Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Face 2 Face Management AS
Juridisk navn:  Face 2 Face Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21688756
Eikåsveien 4 Eikåsveien 4 Fax:
1459 Nesodden 1459 Nesodden
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 985483051
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/24/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cirrus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
143.1%
Resultat  
  
545.98%
Egenkapital  
  
118.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.162.000 478.000 198.000 69.000 39.000
Resultat: 562.000 87.000 94.000 -108.000 -60.000
Egenkapital: 89.000 -472.000 -569.000 -663.000 -555.000
Regnskap for  Face 2 Face Management AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.162.000 478.000 198.000 69.000 39.000
Driftskostnader -596.000 -391.000 -104.000 -177.000 -99.000
Driftsresultat 566.000 87.000 94.000 -108.000 -60.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 0 0 0 0
Finans -4.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 562.000 87.000 94.000 -108.000 -60.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 562.000 87.000 94.000 -108.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 928.000 297.000 133.000 76.000 44.000
Sum eiendeler 928.000 297.000 133.000 76.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 -572.000 -669.000 -763.000 -655.000
Sum egenkapital 89.000 -472.000 -569.000 -663.000 -555.000
Sum langsiktig gjeld -2.000 -2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 839.000 771.000 704.000 739.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 928.000 297.000 133.000 76.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.157.000 478.000 198.000 69.000 39.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.162.000 478.000 198.000 69.000 39.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -414.000 -254.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -182.000 -137.000 -103.000 -176.000 -98.000
Driftskostnader -596.000 -391.000 -104.000 -177.000 -99.000
Driftsresultat 566.000 87.000 94.000 -108.000 -60.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 0 0 0 0
Finans -4.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 562.000 87.000 94.000 -108.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 303.000 190.000 75.000 63.000 35.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 626.000 107.000 58.000 13.000 9.000
Sum omløpsmidler 928.000 297.000 133.000 76.000 44.000
Sum eiendeler 928.000 297.000 133.000 76.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 -572.000 -669.000 -763.000 -655.000
Sum egenkapital 89.000 -472.000 -569.000 -663.000 -555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -2.000 -2.000 0 0
Leverandørgjeld 9.000 1.000 2.000 23.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 39.000 2.000 2.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 811.000 731.000 699.000 714.000 593.000
Sum kortsiktig gjeld 839.000 771.000 704.000 739.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 928.000 297.000 133.000 76.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.000 -474.000 -571.000 -663.000 -555.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.4 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.4 0.2 0.1 0.1
Soliditet 9.6 -158.9 -427.8 -872.4 -1261.4
Resultatgrad 48.7 18.2 47.5 -156.5 -153.8
Rentedekningsgrad 70.8
Gjeldsgrad 9.4 -1.6 -1.2 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet 61.4 29.3 70.7 -142.1 -136.4
Signatur
17.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex