Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fana Gynekologipraksis AS
Juridisk navn:  Fana Gynekologipraksis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55913010
Postboks 351 Inngang A Nesttunvegen 90 Fax: 55913011
5853 Bergen 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 975257355
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/17/1995
Foretakstype: AS
Tidligere navn: fjøsanger gyn praksis as
Regnskapsfører: Apeltun Råd Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.81%
Resultat  
  
2.88%
Egenkapital  
  
1.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.671.000 4.709.000 4.875.000 4.780.000 4.960.000
Resultat: 1.857.000 1.805.000 2.000.000 2.085.000 2.564.000
Egenkapital: 265.000 261.000 253.000 326.000 325.000
Regnskap for  Fana Gynekologipraksis AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.671.000 4.709.000 4.875.000 4.780.000 4.960.000
Driftskostnader -2.802.000 -2.984.000 -2.874.000 -2.748.000 -2.485.000
Driftsresultat 1.870.000 1.725.000 2.001.000 2.032.000 2.475.000
Finansinntekter 2.000 103.000 34.000 64.000 200.000
Finanskostnader -14.000 -23.000 -35.000 -10.000 -111.000
Finans -12.000 80.000 -1.000 54.000 89.000
Resultat før skatt 1.857.000 1.805.000 2.000.000 2.085.000 2.564.000
Skattekostnad -408.000 -397.000 -492.000 -518.000 -711.000
Årsresultat 1.449.000 1.408.000 1.508.000 1.567.000 1.853.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.089.000 1.184.000 804.000 631.000 689.000
Sum omløpsmidler 1.760.000 1.746.000 1.942.000 2.025.000 2.435.000
Sum eiendeler 2.849.000 2.930.000 2.746.000 2.656.000 3.124.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 11.000 3.000 76.000 75.000
Sum egenkapital 265.000 261.000 253.000 326.000 325.000
Sum langsiktig gjeld 384.000 462.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.201.000 2.207.000 2.493.000 2.330.000 2.799.000
Sum gjeld og egenkapital 2.850.000 2.930.000 2.746.000 2.656.000 3.124.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.671.000 4.709.000 4.875.000 4.779.000 4.960.000
Andre inntekter 0 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 4.671.000 4.709.000 4.875.000 4.780.000 4.960.000
Varekostnad -331.000 -305.000 -334.000 -310.000 -245.000
Lønninger -1.689.000 -1.907.000 -1.824.000 -1.460.000 -1.410.000
Avskrivning -172.000 -144.000 -83.000 -62.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -610.000 -628.000 -633.000 -916.000 -721.000
Driftskostnader -2.802.000 -2.984.000 -2.874.000 -2.748.000 -2.485.000
Driftsresultat 1.870.000 1.725.000 2.001.000 2.032.000 2.475.000
Finansinntekter 2.000 103.000 34.000 64.000 200.000
Finanskostnader -14.000 -23.000 -35.000 -10.000 -111.000
Finans -12.000 80.000 -1.000 54.000 89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.445.000 -1.400.000 -1.580.000 -1.567.000 -1.578.000
Årsresultat 1.449.000 1.408.000 1.508.000 1.567.000 1.853.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 45.000 65.000 78.000 93.000
Fast eiendom 447.000 447.000 447.000 447.000 447.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 600.000 692.000 292.000 107.000 149.000
Sum varige driftsmidler 1.047.000 1.139.000 739.000 554.000 596.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.089.000 1.184.000 804.000 631.000 689.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 8.000 2.000 8.000 7.000
Andre fordringer 53.000 24.000 87.000 46.000 111.000
Sum investeringer 552.000 552.000 511.000 1.356.000 16.000
Kasse, bank 1.152.000 1.163.000 1.340.000 614.000 2.301.000
Sum omløpsmidler 1.760.000 1.746.000 1.942.000 2.025.000 2.435.000
Sum eiendeler 2.849.000 2.930.000 2.746.000 2.656.000 3.124.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 11.000 3.000 76.000 75.000
Sum egenkapital 265.000 261.000 253.000 326.000 325.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 384.000 462.000 0 0 0
Leverandørgjeld 48.000 44.000 41.000 39.000 51.000
Betalbar skatt 403.000 377.000 480.000 503.000 621.000
Skyldig offentlige avgifter 117.000 170.000 205.000 105.000 105.000
Utbytte -1.445.000 -1.400.000 -1.580.000 -1.567.000 -1.578.000
Annen kortsiktig gjeld 1.632.000 1.616.000 1.766.000 1.684.000 2.021.000
Sum kortsiktig gjeld 2.201.000 2.207.000 2.493.000 2.330.000 2.799.000
Sum gjeld og egenkapital 2.850.000 2.930.000 2.746.000 2.656.000 3.124.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -441.000 -461.000 -551.000 -305.000 -364.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
Soliditet 9.3 8.9 9.2 12.3 10.4
Resultatgrad 4 36.6 4 42.5 49.9
Rentedekningsgrad 133.6 7 57.2 203.2 24.1
Gjeldsgrad 9.8 10.2 9.9 7.1 8.6
Total kapitalrentabilitet 65.7 62.4 74.1 78.9 85.6
Signatur
07.10.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
07.10.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex