Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fa Betong As
Juridisk navn:  Fa Betong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fiboveien 2B Fiboveien 2B Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 921862806
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/8/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.89%
Resultat  
  
-49.98%
Egenkapital  
  
251.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 33.002.000 28.976.000 0
Resultat: 1.292.000 2.583.000 -6.000
Egenkapital: 1.406.000 400.000 24.000
Regnskap for  Fa Betong As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 33.002.000 28.976.000 0
Driftskostnader -31.718.000 -26.334.000 -6.000
Driftsresultat 1.284.000 2.643.000 -6.000
Finansinntekter 18.000 12.000 0
Finanskostnader -11.000 -72.000 0
Finans 7.000 -60.000 0
Resultat før skatt 1.292.000 2.583.000 -6.000
Skattekostnad -285.000 -564.000 0
Årsresultat 1.006.000 2.019.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 434.000 598.000 0
Sum omløpsmidler 9.710.000 9.352.000 30.000
Sum eiendeler 10.144.000 9.950.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 1.376.000 370.000 -6.000
Sum egenkapital 1.406.000 400.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.738.000 9.549.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 10.144.000 9.949.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.002.000 28.976.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 33.002.000 28.976.000 0
Varekostnad -25.585.000 -20.852.000 0
Lønninger -3.637.000 -3.270.000 0
Avskrivning -306.000 -317.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.190.000 -1.895.000 -6.000
Driftskostnader -31.718.000 -26.334.000 -6.000
Driftsresultat 1.284.000 2.643.000 -6.000
Finansinntekter 18.000 12.000 0
Finanskostnader -11.000 -72.000 0
Finans 7.000 -60.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.643.000 0
Årsresultat 1.006.000 2.019.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 82.000 17.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 352.000 581.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 352.000 581.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 434.000 598.000 0
Varebeholdning 890.000 900.000 0
Kundefordringer 7.009.000 5.613.000 0
Andre fordringer 95.000 119.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.717.000 2.721.000 30.000
Sum omløpsmidler 9.710.000 9.352.000 30.000
Sum eiendeler 10.144.000 9.950.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 1.376.000 370.000 -6.000
Sum egenkapital 1.406.000 400.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.324.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 3.281.000 3.663.000 0
Betalbar skatt 351.000 594.000 0
Skyldig offentlige avgifter 581.000 667.000 0
Utbytte -1.643.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.525.000 657.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 8.738.000 9.549.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 10.144.000 9.949.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 972.000 -197.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 5
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 5
Soliditet 13.9 4 8
Resultatgrad 3.9 9.1
Rentedekningsgrad 116.7 36.7
Gjeldsgrad 6.2 23.9 0.3
Total kapitalrentabilitet 12.8 26.7 -
Signatur
11.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex