Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ezembra AS
Juridisk navn:  Ezembra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92234106
Molovegen 3 Molovegen 3 Fax:
6004 Ålesund 6004 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 886860722
Aksjekapital: 30.060 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/18/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapshjelp As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.21%
Resultat  
  
6.49%
Egenkapital  
  
1.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.095.000 3.300.000 3.258.000 3.599.000 3.632.000
Resultat: 164.000 154.000 394.000 623.000 402.000
Egenkapital: 887.000 872.000 870.000 865.000 832.000
Regnskap for  Ezembra AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.095.000 3.300.000 3.258.000 3.599.000 3.632.000
Driftskostnader -2.934.000 -3.153.000 -2.870.000 -2.980.000 -3.236.000
Driftsresultat 161.000 147.000 388.000 618.000 395.000
Finansinntekter 2.000 7.000 7.000 6.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 7.000 7.000 6.000 6.000
Resultat før skatt 164.000 154.000 394.000 623.000 402.000
Skattekostnad 11.000 8.000 12.000 -40.000 -96.000
Årsresultat 175.000 162.000 405.000 582.000 306.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 11.000 12.000 18.000 10.000
Sum omløpsmidler 1.524.000 1.734.000 1.812.000 2.061.000 1.824.000
Sum eiendeler 1.546.000 1.745.000 1.824.000 2.079.000 1.834.000
Sum opptjent egenkapital 857.000 842.000 840.000 835.000 802.000
Sum egenkapital 887.000 872.000 870.000 865.000 832.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 659.000 873.000 954.000 1.213.000 999.000
Sum gjeld og egenkapital 1.546.000 1.745.000 1.824.000 2.079.000 1.833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.103.000 3.252.000 3.258.000 3.599.000 3.632.000
Andre inntekter -8.000 48.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.095.000 3.300.000 3.258.000 3.599.000 3.632.000
Varekostnad -167.000 -214.000 -137.000 -149.000 -72.000
Lønninger -1.977.000 -1.977.000 -1.680.000 -1.589.000 -1.932.000
Avskrivning -2.000 -4.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -790.000 -960.000 -1.049.000 -1.238.000 -1.228.000
Driftskostnader -2.934.000 -3.153.000 -2.870.000 -2.980.000 -3.236.000
Driftsresultat 161.000 147.000 388.000 618.000 395.000
Finansinntekter 2.000 7.000 7.000 6.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 7.000 7.000 6.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -160.000 -160.000 -400.000 -550.000 -300.000
Årsresultat 175.000 162.000 405.000 582.000 306.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 11.000 10.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 6.000 10.000
Sum varige driftsmidler 2.000 6.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 12.000 0
Sum anleggsmidler 22.000 11.000 12.000 18.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 213.000 198.000 266.000 338.000 361.000
Andre fordringer 225.000 350.000 544.000 601.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.085.000 1.187.000 1.003.000 1.121.000 1.395.000
Sum omløpsmidler 1.524.000 1.734.000 1.812.000 2.061.000 1.824.000
Sum eiendeler 1.546.000 1.745.000 1.824.000 2.079.000 1.834.000
Sum opptjent egenkapital 857.000 842.000 840.000 835.000 802.000
Sum egenkapital 887.000 872.000 870.000 865.000 832.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 2.000
Leverandørgjeld 82.000 356.000 144.000 154.000 133.000
Betalbar skatt 0 41.000 94.000
Skyldig offentlige avgifter 227.000 148.000 214.000 230.000 199.000
Utbytte -160.000 -160.000 -400.000 -550.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 190.000 208.000 197.000 237.000 273.000
Sum kortsiktig gjeld 659.000 873.000 954.000 1.213.000 999.000
Sum gjeld og egenkapital 1.546.000 1.745.000 1.824.000 2.079.000 1.833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 865.000 861.000 858.000 848.000 825.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.0 1.9 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 2.3 2.0 1.9 1.7 1.8
Soliditet 57.4 50.0 47.7 41.6 45.4
Resultatgrad 5.2 4.5 11.9 17.2 10.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 1.0 1.1 1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 10.5 8.8 21.7 3 21.9
Signatur
13.12.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.12.2021
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex