Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Førde Legesenter As
Juridisk navn:  Førde Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53747070
Fax: 53747071
5555 Førde I Hordaland 5555 Førde I Hordaland
Fylke: Kommune:
Vestland Sveio
Org.nr: 977167701
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagland Finans AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.08%
Resultat  
  
122.3%
Egenkapital  
  
11.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 478.000 520.000 787.000 468.000 468.000
Resultat: 309.000 139.000 520.000 -4.000 154.000
Egenkapital: 3.057.000 2.748.000 2.610.000 2.172.000 2.193.000
Regnskap for  Førde Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 478.000 520.000 787.000 468.000 468.000
Driftskostnader -486.000 -515.000 -422.000 -439.000 -388.000
Driftsresultat -8.000 5.000 364.000 29.000 80.000
Finansinntekter 320.000 139.000 159.000 14.000 74.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -4.000 -47.000 -1.000
Finans 317.000 134.000 155.000 -33.000 73.000
Resultat før skatt 309.000 139.000 520.000 -4.000 154.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 -81.000 -17.000 -27.000
Årsresultat 309.000 138.000 438.000 -21.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 551.000 613.000 687.000 830.000 958.000
Sum omløpsmidler 2.568.000 2.223.000 1.978.000 1.414.000 1.297.000
Sum eiendeler 3.119.000 2.836.000 2.665.000 2.244.000 2.255.000
Sum opptjent egenkapital 2.557.000 2.248.000 2.110.000 1.672.000 1.693.000
Sum egenkapital 3.057.000 2.748.000 2.610.000 2.172.000 2.193.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 88.000 54.000 72.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 3.119.000 2.836.000 2.664.000 2.244.000 2.254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 478.000 520.000 787.000 468.000 468.000
Driftsinntekter 478.000 520.000 787.000 468.000 468.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -61.000 -66.000 -59.000 -150.000 -154.000
Avskrivning -82.000 -98.000 -106.000 -163.000 -163.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -343.000 -351.000 -257.000 -126.000 -71.000
Driftskostnader -486.000 -515.000 -422.000 -439.000 -388.000
Driftsresultat -8.000 5.000 364.000 29.000 80.000
Finansinntekter 320.000 139.000 159.000 14.000 74.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -4.000 -47.000 -1.000
Finans 317.000 134.000 155.000 -33.000 73.000
Konsernbidrag -309.000 -138.000 -438.000 21.000 -127.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 309.000 138.000 438.000 -21.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 166.000 148.000 125.000 162.000 148.000
Fast eiendom 326.000 408.000 490.000 572.000 654.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 57.000 73.000 96.000 155.000
Sum varige driftsmidler 386.000 465.000 562.000 668.000 809.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 551.000 613.000 687.000 830.000 958.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 46.000 64.000 0 0 0
Andre fordringer 65.000 59.000 25.000 20.000 19.000
Sum investeringer 2.333.000 2.013.000 1.726.000 1.167.000 1.020.000
Kasse, bank 124.000 88.000 227.000 228.000 258.000
Sum omløpsmidler 2.568.000 2.223.000 1.978.000 1.414.000 1.297.000
Sum eiendeler 3.119.000 2.836.000 2.665.000 2.244.000 2.255.000
Sum opptjent egenkapital 2.557.000 2.248.000 2.110.000 1.672.000 1.693.000
Sum egenkapital 3.057.000 2.748.000 2.610.000 2.172.000 2.193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 44.000 3.000 6.000 2.000
Betalbar skatt 18.000 25.000 44.000 30.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 3.000 10.000 10.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 16.000 4.000 25.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 88.000 54.000 72.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 3.119.000 2.836.000 2.664.000 2.244.000 2.254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.506.000 2.135.000 1.924.000 1.342.000 1.236.000
Likviditetsgrad 1 41.4 25.3 36.6 19.6 21.3
Likviditetsgrad 2 41.4 25.3 36.6 19.6 21.3
Soliditet 98.0 96.9 9 96.8 97.3
Resultatgrad -1.7 1.0 46.3 6.2 17.1
Rentedekningsgrad -2.7 1.0 9 0.6 8
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 10.0 5.1 19.6 1.9 6.8
Signatur
16.11.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex