000 -977.000
Driftsresultat -46.000 -55.000 -51.000 218.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -9.000 -3.000
Finans -2.000 -1.000 -2.000 -9.000 -3.000
Resultat før skatt -47.000 -55.000 -54.000 209.000 27.000
Skattekostnad 0 -48.000 -9.000
Årsresultat -47.000 -55.000 -54.000 160.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 451.000 504.000 570.000 616.000 555.000
Sum omløpsmidler 366.000 380.000 446.000 763.000 666.000
Sum eiendeler 817.000 884.000 1.016.000 1.379.000 1.221.000
Sum opptjent egenkapital 601.000 648.000 703.000 757.000 596.000
Sum egenkapital 701.000 748.000 803.000 857.000 696.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000 136.000 213.000 521.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 817.000 884.000 1.016.000 1.378.000 1.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 296.000 402.000 620.000 1.028.000 885.000
Andre inntekter 0 0 121.000
Driftsinntekter 296.000 402.000 620.000 1.028.000 1.006.000
Varekostnad -63.000 -61.000 -254.000 -285.000 -286.000
Lønninger -72.000 -182.000 -163.000 -182.000 -176.000
Avskrivning -53.000 -66.000 -83.000 -94.000 -230.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -153.000 -148.000 -171.000 -250.000 -285.000
Driftskostnader -341.000 -457.000 -671.000 -811.000 -977.000
Driftsresultat -46.000 -55.000 -51.000 218.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -9.000 -3.000
Finans -2.000 -1.000 -2.000 -9.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -47.000 -55.000 -54.000 160.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 211.000 264.000 330.000 376.000 315.000
Sum varige driftsmidler 451.000 504.000 570.000 616.000 555.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 451.000 504.000 570.000 616.000 555.000
Varebeholdning 21.000 16.000 16.000 32.000 24.000
Kundefordringer 101.000 157.000 321.000 288.000 300.000
Andre fordringer 0 0 62.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 243.000 207.000 108.000 443.000 281.000
Sum omløpsmidler 366.000 380.000 446.000 763.000 666.000
Sum eiendeler 817.000 884.000 1.016.000 1.379.000 1.221.000
Sum opptjent egenkapital 601.000 648.000 703.000 757.000 596.000
Sum egenkapital 701.000 748.000 803.000 857.000 696.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 41.000 17.000 107.000 383.000 391.000
Betalbar skatt 0 48.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 31.000 14.000 41.000 22.000 35.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 104.000 65.000 68.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 136.000 213.000 521.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 817.000 884.000 1.016.000 1.378.000 1.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 250.000 244.000 233.000 242.000 141.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.8 2 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 3.0 2.7 2 1.4 1.2
Soliditet 85.8 84.6 7 62.2 5
Resultatgrad -15.5 -13.7 -8.2 21.2 2.9
Rentedekningsgrad -23.0 -55.0 -25.5 24.2 9.7
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet -5.6 -6.2 15.8 2.4
Signatur
18.11.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex