Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fagfug As
Juridisk navn:  Fagfug As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Koffeldveien 46 Koffeldveien 46 Fax:
1816 Skiptvet 1816 Skiptvet
Fylke: Kommune:
Viken Skiptvet
Org.nr: 923145605
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/1/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomikontoret As
Utvikling:
Omsetning  
  
243.09%
Resultat  
  
339.06%
Egenkapital  
  
55.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 2.110.000 615.000
Resultat: 153.000 -64.000
Egenkapital: 367.000 236.000
Regnskap for  Fagfug As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 2.110.000 615.000
Driftskostnader -1.955.000 -669.000
Driftsresultat 155.000 -55.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -9.000
Finans -2.000 -9.000
Resultat før skatt 153.000 -64.000
Skattekostnad -22.000 0
Årsresultat 131.000 -64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 303.000 567.000
Sum omløpsmidler 543.000 511.000
Sum eiendeler 846.000 1.078.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 -64.000
Sum egenkapital 367.000 236.000
Sum langsiktig gjeld 234.000 637.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 846.000 1.079.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.110.000 615.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.110.000 615.000
Varekostnad -459.000 -86.000
Lønninger -1.124.000 -361.000
Avskrivning -36.000 -13.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -336.000 -209.000
Driftskostnader -1.955.000 -669.000
Driftsresultat 155.000 -55.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -9.000
Finans -2.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 131.000 -64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 25.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 278.000 542.000
Sum varige driftsmidler 278.000 542.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 303.000 567.000
Varebeholdning 73.000 56.000
Kundefordringer 135.000 114.000
Andre fordringer 14.000 166.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 320.000 175.000
Sum omløpsmidler 543.000 511.000
Sum eiendeler 846.000 1.078.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 -64.000
Sum egenkapital 367.000 236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 234.000 637.000
Leverandørgjeld 21.000 123.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 121.000 40.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 103.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 846.000 1.079.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 298.000 305.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.5
Likviditetsgrad 2 1.9 2.2
Soliditet 43.4 21.9
Resultatgrad 7.3 -8.9
Rentedekningsgrad 77.5 -6.1
Gjeldsgrad 1.3 3.6
Total kapitalrentabilitet 18.3 -5.1
Signatur
22.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex