Fagerhaug Kristne Skole Sa
Juridisk navn:  Fagerhaug Kristne Skole Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74840770
Postboks 23 Husbyfaret 14 Fax: 74840771
7501 Stjørdal 7505 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 989432699
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 62
Etableringsdato: 12/15/2005
Foretakstype: SA
Tidligere navn: stjørdal kristne grunnskole ba
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.99%
Resultat  
  
6.08%
Egenkapital  
  
16.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.445.000 22.006.000 20.205.000 19.636.000 18.786.000
Resultat: 1.047.000 987.000 594.000 1.049.000 60.000
Egenkapital: 7.259.000 6.212.000 5.225.000 4.632.000 3.583.000
Regnskap for  Fagerhaug Kristne Skole Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.445.000 22.006.000 20.205.000 19.636.000 18.786.000
Driftskostnader -21.403.000 -20.919.000 -19.535.000 -18.509.000 -18.623.000
Driftsresultat 1.042.000 1.087.000 670.000 1.127.000 163.000
Finansinntekter 7.000 7.000 9.000 5.000 9.000
Finanskostnader -3.000 -107.000 -86.000 -83.000 -112.000
Finans 4.000 -100.000 -77.000 -78.000 -103.000
Resultat før skatt 1.047.000 987.000 594.000 1.049.000 60.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.047.000 987.000 594.000 1.049.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.497.000 3.554.000 5.759.000 5.977.000 6.116.000
Sum omløpsmidler 7.628.000 6.119.000 6.361.000 5.853.000 4.617.000
Sum eiendeler 11.125.000 9.673.000 12.120.000 11.830.000 10.733.000
Sum opptjent egenkapital 7.209.000 6.162.000 5.175.000 4.582.000 3.533.000
Sum egenkapital 7.259.000 6.212.000 5.225.000 4.632.000 3.583.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.317.000 2.517.000 2.583.000
Sum kortsiktig gjeld 3.867.000 3.461.000 4.577.000 4.681.000 4.567.000
Sum gjeld og egenkapital 11.126.000 9.673.000 12.119.000 11.830.000 10.733.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.455.000 1.067.000 699.000 831.000 788.000
Andre inntekter 20.990.000 20.939.000 19.506.000 18.805.000 17.998.000
Driftsinntekter 22.445.000 22.006.000 20.205.000 19.636.000 18.786.000
Varekostnad 0 0 -359.000 -325.000 -399.000
Lønninger -16.576.000 -16.762.000 -15.978.000 -14.669.000 -13.878.000
Avskrivning -383.000 -327.000 -413.000 -395.000 -316.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.444.000 -3.830.000 -2.785.000 -3.120.000 -4.030.000
Driftskostnader -21.403.000 -20.919.000 -19.535.000 -18.509.000 -18.623.000
Driftsresultat 1.042.000 1.087.000 670.000 1.127.000 163.000
Finansinntekter 7.000 7.000 9.000 5.000 9.000
Finanskostnader -3.000 -107.000 -86.000 -83.000 -112.000
Finans 4.000 -100.000 -77.000 -78.000 -103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.047.000 987.000 594.000 1.049.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.996.000 3.158.000 5.172.000 5.381.000 5.590.000
Maskiner anlegg 222.000 294.000 440.000 512.000 410.000
Driftsløsøre 279.000 103.000 147.000 84.000 117.000
Sum varige driftsmidler 3.497.000 3.554.000 5.759.000 5.977.000 6.116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.497.000 3.554.000 5.759.000 5.977.000 6.116.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 59.000 119.000 480.000 573.000 311.000
Andre fordringer 2.028.000 1.892.000 607.000 296.000 303.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.541.000 4.108.000 5.274.000 4.984.000 4.003.000
Sum omløpsmidler 7.628.000 6.119.000 6.361.000 5.853.000 4.617.000
Sum eiendeler 11.125.000 9.673.000 12.120.000 11.830.000 10.733.000
Sum opptjent egenkapital 7.209.000 6.162.000 5.175.000 4.582.000 3.533.000
Sum egenkapital 7.259.000 6.212.000 5.225.000 4.632.000 3.583.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.317.000 2.517.000 2.583.000
Leverandørgjeld 851.000 334.000 620.000 860.000 585.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 967.000 949.000 821.000 1.007.000 1.095.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.049.000 2.178.000 3.137.000 2.814.000 2.888.000
Sum kortsiktig gjeld 3.867.000 3.461.000 4.577.000 4.681.000 4.567.000
Sum gjeld og egenkapital 11.126.000 9.673.000 12.119.000 11.830.000 10.733.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.761.000 2.658.000 1.784.000 1.172.000 50.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 1.4 1.3 1.0
Likviditetsgrad 2 2 1.8 1.4 1.3 1.1
Soliditet 65.2 64.2 43.1 39.2 33.4
Resultatgrad 4.6 4.9 3.3 5.7 0.9
Rentedekningsgrad 347.3 10.2 7.8 13.6 1.5
Gjeldsgrad 0.5 0.6 1.3 1.6 2.0
Total kapitalrentabilitet 9.4 11.3 5.6 9.6 1.6
Signatur
10.11.2020
TO AV STYRETS MEDLEMMER HVORAV DEN ENE SKAL VÆRE ENTEN LEDER ELLER
NESTLEDER.
Prokurister
16.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex