Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fashion Holding AS
Juridisk navn:  Fashion Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21939000
Vennelyveien 19 Vennelyveien 19 Fax: 21939001
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 933399362
Aksjekapital: 101.250 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/21/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Geir Bakke AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
118.08%
Resultat  
  
1130.43%
Egenkapital  
  
73.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.159.000 990.000 1.310.000 1.797.000 2.722.000
Resultat: 566.000 46.000 97.000 -825.000 895.000
Egenkapital: 1.332.000 766.000 227.000 130.000 5.955.000
Regnskap for  Fashion Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.159.000 990.000 1.310.000 1.797.000 2.722.000
Driftskostnader -1.578.000 -927.000 -1.190.000 -2.517.000 -1.832.000
Driftsresultat 581.000 63.000 120.000 -719.000 890.000
Finansinntekter 4.000 0 0 14.000
Finanskostnader -19.000 -17.000 -23.000 -105.000 -8.000
Finans -15.000 -17.000 -23.000 -105.000 6.000
Resultat før skatt 566.000 46.000 97.000 -825.000 895.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 566.000 46.000 97.000 -825.000 895.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 86.000 154.000 233.000 424.000
Sum omløpsmidler 1.879.000 967.000 859.000 5.589.000 10.273.000
Sum eiendeler 1.897.000 1.053.000 1.013.000 5.822.000 10.697.000
Sum opptjent egenkapital 1.231.000 665.000 126.000 29.000 5.492.000
Sum egenkapital 1.332.000 766.000 227.000 130.000 5.955.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 100.000 100.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 465.000 187.000 685.000 5.692.000 4.742.000
Sum gjeld og egenkapital 1.897.000 1.053.000 1.012.000 5.822.000 10.698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.159.000 987.000 1.310.000 1.797.000 2.702.000
Andre inntekter 3.000 0 0 20.000
Driftsinntekter 2.159.000 990.000 1.310.000 1.797.000 2.722.000
Varekostnad -32.000 -59.000 -46.000 -60.000
Lønninger -1.101.000 -665.000 -576.000 -1.369.000 -1.182.000
Avskrivning -67.000 -68.000 -80.000 -206.000 -205.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -378.000 -194.000 -475.000 -896.000 -385.000
Driftskostnader -1.578.000 -927.000 -1.190.000 -2.517.000 -1.832.000
Driftsresultat 581.000 63.000 120.000 -719.000 890.000
Finansinntekter 4.000 0 0 14.000
Finanskostnader -19.000 -17.000 -23.000 -105.000 -8.000
Finans -15.000 -17.000 -23.000 -105.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 566.000 46.000 97.000 -825.000 895.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 86.000 154.000 233.000 378.000
Sum varige driftsmidler 18.000 86.000 154.000 233.000 378.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 46.000
Sum anleggsmidler 18.000 86.000 154.000 233.000 424.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 309.000 375.000 235.000 188.000
Andre fordringer 1.542.000 930.000 483.000 5.350.000 10.079.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 28.000 38.000 0 4.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.879.000 967.000 859.000 5.589.000 10.273.000
Sum eiendeler 1.897.000 1.053.000 1.013.000 5.822.000 10.697.000
Sum opptjent egenkapital 1.231.000 665.000 126.000 29.000 5.492.000
Sum egenkapital 1.332.000 766.000 227.000 130.000 5.955.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 605.000 5.492.000 4.492.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 100.000 100.000 0 0
Leverandørgjeld 1.000 4.000 0 17.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 290.000 96.000 18.000 37.000 118.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 175.000 87.000 61.000 146.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 465.000 187.000 685.000 5.692.000 4.742.000
Sum gjeld og egenkapital 1.897.000 1.053.000 1.012.000 5.822.000 10.698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.414.000 780.000 174.000 -103.000 5.531.000
Likviditetsgrad 1 4.0 5.2 1.3 1 2.2
Likviditetsgrad 2 4.0 5.2 1.3 1 2.2
Soliditet 70.2 72.7 22.4 2.2 55.7
Resultatgrad 26.9 6.4 9.2 32.7
Rentedekningsgrad 30.6 3.7 5.2 -6.8 111.3
Gjeldsgrad 0.4 0.4 3.5 43.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 30.8 6.0 11.9 -12.3 8.5
Signatur
11.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex