Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fartein Valen-Stiftelsen
Juridisk navn:  Fartein Valen-Stiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52743370
Postboks 145 Knut Knutsen Oas Gate 4 Fax: 52743371
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 985209588
Aksjekapital: 50 NOK
Etableringsdato: 4/25/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.36%
Resultat  
  
-44.19%
Egenkapital  
  
13.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 258.000 201.000 47.000 158.000 109.000
Resultat: 48.000 86.000 -30.000 88.000 54.000
Egenkapital: 415.000 367.000 424.000 454.000 366.000
Regnskap for  Fartein Valen-Stiftelsen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 258.000 201.000 47.000 158.000 109.000
Driftskostnader -210.000 -114.000 -78.000 -70.000 -55.000
Driftsresultat 48.000 86.000 -30.000 88.000 54.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 48.000 86.000 -30.000 88.000 54.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 86.000 -30.000 88.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.339.000 737.000 424.000 609.000 366.000
Sum eiendeler 1.339.000 737.000 424.000 609.000 366.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 317.000 374.000 404.000 316.000
Sum egenkapital 415.000 367.000 424.000 454.000 366.000
Sum langsiktig gjeld 165.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 759.000 369.000 0 155.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.339.000 736.000 424.000 609.000 366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.000 0 0 0 0
Andre inntekter 240.000 201.000 47.000 158.000 109.000
Driftsinntekter 258.000 201.000 47.000 158.000 109.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -210.000 -114.000 -78.000 -70.000 -55.000
Driftskostnader -210.000 -114.000 -78.000 -70.000 -55.000
Driftsresultat 48.000 86.000 -30.000 88.000 54.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 86.000 -30.000 88.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 529.000 365.000 417.000 406.000 353.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 810.000 372.000 7.000 204.000 14.000
Sum omløpsmidler 1.339.000 737.000 424.000 609.000 366.000
Sum eiendeler 1.339.000 737.000 424.000 609.000 366.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 317.000 374.000 404.000 316.000
Sum egenkapital 415.000 367.000 424.000 454.000 366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 165.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 4.000 0 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 734.000 365.000 0 150.000 0
Sum kortsiktig gjeld 759.000 369.000 0 155.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.339.000 736.000 424.000 609.000 366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 580.000 368.000 424.000 454.000 366.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2 3.9
Likviditetsgrad 2 1.8 2 0 3.9 0
Soliditet 31.0 49.9 1 74.5 1
Resultatgrad 18.6 42.8 -63.8 55.7 49.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.2 1 0 0.3 0
Total kapitalrentabilitet 3.6 11.7 -7.1 14.4 14.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex