Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Familieforlaget AS
Juridisk navn:  Familieforlaget AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22564130
Pilestredet 94C Pilestredet 94C Fax: 22568718
0358 Oslo 358 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981678508
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/5/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cbk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.76%
Resultat  
  
-120.24%
Egenkapital  
  
-20.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 861.000 1.073.000 821.000 846.000 986.000
Resultat: -17.000 84.000 -82.000 -117.000 -84.000
Egenkapital: -98.000 -81.000 -156.000 -76.000 13.000
Regnskap for  Familieforlaget AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 861.000 1.073.000 821.000 846.000 986.000
Driftskostnader -875.000 -991.000 -900.000 -959.000 -1.104.000
Driftsresultat -15.000 82.000 -80.000 -113.000 -118.000
Finansinntekter 6.000 0 0 26.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -2.000 -4.000 8.000
Finans -2.000 2.000 -2.000 -4.000 34.000
Resultat før skatt -17.000 84.000 -82.000 -117.000 -84.000
Skattekostnad -9.000 3.000 27.000 -5.000
Årsresultat -17.000 75.000 -79.000 -90.000 -90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 808.000 747.000 531.000 619.000 657.000
Sum eiendeler 808.000 747.000 531.000 619.000 657.000
Sum opptjent egenkapital -448.000 -431.000 -506.000 -426.000 -337.000
Sum egenkapital -98.000 -81.000 -156.000 -76.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 905.000 828.000 687.000 692.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 807.000 747.000 531.000 619.000 657.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 828.000 1.047.000 794.000 833.000 963.000
Andre inntekter 33.000 25.000 27.000 13.000 23.000
Driftsinntekter 861.000 1.073.000 821.000 846.000 986.000
Varekostnad -252.000 -203.000 -210.000 -173.000 -305.000
Lønninger -263.000 -308.000 -412.000 -492.000 -407.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -360.000 -480.000 -278.000 -294.000 -392.000
Driftskostnader -875.000 -991.000 -900.000 -959.000 -1.104.000
Driftsresultat -15.000 82.000 -80.000 -113.000 -118.000
Finansinntekter 6.000 0 0 26.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -2.000 -4.000 8.000
Finans -2.000 2.000 -2.000 -4.000 34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 75.000 -79.000 -90.000 -90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 480.000 437.000 237.000 317.000 292.000
Kundefordringer 7.000 13.000 10.000 17.000 49.000
Andre fordringer 311.000 291.000 283.000 284.000 316.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 6.000 2.000 2.000 0
Sum omløpsmidler 808.000 747.000 531.000 619.000 657.000
Sum eiendeler 808.000 747.000 531.000 619.000 657.000
Sum opptjent egenkapital -448.000 -431.000 -506.000 -426.000 -337.000
Sum egenkapital -98.000 -81.000 -156.000 -76.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 547.000 248.000 33.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 30.000
Leverandørgjeld -10.000 -59.000 105.000 189.000 159.000
Betalbar skatt 9.000 0 0 36.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000 82.000 30.000 64.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 335.000 547.000 519.000 440.000 343.000
Sum kortsiktig gjeld 905.000 828.000 687.000 692.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 807.000 747.000 531.000 619.000 657.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -97.000 -81.000 -156.000 -73.000 43.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6
Soliditet -12.1 -10.8 -29.4 -12.3 2
Resultatgrad -1.7 7.6 -9.7 -13.4
Rentedekningsgrad -7.5 20.5 -28.3 14.8
Gjeldsgrad -9.2 -10.2 -4.4 -9.1 49.5
Total kapitalrentabilitet -1.9 11.8 -15.1 -18.3
Signatur
10.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.10.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex