Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Farmastat Norsk Legemiddelstatistikk As
Juridisk navn:  Farmastat Norsk Legemiddelstatistikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23161570
Postboks 5094 Majorstuen Essendrops Gate 3 Fax: 23161571
0301 Oslo 368 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 970983082
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/4/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Alpha Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.48%
Resultat  
  
51.16%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.965.000 17.032.000 16.846.000 17.342.000 16.175.000
Resultat: -1.702.000 -3.485.000 -2.000 396.000 699.000
Egenkapital: 7.296.000 7.296.000 7.681.000 7.684.000 7.288.000
Regnskap for  Farmastat Norsk Legemiddelstatistikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.965.000 17.032.000 16.846.000 17.342.000 16.175.000
Driftskostnader -19.652.000 -20.566.000 -16.890.000 -16.984.000 -15.521.000
Driftsresultat -1.688.000 -3.533.000 -43.000 358.000 655.000
Finansinntekter 38.000 63.000 41.000 39.000 45.000
Finanskostnader -52.000 -15.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -14.000 48.000 40.000 38.000 44.000
Resultat før skatt -1.702.000 -3.485.000 -2.000 396.000 699.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -1.702.000 -3.485.000 -2.000 396.000 699.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.278.000 4.098.000 4.577.000 3.462.000 3.171.000
Sum omløpsmidler 6.457.000 8.837.000 6.475.000 7.535.000 6.641.000
Sum eiendeler 12.735.000 12.935.000 11.052.000 10.997.000 9.812.000
Sum opptjent egenkapital 5.296.000 5.296.000 5.681.000 5.684.000 5.288.000
Sum egenkapital 7.296.000 7.296.000 7.681.000 7.684.000 7.288.000
Sum langsiktig gjeld 551.000 195.000 192.000 260.000 251.000
Sum kortsiktig gjeld 4.888.000 5.444.000 3.178.000 3.053.000 2.274.000
Sum gjeld og egenkapital 12.735.000 12.935.000 11.051.000 10.997.000 9.813.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.965.000 17.032.000 16.846.000 17.342.000 16.091.000
Andre inntekter 0 0 0 84.000
Driftsinntekter 17.965.000 17.032.000 16.846.000 17.342.000 16.175.000
Varekostnad -9.146.000 -8.806.000 -7.138.000 -7.196.000 -6.102.000
Lønninger -6.476.000 -7.912.000 -5.916.000 -5.773.000 -5.707.000
Avskrivning -639.000 -663.000 -851.000 -879.000 -780.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.391.000 -3.185.000 -2.985.000 -3.136.000 -2.932.000
Driftskostnader -19.652.000 -20.566.000 -16.890.000 -16.984.000 -15.521.000
Driftsresultat -1.688.000 -3.533.000 -43.000 358.000 655.000
Finansinntekter 38.000 63.000 41.000 39.000 45.000
Finanskostnader -52.000 -15.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -14.000 48.000 40.000 38.000 44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.702.000 -3.485.000 -2.000 396.000 699.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.897.000 1.202.000 962.000 1.298.000 1.255.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.404.000 880.000 1.556.000 454.000 296.000
Sum varige driftsmidler 1.404.000 880.000 1.556.000 454.000 296.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.977.000 2.016.000 2.059.000 1.710.000 1.620.000
Sum anleggsmidler 6.278.000 4.098.000 4.577.000 3.462.000 3.171.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.134.000 1.016.000 666.000 935.000 1.167.000
Andre fordringer 2.947.000 4.132.000 691.000 775.000 975.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.376.000 3.688.000 5.118.000 5.824.000 4.499.000
Sum omløpsmidler 6.457.000 8.837.000 6.475.000 7.535.000 6.641.000
Sum eiendeler 12.735.000 12.935.000 11.052.000 10.997.000 9.812.000
Sum opptjent egenkapital 5.296.000 5.296.000 5.681.000 5.684.000 5.288.000
Sum egenkapital 7.296.000 7.296.000 7.681.000 7.684.000 7.288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 551.000 195.000 192.000 260.000 251.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 551.000 195.000 192.000 260.000 251.000
Leverandørgjeld 1.393.000 1.710.000 838.000 1.208.000 1.090.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 633.000 714.000 588.000 561.000 514.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.862.000 3.020.000 1.752.000 1.284.000 670.000
Sum kortsiktig gjeld 4.888.000 5.444.000 3.178.000 3.053.000 2.274.000
Sum gjeld og egenkapital 12.735.000 12.935.000 11.051.000 10.997.000 9.813.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.569.000 3.393.000 3.297.000 4.482.000 4.367.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 2 2.5 2.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 2 2.5 2.9
Soliditet 57.3 56.4 69.5 69.9 74.3
Resultatgrad -9.4 -20.7 -0.3 2.1 4
Rentedekningsgrad -32.5 -235.5 3 6
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -13.0 -26.8 3.6 7.1
Signatur
25.04.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN I FELLESSKAP.
Prokurister
25.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex