Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Facts & Fiction Consult AS
Juridisk navn:  Facts & Fiction Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22957527
c/o JORDAN Bolignummer H0401 Edelgranveien 31 c/o JORDAN Bolignummer H0401 Edelgranveien 31 Fax:
1356 Bekkestua 1356 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 955050207
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Autorisert Regnskapsfører Lasse Olsson
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.94%
Resultat  
  
150.41%
Egenkapital  
  
2.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 384.000 673.000 1.215.000 1.214.000 1.273.000
Resultat: 62.000 -123.000 149.000 225.000 211.000
Egenkapital: 3.010.000 2.948.000 3.072.000 2.957.000 2.789.000
Regnskap for  Facts & Fiction Consult AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 384.000 673.000 1.215.000 1.214.000 1.273.000
Driftskostnader -341.000 -820.000 -1.084.000 -1.003.000 -1.080.000
Driftsresultat 43.000 -146.000 130.000 211.000 193.000
Finansinntekter 19.000 23.000 19.000 19.000 19.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 0
Finans 19.000 23.000 19.000 14.000 19.000
Resultat før skatt 62.000 -123.000 149.000 225.000 211.000
Skattekostnad 0 -34.000 -57.000 -54.000
Årsresultat 62.000 -123.000 115.000 168.000 158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.023.000 2.107.000 2.182.000 2.275.000 2.315.000
Sum omløpsmidler 1.030.000 898.000 1.070.000 1.183.000 895.000
Sum eiendeler 3.053.000 3.005.000 3.252.000 3.458.000 3.210.000
Sum opptjent egenkapital 2.910.000 2.848.000 2.972.000 2.857.000 2.689.000
Sum egenkapital 3.010.000 2.948.000 3.072.000 2.957.000 2.789.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 57.000 180.000 501.000 420.000
Sum gjeld og egenkapital 3.053.000 3.005.000 3.252.000 3.458.000 3.209.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.214.000 1.273.000
Andre inntekter 384.000 673.000 1.215.000 0 0
Driftsinntekter 384.000 673.000 1.215.000 1.214.000 1.273.000
Varekostnad 0 0 -34.000 -14.000
Lønninger -14.000 -16.000 -16.000 -19.000 -19.000
Avskrivning -84.000 -75.000 -93.000 -116.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -243.000 -729.000 -975.000 -834.000 -901.000
Driftskostnader -341.000 -820.000 -1.084.000 -1.003.000 -1.080.000
Driftsresultat 43.000 -146.000 130.000 211.000 193.000
Finansinntekter 19.000 23.000 19.000 19.000 19.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 0
Finans 19.000 23.000 19.000 14.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 -123.000 115.000 168.000 158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.009.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000 933.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 214.000 298.000 373.000 466.000 582.000
Sum varige driftsmidler 1.223.000 1.307.000 1.382.000 1.475.000 1.515.000
Sum finansielle anleggsmidler 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Sum anleggsmidler 2.023.000 2.107.000 2.182.000 2.275.000 2.315.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 30.000 0
Andre fordringer 65.000 13.000 20.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.030.000 833.000 1.058.000 1.133.000 887.000
Sum omløpsmidler 1.030.000 898.000 1.070.000 1.183.000 895.000
Sum eiendeler 3.053.000 3.005.000 3.252.000 3.458.000 3.210.000
Sum opptjent egenkapital 2.910.000 2.848.000 2.972.000 2.857.000 2.689.000
Sum egenkapital 3.010.000 2.948.000 3.072.000 2.957.000 2.789.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 34.000 55.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 57.000 146.000 446.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 57.000 180.000 501.000 420.000
Sum gjeld og egenkapital 3.053.000 3.005.000 3.252.000 3.458.000 3.209.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 987.000 841.000 890.000 682.000 475.000
Likviditetsgrad 1 24.0 15.8 5.9 2.4 2.1
Likviditetsgrad 2 24.0 15.8 5.9 2.4 2.1
Soliditet 98.6 98.1 94.5 85.5 86.9
Resultatgrad 11.2 -21.7 10.7 17.4 15.2
Rentedekningsgrad 42.2
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.0 -4.1 4.6 6.7 6.6
Signatur
15.05.2013
STYRETS FORMANN OG ADMINISTRENDE
DIREKTØR HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex