Evoke As
Juridisk navn:  Evoke As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22556611
c/o SpareBank 1 Økonomihuset AS Kartverksveien 11 c/o Varoma AS Biskop Jens Nilssøns gate 5 Fax: 22556612
3511 Hønefoss 659 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993974056
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/3/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Mpr Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.28%
Resultat  
  
63.83%
Egenkapital  
  
-33.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.705.000 4.228.000 5.467.000 4.792.000 4.801.000
Resultat: 924.000 564.000 1.293.000 507.000 1.171.000
Egenkapital: 133.000 200.000 364.000 558.000 1.421.000
Regnskap for  Evoke As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.705.000 4.228.000 5.467.000 4.792.000 4.801.000
Driftskostnader -3.744.000 -3.634.000 -4.135.000 -4.274.000 -3.584.000
Driftsresultat 961.000 593.000 1.332.000 518.000 1.218.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -38.000 -30.000 -41.000 -12.000 -48.000
Finans -38.000 -30.000 -39.000 -11.000 -48.000
Resultat før skatt 924.000 564.000 1.293.000 507.000 1.171.000
Skattekostnad -203.000 -125.000 -288.000 -122.000 -294.000
Årsresultat 720.000 439.000 1.006.000 385.000 877.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 754.000 1.162.000 1.611.000 2.066.000 194.000
Sum omløpsmidler 2.455.000 2.047.000 2.606.000 3.224.000 4.557.000
Sum eiendeler 3.209.000 3.209.000 4.217.000 5.290.000 4.751.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 100.000 264.000 458.000 1.321.000
Sum egenkapital 133.000 200.000 364.000 558.000 1.421.000
Sum langsiktig gjeld 1.260.000 1.514.000 1.693.000 1.943.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.817.000 1.495.000 2.160.000 2.789.000 3.330.000
Sum gjeld og egenkapital 3.210.000 3.209.000 4.217.000 5.290.000 4.751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.705.000 4.228.000 5.467.000 4.792.000 4.966.000
Andre inntekter 0 0 -165.000
Driftsinntekter 4.705.000 4.228.000 5.467.000 4.792.000 4.801.000
Varekostnad -45.000 -119.000 -83.000 0
Lønninger -3.066.000 -2.727.000 -3.094.000 -3.144.000 -2.945.000
Avskrivning -435.000 -440.000 -428.000 -138.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -243.000 -422.000 -494.000 -909.000 -627.000
Driftskostnader -3.744.000 -3.634.000 -4.135.000 -4.274.000 -3.584.000
Driftsresultat 961.000 593.000 1.332.000 518.000 1.218.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -38.000 -30.000 -41.000 -12.000 -48.000
Finans -38.000 -30.000 -39.000 -11.000 -48.000
Konsernbidrag -37.000 -203.000 0 0 -302.000
Utbytte -750.000 -400.000 -1.200.000 -2.000.000 -1.500.000
Årsresultat 720.000 439.000 1.006.000 385.000 877.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 21.000 0 72.000 194.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 706.000 1.141.000 1.611.000 1.994.000 0
Sum varige driftsmidler 706.000 1.141.000 1.611.000 1.994.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 754.000 1.162.000 1.611.000 2.066.000 194.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 477.000 393.000 904.000 438.000 562.000
Andre fordringer 754.000 178.000 213.000 381.000 2.294.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.224.000 1.475.000 1.489.000 2.405.000 1.701.000
Sum omløpsmidler 2.455.000 2.047.000 2.606.000 3.224.000 4.557.000
Sum eiendeler 3.209.000 3.209.000 4.217.000 5.290.000 4.751.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 100.000 264.000 458.000 1.321.000
Sum egenkapital 133.000 200.000 364.000 558.000 1.421.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.260.000 1.514.000 1.693.000 1.943.000 0
Leverandørgjeld 34.000 42.000 107.000 76.000 234.000
Betalbar skatt 220.000 103.000 202.000 0 354.000
Skyldig offentlige avgifter 547.000 506.000 428.000 473.000 593.000
Utbytte -750.000 -400.000 -1.200.000 -2.000.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 266.000 445.000 223.000 240.000 650.000
Sum kortsiktig gjeld 1.817.000 1.495.000 2.160.000 2.789.000 3.330.000
Sum gjeld og egenkapital 3.210.000 3.209.000 4.217.000 5.290.000 4.751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 638.000 552.000 446.000 435.000 1.227.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.2 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.2 1.2 1.4
Soliditet 4.1 6.2 8.6 10.5 29.9
Resultatgrad 20.4 14.0 24.4 10.8 25.4
Rentedekningsgrad 25.3 19.8 32.5 43.2 25.4
Gjeldsgrad 23.1 15.0 10.6 8.5 2.3
Total kapitalrentabilitet 29.9 18.5 31.6 9.8 25.6
Signatur
25.05.2018
Prokurister
19.05.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex