Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Farmannsveien 28 AS
Juridisk navn:  Farmannsveien 28 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92282175
Dråpen 16 Dråpen 16 Fax: 33359119
3036 Drammen 3036 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 913256212
Aksjekapital: 232.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/1930
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: System Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.85%
Resultat  
  
-0.67%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.267.000 2.248.000 2.299.000 1.622.000 1.647.000
Resultat: 1.337.000 1.346.000 1.336.000 487.000 848.000
Egenkapital: 232.000 232.000 232.000 1.054.000 725.000
Regnskap for  Farmannsveien 28 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.267.000 2.248.000 2.299.000 1.622.000 1.647.000
Driftskostnader -903.000 -868.000 -932.000 -1.117.000 -767.000
Driftsresultat 1.364.000 1.381.000 1.367.000 505.000 880.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000 1.000
Finanskostnader -27.000 -36.000 -32.000 -23.000 -32.000
Finans -27.000 -36.000 -32.000 -17.000 -31.000
Resultat før skatt 1.337.000 1.346.000 1.336.000 487.000 848.000
Skattekostnad -294.000 -296.000 -328.000 -137.000 -233.000
Årsresultat 1.043.000 1.050.000 1.008.000 349.000 615.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.823.000 1.842.000 1.719.000 1.444.000 1.572.000
Sum omløpsmidler 770.000 818.000 267.000 273.000 747.000
Sum eiendeler 2.593.000 2.660.000 1.986.000 1.717.000 2.319.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 822.000 493.000
Sum egenkapital 232.000 232.000 232.000 1.054.000 725.000
Sum langsiktig gjeld 880.000 990.000 1.100.000 420.000 630.000
Sum kortsiktig gjeld 1.481.000 1.438.000 655.000 242.000 965.000
Sum gjeld og egenkapital 2.593.000 2.660.000 1.987.000 1.716.000 2.320.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.267.000 2.248.000 2.299.000 1.622.000 1.647.000
Driftsinntekter 2.267.000 2.248.000 2.299.000 1.622.000 1.647.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -70.000
Avskrivning -166.000 -141.000 -111.000 -102.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -737.000 -727.000 -821.000 -1.015.000 -595.000
Driftskostnader -903.000 -868.000 -932.000 -1.117.000 -767.000
Driftsresultat 1.364.000 1.381.000 1.367.000 505.000 880.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000 1.000
Finanskostnader -27.000 -36.000 -32.000 -23.000 -32.000
Finans -27.000 -36.000 -32.000 -17.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.043.000 -1.050.000 -1.830.000 0 0
Årsresultat 1.043.000 1.050.000 1.008.000 349.000 615.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 477.000 462.000 454.000 474.000 501.000
Fast eiendom 1.246.000 1.379.000 1.265.000 969.000 1.071.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.246.000 1.379.000 1.265.000 969.000 1.071.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.823.000 1.842.000 1.719.000 1.444.000 1.572.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 132.000 72.000 221.000 0 2.000
Andre fordringer 3.000 4.000 0 102.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 636.000 742.000 46.000 171.000 648.000
Sum omløpsmidler 770.000 818.000 267.000 273.000 747.000
Sum eiendeler 2.593.000 2.660.000 1.986.000 1.717.000 2.319.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 822.000 493.000
Sum egenkapital 232.000 232.000 232.000 1.054.000 725.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 880.000 990.000 1.100.000 420.000 630.000
Leverandørgjeld 5.000 2.000 54.000 25.000 1.000
Betalbar skatt 309.000 304.000 308.000 104.000 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 37.000 17.000 17.000 33.000
Utbytte -1.043.000 -1.050.000 -1.830.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 45.000 26.000 96.000 931.000
Sum kortsiktig gjeld 1.481.000 1.438.000 655.000 242.000 965.000
Sum gjeld og egenkapital 2.593.000 2.660.000 1.987.000 1.716.000 2.320.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -711.000 -620.000 -388.000 31.000 -218.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.4 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.4 1.1 0.8
Soliditet 8.9 8.7 11.7 61.4 31.3
Resultatgrad 60.2 61.4 59.5 31.1 53.4
Rentedekningsgrad 50.5 38.4 42.7 2 27.5
Gjeldsgrad 10.2 10.5 7.6 0.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 52.6 51.9 68.8 29.8 3
Signatur
13.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.04.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex