Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fana Stein & Gjenvinning Nett AS
Juridisk navn:  Fana Stein & Gjenvinning Nett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55118710
Fanavegen 221 Fanavegen 221 Fax: 55118735
5239 Rådal 5239 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 982582601
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.32%
Resultat  
  
20.37%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.800.000 3.574.000 5.118.000 3.376.000 3.375.000
Resultat: 2.393.000 1.988.000 2.922.000 1.412.000 916.000
Egenkapital: 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Regnskap for  Fana Stein & Gjenvinning Nett AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.800.000 3.574.000 5.118.000 3.376.000 3.375.000
Driftskostnader -1.405.000 -1.583.000 -2.194.000 -1.960.000 -2.457.000
Driftsresultat 2.395.000 1.991.000 2.924.000 1.416.000 918.000
Finansinntekter 2.000 0 3.000 4.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -8.000 -7.000
Finans -1.000 -3.000 -2.000 -4.000 -2.000
Resultat før skatt 2.393.000 1.988.000 2.922.000 1.412.000 916.000
Skattekostnad -526.000 -438.000 -695.000 -385.000 -231.000
Årsresultat 1.867.000 1.550.000 2.227.000 1.027.000 684.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.819.000 2.875.000 8.544.000 5.716.000 4.821.000
Sum eiendeler 4.819.000 2.875.000 8.544.000 5.716.000 4.821.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.319.000 2.375.000 8.044.000 5.216.000 4.321.000
Sum gjeld og egenkapital 4.819.000 2.875.000 8.544.000 5.716.000 4.821.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.800.000 3.574.000 5.118.000 3.376.000 3.375.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.800.000 3.574.000 5.118.000 3.376.000 3.375.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.314.000 -1.326.000 -1.458.000 -1.551.000 -2.022.000
Driftskostnader -1.405.000 -1.583.000 -2.194.000 -1.960.000 -2.457.000
Driftsresultat 2.395.000 1.991.000 2.924.000 1.416.000 918.000
Finansinntekter 2.000 0 3.000 4.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -8.000 -7.000
Finans -1.000 -3.000 -2.000 -4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.867.000 -1.550.000 -2.227.000 -1.027.000 -684.000
Årsresultat 1.867.000 1.550.000 2.227.000 1.027.000 684.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 272.000 412.000 296.000 1.052.000 191.000
Andre fordringer 0 0 0 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.547.000 2.463.000 8.248.000 4.663.000 4.541.000
Sum omløpsmidler 4.819.000 2.875.000 8.544.000 5.716.000 4.821.000
Sum eiendeler 4.819.000 2.875.000 8.544.000 5.716.000 4.821.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 182.000 116.000 876.000 628.000 121.000
Betalbar skatt 526.000 438.000 695.000 385.000 231.000
Skyldig offentlige avgifter 150.000 113.000 118.000 75.000 0
Utbytte -1.867.000 -1.550.000 -2.227.000 -1.027.000 -684.000
Annen kortsiktig gjeld 3.461.000 1.709.000 6.354.000 4.128.000 3.969.000
Sum kortsiktig gjeld 4.319.000 2.375.000 8.044.000 5.216.000 4.321.000
Sum gjeld og egenkapital 4.819.000 2.875.000 8.544.000 5.716.000 4.821.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1
Soliditet 10.4 17.4 5.9 8.7 10.4
Resultatgrad 63.0 55.7 57.1 41.9 27.2
Rentedekningsgrad 798.3 663.7 584.8 1 131.1
Gjeldsgrad 8.6 4.8 16.1 10.4 8.6
Total kapitalrentabilitet 49.7 69.3 34.3 24.8 19.1
Signatur
14.01.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex