Fåvang Ysteri As
Juridisk navn:  Fåvang Ysteri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61282900
Ysterivegen 2 Ysterivegen 2 Fax: 61282900
2634 Fåvang 2634 Fåvang
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringebu
Org.nr: 866163782
Aksjekapital: 690.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Fron Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
37.14%
Resultat  
  
42.33%
Egenkapital  
  
-31.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.824.000 1.330.000 1.188.000 1.364.000 2.265.000
Resultat: -346.000 -600.000 -612.000 -1.916.000 -479.000
Egenkapital: 751.000 1.096.000 1.697.000 2.308.000 324.000
Regnskap for  Fåvang Ysteri As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.824.000 1.330.000 1.188.000 1.364.000 2.265.000
Driftskostnader -1.706.000 -1.498.000 -1.640.000 -3.104.000 -2.630.000
Driftsresultat 117.000 -168.000 -452.000 -1.739.000 -365.000
Finansinntekter 0 5.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -463.000 -438.000 -162.000 -180.000 -117.000
Finans -463.000 -433.000 -160.000 -177.000 -114.000
Resultat før skatt -346.000 -600.000 -612.000 -1.916.000 -479.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -346.000 -600.000 -612.000 -1.916.000 -479.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.402.000 16.650.000 7.591.000 6.656.000 1.534.000
Sum omløpsmidler 785.000 938.000 1.081.000 1.302.000 2.234.000
Sum eiendeler 18.187.000 17.588.000 8.672.000 7.958.000 3.768.000
Sum opptjent egenkapital -3.584.000 -3.238.000 -2.638.000 -2.026.000 -110.000
Sum egenkapital 751.000 1.096.000 1.697.000 2.308.000 324.000
Sum langsiktig gjeld 16.895.000 16.120.000 6.623.000 5.189.000 3.150.000
Sum kortsiktig gjeld 541.000 372.000 352.000 462.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 18.186.000 17.588.000 8.671.000 7.959.000 3.768.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 255.000 753.000 1.709.000
Andre inntekter 1.824.000 1.330.000 933.000 611.000 556.000
Driftsinntekter 1.824.000 1.330.000 1.188.000 1.364.000 2.265.000
Varekostnad 0 0 -148.000 -1.486.000 -1.153.000
Lønninger 0 0 -157.000 -406.000 -709.000
Avskrivning -570.000 -362.000 -195.000 -73.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.136.000 -1.136.000 -1.140.000 -1.139.000 -721.000
Driftskostnader -1.706.000 -1.498.000 -1.640.000 -3.104.000 -2.630.000
Driftsresultat 117.000 -168.000 -452.000 -1.739.000 -365.000
Finansinntekter 0 5.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -463.000 -438.000 -162.000 -180.000 -117.000
Finans -463.000 -433.000 -160.000 -177.000 -114.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -346.000 -600.000 -612.000 -1.916.000 -479.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 17.111.000 16.536.000 7.519.000 6.656.000 1.534.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 291.000 114.000 72.000 0 0
Sum varige driftsmidler 17.402.000 16.650.000 7.591.000 6.656.000 1.534.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.402.000 16.650.000 7.591.000 6.656.000 1.534.000
Varebeholdning 0 0 0 0 1.351.000
Kundefordringer 276.000 38.000 40.000 43.000 1.000
Andre fordringer 22.000 266.000 219.000 49.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 487.000 633.000 822.000 1.211.000 807.000
Sum omløpsmidler 785.000 938.000 1.081.000 1.302.000 2.234.000
Sum eiendeler 18.187.000 17.588.000 8.672.000 7.958.000 3.768.000
Sum opptjent egenkapital -3.584.000 -3.238.000 -2.638.000 -2.026.000 -110.000
Sum egenkapital 751.000 1.096.000 1.697.000 2.308.000 324.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 70.000
Sum langsiktig gjeld 16.895.000 16.120.000 6.623.000 5.189.000 3.150.000
Leverandørgjeld 67.000 60.000 125.000 358.000 102.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 0 47.000 1.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 454.000 312.000 180.000 103.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 541.000 372.000 352.000 462.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 18.186.000 17.588.000 8.671.000 7.959.000 3.768.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 244.000 566.000 729.000 840.000 1.940.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.5 3.1 2.8 7
Likviditetsgrad 2 1.5 2.5 3.1 2.8 3
Soliditet 4.1 6.2 19.6 2 8.6
Resultatgrad 6.4 -12.6 -127.5 -16.1
Rentedekningsgrad 0.3 -0.4 -2.8 -9.7 -3.1
Gjeldsgrad 23.2 1 4.1 2.4 10.6
Total kapitalrentabilitet 0.6 -0.9 -5.2 -21.8 -9.6
Signatur
28.01.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex