Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Førland Bygg As
Juridisk navn:  Førland Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Laurits Nilsens gate 1 Laurits Nilsens gate 1 Fax:
4514 Mandal 4514 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 922114390
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trio Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.73%
Resultat  
  
-113.11%
Egenkapital  
  
-7.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 1.437.000 1.125.000 1.041.000
Resultat: -8.000 61.000 16.000
Egenkapital: 77.000 83.000 35.000
Regnskap for  Førland Bygg As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.437.000 1.125.000 1.041.000
Driftskostnader -1.446.000 -1.063.000 -1.026.000
Driftsresultat -8.000 61.000 16.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -8.000 61.000 16.000
Skattekostnad 2.000 -13.000 -2.000
Årsresultat -6.000 48.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 464.000 505.000 545.000
Sum omløpsmidler 419.000 362.000 236.000
Sum eiendeler 883.000 867.000 781.000
Sum opptjent egenkapital 47.000 53.000 14.000
Sum egenkapital 77.000 83.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 806.000 781.000 744.000
Sum gjeld og egenkapital 883.000 867.000 781.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.437.000 1.125.000 1.041.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.437.000 1.125.000 1.041.000
Varekostnad -643.000 -284.000 -312.000
Lønninger -648.000 -646.000 -592.000
Avskrivning -40.000 -40.000 -25.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -115.000 -93.000 -97.000
Driftskostnader -1.446.000 -1.063.000 -1.026.000
Driftsresultat -8.000 61.000 16.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -6.000 48.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 406.000 421.000 437.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 58.000 83.000 108.000
Sum varige driftsmidler 464.000 505.000 545.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 464.000 505.000 545.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 146.000 15.000 0
Andre fordringer 6.000 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 267.000 347.000 231.000
Sum omløpsmidler 419.000 362.000 236.000
Sum eiendeler 883.000 867.000 781.000
Sum opptjent egenkapital 47.000 53.000 14.000
Sum egenkapital 77.000 83.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000
Leverandørgjeld -5.000 -1.000
Betalbar skatt 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 120.000 87.000 64.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 686.000 686.000 680.000
Sum kortsiktig gjeld 806.000 781.000 744.000
Sum gjeld og egenkapital 883.000 867.000 781.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -387.000 -419.000 -508.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.3
Soliditet 8.7 9.6 4.5
Resultatgrad -0.6 5.4 1.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 10.5 9.4 21.3
Total kapitalrentabilitet -0.9 7.0 2
Signatur
08.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex