Expeditions365 As
Juridisk navn:  Expeditions365 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95270466
Haugastølvegen 200 Haugastølvegen 200 Fax:
3595 Haugastøl 3595 Haugastøl
Fylke: Kommune:
Viken Hol
Org.nr: 998812933
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/8/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frøy Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.93%
Resultat  
  
-290.91%
Egenkapital  
  
-42.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 263.000 820.000 725.000 403.000 750.000
Resultat: -21.000 11.000 3.000 -6.000 9.000
Egenkapital: 26.000 45.000 36.000 34.000 38.000
Regnskap for  Expeditions365 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 263.000 820.000 725.000 403.000 750.000
Driftskostnader -282.000 -808.000 -721.000 -409.000 -744.000
Driftsresultat -20.000 13.000 3.000 -6.000 6.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 1.000 0 3.000
Resultat før skatt -21.000 11.000 3.000 -6.000 9.000
Skattekostnad 1.000 -3.000 -1.000 1.000 -2.000
Årsresultat -19.000 8.000 3.000 -4.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 118.000 116.000 66.000 39.000 51.000
Sum omløpsmidler 49.000 259.000 219.000 632.000 324.000
Sum eiendeler 167.000 375.000 285.000 671.000 375.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 15.000 6.000 4.000 8.000
Sum egenkapital 26.000 45.000 36.000 34.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 331.000 248.000 637.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 376.000 285.000 672.000 374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 1.013.000 725.000 767.000 750.000
Andre inntekter 248.000 -193.000 0 -364.000 0
Driftsinntekter 263.000 820.000 725.000 403.000 750.000
Varekostnad -21.000 -427.000 -240.000 -75.000 -384.000
Lønninger -49.000 -182.000 -317.000 -178.000 -183.000
Avskrivning -60.000 -52.000 -24.000 -12.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -152.000 -147.000 -140.000 -144.000 -168.000
Driftskostnader -282.000 -808.000 -721.000 -409.000 -744.000
Driftsresultat -20.000 13.000 3.000 -6.000 6.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 1.000 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 8.000 3.000 -4.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 118.000 116.000 66.000 39.000 51.000
Sum varige driftsmidler 118.000 116.000 66.000 39.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 118.000 116.000 66.000 39.000 51.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 127.000 0 360.000 69.000
Andre fordringer 12.000 7.000 3.000 0 150.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 125.000 216.000 272.000 105.000
Sum omløpsmidler 49.000 259.000 219.000 632.000 324.000
Sum eiendeler 167.000 375.000 285.000 671.000 375.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 15.000 6.000 4.000 8.000
Sum egenkapital 26.000 45.000 36.000 34.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.000 2.000
Leverandørgjeld 52.000 52.000 0 0 0
Betalbar skatt 4.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 0 0 16.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 89.000 256.000 247.000 637.000 318.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 331.000 248.000 637.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 376.000 285.000 672.000 374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -92.000 -72.000 -29.000 -5.000 -10.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.8 0.9 1 1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.8 0.9 1 1
Soliditet 15.6 1 12.6 5.1 10.2
Resultatgrad -7.6 1.6 0.4 -1.5 0.8
Rentedekningsgrad -20.0 6.5
Gjeldsgrad 5.4 7.4 6.9 18.8 8.8
Total kapitalrentabilitet -12.0 3.7 1.4 -0.9 2.4
Signatur
12.09.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex