Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Førde Legesenter AS
Juridisk navn:  Førde Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53747070
Fax: 53747071
5555 Førde I Hordaland 5555 Førde I Hordaland
Fylke: Kommune:
Vestland Sveio
Org.nr: 977167701
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagland Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.93%
Resultat  
  
-73.27%
Egenkapital  
  
5.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 520.000 787.000 468.000 468.000 468.000
Resultat: 139.000 520.000 -4.000 154.000 96.000
Egenkapital: 2.748.000 2.610.000 2.172.000 2.193.000 2.066.000
Regnskap for  Førde Legesenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 520.000 787.000 468.000 468.000 468.000
Driftskostnader -515.000 -422.000 -439.000 -388.000 -405.000
Driftsresultat 5.000 364.000 29.000 80.000 63.000
Finansinntekter 139.000 159.000 14.000 74.000 34.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -47.000 -1.000 -1.000
Finans 134.000 155.000 -33.000 73.000 33.000
Resultat før skatt 139.000 520.000 -4.000 154.000 96.000
Skattekostnad -1.000 -81.000 -17.000 -27.000 -23.000
Årsresultat 138.000 438.000 -21.000 127.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 613.000 687.000 830.000 958.000 1.109.000
Sum omløpsmidler 2.223.000 1.978.000 1.414.000 1.297.000 1.019.000
Sum eiendeler 2.836.000 2.665.000 2.244.000 2.255.000 2.128.000
Sum opptjent egenkapital 2.248.000 2.110.000 1.672.000 1.693.000 1.566.000
Sum egenkapital 2.748.000 2.610.000 2.172.000 2.193.000 2.066.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 88.000 54.000 72.000 61.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 2.836.000 2.664.000 2.244.000 2.254.000 2.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 520.000 787.000 468.000 468.000 468.000
Driftsinntekter 520.000 787.000 468.000 468.000 468.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -66.000 -59.000 -150.000 -154.000 -144.000
Avskrivning -98.000 -106.000 -163.000 -163.000 -160.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -351.000 -257.000 -126.000 -71.000 -101.000
Driftskostnader -515.000 -422.000 -439.000 -388.000 -405.000
Driftsresultat 5.000 364.000 29.000 80.000 63.000
Finansinntekter 139.000 159.000 14.000 74.000 34.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -47.000 -1.000 -1.000
Finans 134.000 155.000 -33.000 73.000 33.000
Konsernbidrag -138.000 -438.000 21.000 -127.000 -74.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 138.000 438.000 -21.000 127.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 148.000 125.000 162.000 148.000 137.000
Fast eiendom 408.000 490.000 572.000 654.000 736.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 57.000 73.000 96.000 155.000 236.000
Sum varige driftsmidler 465.000 562.000 668.000 809.000 972.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 613.000 687.000 830.000 958.000 1.109.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 64.000 0 0 0 0
Andre fordringer 59.000 25.000 20.000 19.000 18.000
Sum investeringer 2.013.000 1.726.000 1.167.000 1.020.000 765.000
Kasse, bank 88.000 227.000 228.000 258.000 236.000
Sum omløpsmidler 2.223.000 1.978.000 1.414.000 1.297.000 1.019.000
Sum eiendeler 2.836.000 2.665.000 2.244.000 2.255.000 2.128.000
Sum opptjent egenkapital 2.248.000 2.110.000 1.672.000 1.693.000 1.566.000
Sum egenkapital 2.748.000 2.610.000 2.172.000 2.193.000 2.066.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 44.000 3.000 6.000 2.000 13.000
Betalbar skatt 25.000 44.000 30.000 38.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 10.000 10.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 4.000 25.000 11.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 88.000 54.000 72.000 61.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 2.836.000 2.664.000 2.244.000 2.254.000 2.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.135.000 1.924.000 1.342.000 1.236.000 957.000
Likviditetsgrad 1 25.3 36.6 19.6 21.3 16.4
Likviditetsgrad 2 25.3 36.6 19.6 21.3 16.4
Soliditet 96.9 9 96.8 97.3 97.1
Resultatgrad 1.0 46.3 6.2 17.1 13.5
Rentedekningsgrad 1.0 9 0.6 8 6
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 5.1 19.6 1.9 6.8 4.6
Signatur
16.11.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex