Fana Gynekologipraksis AS
Juridisk navn:  Fana Gynekologipraksis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55913010
Postboks 351 Inngang A Nesttunvegen 90 Fax: 55913011
5853 Bergen 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 975257355
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/17/1995
Foretakstype: AS
Tidligere navn: fjøsanger gyn praksis as
Regnskapsfører: Apeltun Råd Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.23%
Resultat  
  
-6.58%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.504.000 4.560.000 4.671.000 4.709.000 4.875.000
Resultat: 1.690.000 1.809.000 1.857.000 1.805.000 2.000.000
Egenkapital: 268.000 268.000 265.000 261.000 253.000
Regnskap for  Fana Gynekologipraksis AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.504.000 4.560.000 4.671.000 4.709.000 4.875.000
Driftskostnader -2.829.000 -2.892.000 -2.802.000 -2.984.000 -2.874.000
Driftsresultat 1.675.000 1.667.000 1.870.000 1.725.000 2.001.000
Finansinntekter 23.000 154.000 2.000 103.000 34.000
Finanskostnader -9.000 -13.000 -14.000 -23.000 -35.000
Finans 14.000 141.000 -12.000 80.000 -1.000
Resultat før skatt 1.690.000 1.809.000 1.857.000 1.805.000 2.000.000
Skattekostnad -400.000 -370.000 -408.000 -397.000 -492.000
Årsresultat 1.291.000 1.439.000 1.449.000 1.408.000 1.508.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 920.000 940.000 1.089.000 1.184.000 804.000
Sum omløpsmidler 1.626.000 1.783.000 1.760.000 1.746.000 1.942.000
Sum eiendeler 2.546.000 2.723.000 2.849.000 2.930.000 2.746.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 18.000 15.000 11.000 3.000
Sum egenkapital 268.000 268.000 265.000 261.000 253.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 303.000 384.000 462.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.058.000 2.152.000 2.201.000 2.207.000 2.493.000
Sum gjeld og egenkapital 2.546.000 2.723.000 2.850.000 2.930.000 2.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.504.000 4.560.000 4.671.000 4.709.000 4.875.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.504.000 4.560.000 4.671.000 4.709.000 4.875.000
Varekostnad -325.000 -371.000 -331.000 -305.000 -334.000
Lønninger -1.665.000 -1.731.000 -1.689.000 -1.907.000 -1.824.000
Avskrivning -177.000 -185.000 -172.000 -144.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -662.000 -605.000 -610.000 -628.000 -633.000
Driftskostnader -2.829.000 -2.892.000 -2.802.000 -2.984.000 -2.874.000
Driftsresultat 1.675.000 1.667.000 1.870.000 1.725.000 2.001.000
Finansinntekter 23.000 154.000 2.000 103.000 34.000
Finanskostnader -9.000 -13.000 -14.000 -23.000 -35.000
Finans 14.000 141.000 -12.000 80.000 -1.000
Konsernbidrag -166.000 0 0 0
Utbytte -1.290.000 -1.270.000 -1.445.000 -1.400.000 -1.580.000
Årsresultat 1.291.000 1.439.000 1.449.000 1.408.000 1.508.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 44.000 40.000 45.000 65.000
Fast eiendom 447.000 447.000 447.000 447.000 447.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 422.000 446.000 600.000 692.000 292.000
Sum varige driftsmidler 869.000 893.000 1.047.000 1.139.000 739.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 0 0
Sum anleggsmidler 920.000 940.000 1.089.000 1.184.000 804.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.000 4.000 3.000 8.000 2.000
Andre fordringer 241.000 32.000 53.000 24.000 87.000
Sum investeringer 3.000 679.000 552.000 552.000 511.000
Kasse, bank 1.377.000 1.068.000 1.152.000 1.163.000 1.340.000
Sum omløpsmidler 1.626.000 1.783.000 1.760.000 1.746.000 1.942.000
Sum eiendeler 2.546.000 2.723.000 2.849.000 2.930.000 2.746.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 18.000 15.000 11.000 3.000
Sum egenkapital 268.000 268.000 265.000 261.000 253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 220.000 303.000 384.000 462.000 0
Leverandørgjeld 31.000 20.000 48.000 44.000 41.000
Betalbar skatt 404.000 328.000 403.000 377.000 480.000
Skyldig offentlige avgifter 147.000 135.000 117.000 170.000 205.000
Utbytte -1.290.000 -1.270.000 -1.445.000 -1.400.000 -1.580.000
Annen kortsiktig gjeld 1.476.000 1.669.000 1.632.000 1.616.000 1.766.000
Sum kortsiktig gjeld 2.058.000 2.152.000 2.201.000 2.207.000 2.493.000
Sum gjeld og egenkapital 2.546.000 2.723.000 2.850.000 2.930.000 2.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -432.000 -369.000 -441.000 -461.000 -551.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Soliditet 10.5 9.8 9.3 8.9 9.2
Resultatgrad 37.2 36.6 4 36.6 4
Rentedekningsgrad 186.1 128.2 133.6 7 57.2
Gjeldsgrad 8.5 9.2 9.8 10.2 9.9
Total kapitalrentabilitet 66.7 66.9 65.7 62.4 74.1
Signatur
07.10.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
07.10.2011
Styrets formann alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex