Fagerlia Fritidssenter AS
Juridisk navn:  Fagerlia Fritidssenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74812323
Postboks 31 Fana Krokeidevegen 391 Fax: 74811021
5859 Bergen 5244 Fana
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 970990860
Aksjekapital: 114.000 NOK
Etableringsdato: 4/29/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-97.87%
Resultat  
  
-113.3%
Egenkapital  
  
-9.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 53.000 2.492.000 1.117.000 88.000 75.000
Resultat: -246.000 1.850.000 -484.000 -535.000 -350.000
Egenkapital: 2.484.000 2.730.000 1.907.000 4.938.000 5.473.000
Regnskap for  Fagerlia Fritidssenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 53.000 2.492.000 1.117.000 88.000 75.000
Driftskostnader -299.000 -642.000 -1.594.000 -619.000 -427.000
Driftsresultat -246.000 1.849.000 -476.000 -531.000 -352.000
Finansinntekter 1.000 1.000 6.000 2.000
Finanskostnader -9.000 -10.000 0
Finans 1.000 -8.000 -4.000 2.000
Resultat før skatt -246.000 1.850.000 -484.000 -535.000 -350.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -246.000 1.850.000 -484.000 -535.000 -350.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.233.000 3.296.000 3.511.000 4.851.000 5.141.000
Sum omløpsmidler 927.000 1.132.000 201.000 184.000 397.000
Sum eiendeler 4.160.000 4.428.000 3.712.000 5.035.000 5.538.000
Sum opptjent egenkapital 2.370.000 2.616.000 767.000 3.798.000 4.333.000
Sum egenkapital 2.484.000 2.730.000 1.907.000 4.938.000 5.473.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.675.000 1.697.000 1.806.000 97.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 4.159.000 4.427.000 3.713.000 5.035.000 5.538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000 1.157.000 72.000 65.000
Andre inntekter 53.000 2.449.000 -40.000 16.000 10.000
Driftsinntekter 53.000 2.492.000 1.117.000 88.000 75.000
Varekostnad -101.000 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -272.000 -244.000 -1.000
Avskrivning -63.000 -64.000 -60.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -235.000 -577.000 -1.135.000 -375.000 -426.000
Driftskostnader -299.000 -642.000 -1.594.000 -619.000 -427.000
Driftsresultat -246.000 1.849.000 -476.000 -531.000 -352.000
Finansinntekter 1.000 1.000 6.000 2.000
Finanskostnader -9.000 -10.000 0
Finans 1.000 -8.000 -4.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -246.000 1.850.000 -484.000 -535.000 -350.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.131.000 1.157.000 1.234.000 1.051.000 1.051.000
Maskiner anlegg 61.000 119.000 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 156.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.212.000 1.275.000 1.391.000 1.051.000 1.051.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.020.000 2.020.000 2.120.000 3.800.000 4.090.000
Sum anleggsmidler 3.233.000 3.296.000 3.511.000 4.851.000 5.141.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 19.000 53.000 62.000 45.000
Andre fordringer 15.000 31.000 24.000 29.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 912.000 1.082.000 124.000 94.000 326.000
Sum omløpsmidler 927.000 1.132.000 201.000 184.000 397.000
Sum eiendeler 4.160.000 4.428.000 3.712.000 5.035.000 5.538.000
Sum opptjent egenkapital 2.370.000 2.616.000 767.000 3.798.000 4.333.000
Sum egenkapital 2.484.000 2.730.000 1.907.000 4.938.000 5.473.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.625.000 905.000 57.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 30.000 32.000 34.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 4.000 5.000 2.000 3.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 758.000 1.712.000 62.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 1.675.000 1.697.000 1.806.000 97.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 4.159.000 4.427.000 3.713.000 5.035.000 5.538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -748.000 -565.000 -1.605.000 87.000 332.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.1 1.9 6.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.1 1.9 6.1
Soliditet 59.7 61.7 51.4 98.1 98.8
Resultatgrad -464.2 74.2 -42.6 -603.4 -469.3
Rentedekningsgrad -52.9 -53.1
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.9 0 0
Total kapitalrentabilitet -5.9 41.8 -12.8 -10.4 -6.3
Signatur
27.12.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
31.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex