Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fat & Volum Frakt AS
Juridisk navn:  Fat & Volum Frakt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32273833
Postboks 22 Gamle Riksvei 238 Fax: 32874705
3054 Krokstadelva 3055 Krokstadelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 971058234
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/1/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon AS
Regnskapsfører: Thor Egil Stølen As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.58%
Resultat  
  
66.03%
Egenkapital  
  
16.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.904.000 4.101.000 7.907.000 5.786.000 4.397.000
Resultat: 347.000 209.000 932.000 82.000 -100.000
Egenkapital: 1.922.000 1.656.000 1.498.000 774.000 728.000
Regnskap for  Fat & Volum Frakt AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.904.000 4.101.000 7.907.000 5.786.000 4.397.000
Driftskostnader -4.538.000 -3.866.000 -6.940.000 -5.648.000 -4.427.000
Driftsresultat 366.000 235.000 967.000 138.000 -30.000
Finansinntekter 3.000 -10.000 -13.000 -6.000
Finanskostnader -19.000 -30.000 -25.000 -44.000 -65.000
Finans -19.000 -27.000 -35.000 -57.000 -71.000
Resultat før skatt 347.000 209.000 932.000 82.000 -100.000
Skattekostnad -81.000 -51.000 -208.000 -36.000 16.000
Årsresultat 266.000 158.000 724.000 46.000 -85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 650.000 875.000 434.000 860.000 1.323.000
Sum omløpsmidler 2.234.000 1.689.000 2.474.000 1.030.000 817.000
Sum eiendeler 2.884.000 2.564.000 2.908.000 1.890.000 2.140.000
Sum opptjent egenkapital 1.822.000 1.556.000 1.398.000 674.000 628.000
Sum egenkapital 1.922.000 1.656.000 1.498.000 774.000 728.000
Sum langsiktig gjeld 363.000 461.000 237.000 527.000 949.000
Sum kortsiktig gjeld 600.000 448.000 1.173.000 588.000 464.000
Sum gjeld og egenkapital 2.885.000 2.565.000 2.908.000 1.889.000 2.141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.904.000 4.101.000 7.907.000 5.786.000 4.397.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.904.000 4.101.000 7.907.000 5.786.000 4.397.000
Varekostnad -1.229.000 -835.000 -2.577.000 -1.187.000 -412.000
Lønninger -1.388.000 -1.201.000 -1.302.000 -1.387.000 -1.283.000
Avskrivning -200.000 -190.000 -455.000 -702.000 -745.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.721.000 -1.640.000 -2.606.000 -2.372.000 -1.987.000
Driftskostnader -4.538.000 -3.866.000 -6.940.000 -5.648.000 -4.427.000
Driftsresultat 366.000 235.000 967.000 138.000 -30.000
Finansinntekter 3.000 -10.000 -13.000 -6.000
Finanskostnader -19.000 -30.000 -25.000 -44.000 -65.000
Finans -19.000 -27.000 -35.000 -57.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 266.000 158.000 724.000 46.000 -85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 109.000 134.000 182.000 153.000 136.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 542.000 742.000 252.000 707.000 1.188.000
Sum varige driftsmidler 542.000 742.000 252.000 707.000 1.188.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 650.000 875.000 434.000 860.000 1.323.000
Varebeholdning 91.000 49.000 157.000 21.000 7.000
Kundefordringer 161.000 366.000 127.000 292.000 315.000
Andre fordringer 78.000 57.000 851.000 122.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.904.000 1.216.000 1.339.000 594.000 464.000
Sum omløpsmidler 2.234.000 1.689.000 2.474.000 1.030.000 817.000
Sum eiendeler 2.884.000 2.564.000 2.908.000 1.890.000 2.140.000
Sum opptjent egenkapital 1.822.000 1.556.000 1.398.000 674.000 628.000
Sum egenkapital 1.922.000 1.656.000 1.498.000 774.000 728.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 363.000 461.000 237.000 527.000 949.000
Leverandørgjeld 233.000 186.000 719.000 314.000 264.000
Betalbar skatt 56.000 2.000 238.000 53.000 0
Skyldig offentlige avgifter 163.000 145.000 90.000 93.000 76.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 148.000 114.000 126.000 128.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 600.000 448.000 1.173.000 588.000 464.000
Sum gjeld og egenkapital 2.885.000 2.565.000 2.908.000 1.889.000 2.141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.634.000 1.241.000 1.301.000 442.000 353.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.8 2 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 3.6 3.7 2 1.7 1.7
Soliditet 66.6 64.6 51.5 4 3
Resultatgrad 7.5 5.7 12.2 2.4 -0.7
Rentedekningsgrad 19.3 7.8 38.7 3.1 -0.5
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.9 1.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 12.7 9.3 32.9 6.6 -1.7
Signatur
03.11.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex