Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fagerhaug Kjøttproduksjon Da
Juridisk navn:  Fagerhaug Kjøttproduksjon Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52824544
Fagerlandvegen 27 Fagerlandvegen 27 Fax:
4270 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 987082372
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/26/2003
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
37.16%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.794.000 1.308.000 1.850.000 1.470.000 1.487.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 350.000 350.000 200.000 200.000 200.000
Regnskap for  Fagerhaug Kjøttproduksjon Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.794.000 1.308.000 1.850.000 1.470.000 1.487.000
Driftskostnader -1.783.000 -1.290.000 -1.828.000 -1.442.000 -1.453.000
Driftsresultat 10.000 17.000 22.000 29.000 33.000
Finansinntekter 8.000 8.000 8.000 7.000 3.000
Finanskostnader -18.000 -25.000 -31.000 -35.000 -37.000
Finans -10.000 -17.000 -23.000 -28.000 -34.000
Resultat før skatt 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 904.000 839.000 918.000 966.000 836.000
Sum omløpsmidler 1.139.000 1.213.000 944.000 925.000 806.000
Sum eiendeler 2.043.000 2.052.000 1.862.000 1.891.000 1.642.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 350.000 350.000 200.000 200.000 200.000
Sum langsiktig gjeld 302.000 386.000 463.000 536.000 606.000
Sum kortsiktig gjeld 1.391.000 1.316.000 1.199.000 1.154.000 836.000
Sum gjeld og egenkapital 2.043.000 2.052.000 1.862.000 1.890.000 1.642.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.490.000 1.308.000 1.850.000 1.470.000 1.487.000
Andre inntekter 304.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.794.000 1.308.000 1.850.000 1.470.000 1.487.000
Varekostnad -1.055.000 -454.000 -1.014.000 -592.000 -728.000
Lønninger -30.000 -31.000 -30.000 -35.000 -30.000
Avskrivning -2.000 -113.000 -74.000 -86.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -694.000 -675.000 -759.000 -721.000 -584.000
Driftskostnader -1.783.000 -1.290.000 -1.828.000 -1.442.000 -1.453.000
Driftsresultat 10.000 17.000 22.000 29.000 33.000
Finansinntekter 8.000 8.000 8.000 7.000 3.000
Finanskostnader -18.000 -25.000 -31.000 -35.000 -37.000
Finans -10.000 -17.000 -23.000 -28.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 28.000 0 0 0 15.000
Maskiner anlegg 565.000 700.000 674.000 455.000
Driftsløsøre 685.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 713.000 565.000 700.000 674.000 470.000
Sum finansielle anleggsmidler 202.000 274.000 218.000 292.000 366.000
Sum anleggsmidler 904.000 839.000 918.000 966.000 836.000
Varebeholdning 1.092.000 1.209.000 944.000 921.000 789.000
Kundefordringer 5.000 4.000 0 0 13.000
Andre fordringer 42.000 0 0 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.139.000 1.213.000 944.000 925.000 806.000
Sum eiendeler 2.043.000 2.052.000 1.862.000 1.891.000 1.642.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 350.000 350.000 200.000 200.000 200.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 302.000 386.000 463.000 536.000 606.000
Leverandørgjeld -12.000 20.000 76.000 129.000 100.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -96.000 -139.000 -110.000 -153.000 -85.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.496.000 1.434.000 1.233.000 1.178.000 820.000
Sum kortsiktig gjeld 1.391.000 1.316.000 1.199.000 1.154.000 836.000
Sum gjeld og egenkapital 2.043.000 2.052.000 1.862.000 1.890.000 1.642.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -252.000 -103.000 -255.000 -229.000 -30.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0 0 0 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 17.1 17.1 10.7 10.6 12.2
Resultatgrad 0.6 1.3 1.2 2 2.2
Rentedekningsgrad 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9
Gjeldsgrad 4.8 4.9 8.3 8.4 7.2
Total kapitalrentabilitet 0.9 1.2 1.6 1.9 2.2
Signatur
07.06.2006
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex