Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Explore Consulting AS
Juridisk navn:  Explore Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51627700
Sandvedøygarden 16 Sandvedøygarden 16 Fax: 51633081
4318 Sandnes 4318 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 983527515
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norøk As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6.58%
Egenkapital  
  
18.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 69.000 0 0 0 0
Resultat: 583.000 547.000 445.000 497.000 631.000
Egenkapital: 3.695.000 3.113.000 2.566.000 2.120.000 1.624.000
Regnskap for  Explore Consulting AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 69.000 0 0 0
Driftskostnader -147.000 -168.000 -56.000 -19.000 -19.000
Driftsresultat -77.000 -168.000 -56.000 -19.000 -19.000
Finansinntekter 463.000 715.000 501.000 715.000 650.000
Finanskostnader 197.000 0 -200.000 0
Finans 660.000 715.000 501.000 515.000 650.000
Resultat før skatt 583.000 547.000 445.000 497.000 631.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 583.000 547.000 445.000 497.000 631.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.023.000 2.037.000 1.749.000 949.000 1.149.000
Sum omløpsmidler 1.126.000 1.085.000 820.000 1.372.000 675.000
Sum eiendeler 4.149.000 3.122.000 2.569.000 2.321.000 1.824.000
Sum opptjent egenkapital 3.595.000 3.013.000 2.466.000 2.020.000 1.524.000
Sum egenkapital 3.695.000 3.113.000 2.566.000 2.120.000 1.624.000
Sum langsiktig gjeld 445.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 10.000 3.000 200.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 4.148.000 3.123.000 2.569.000 2.320.000 1.824.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 69.000 0 0 0
Driftsinntekter 69.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -8.000 -8.000 -3.000 0 0
Avskrivning -98.000 -9.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -151.000 -53.000 -19.000 -19.000
Driftskostnader -147.000 -168.000 -56.000 -19.000 -19.000
Driftsresultat -77.000 -168.000 -56.000 -19.000 -19.000
Finansinntekter 463.000 715.000 501.000 715.000 650.000
Finanskostnader 197.000 0 -200.000 0
Finans 660.000 715.000 501.000 515.000 650.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 583.000 547.000 445.000 497.000 631.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 444.000 289.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 444.000 289.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.579.000 1.749.000 1.749.000 949.000 1.149.000
Sum anleggsmidler 3.023.000 2.037.000 1.749.000 949.000 1.149.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 27.000 12.000 51.000 715.000 650.000
Sum investeringer 282.000 0 0 0
Kasse, bank 139.000 129.000 17.000 657.000 25.000
Sum omløpsmidler 1.126.000 1.085.000 820.000 1.372.000 675.000
Sum eiendeler 4.149.000 3.122.000 2.569.000 2.321.000 1.824.000
Sum opptjent egenkapital 3.595.000 3.013.000 2.466.000 2.020.000 1.524.000
Sum egenkapital 3.695.000 3.113.000 2.566.000 2.120.000 1.624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 445.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 3.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 0 200.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 10.000 3.000 200.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 4.148.000 3.123.000 2.569.000 2.320.000 1.824.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.118.000 1.075.000 817.000 1.172.000 475.000
Likviditetsgrad 1 140.8 108.5 273.3 6.9 3.4
Likviditetsgrad 2 140.8 108.5 273.3 6.9 3.4
Soliditet 89.1 99.7 99.9 91.4 8
Resultatgrad -111.6
Rentedekningsgrad 0.4 -0.1
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.3 17.5 17.3 3 34.6
Signatur
30.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.12.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex